Jak snížit riziko investice

Due diligence startupů je důležitější, než se může na první pohled zdát.

Existuje staré čínské přísloví, které platí v obchodu stejně jako v investování. „Dejte si pozor na to, co není.“ Než se pustíme do investice, je důležité pochopit, do čeho jdeme, kde jsou úskalí, která budeme muset hned řešit a na co si máme dát pozor. Nabízí se zjednodušená analogie z běžného života. Pokud se chystáte koupit ojeté auto, obvykle požádáte automechanika, aby jej zkontroloval a vy se ujistili, že své těžce vydělané peníze neutrácíte za nefunkční vrak. I to je v podstatě due diligence.

I když pro někoho může znít název poměrně komplikovaně, ve skutečnosti jde o definovaný proces, který musíme provést vždy, než uděláme velký závazek. Aniž bychom si to uvědomovali, due dilligence si děláme pokaždé, když se potřebujeme ujistit, že to, co se za něco vydává, takové ve skutečnosti je. Buď klademe správné otázky, nebo vyhledáváme relevantní informace na internetu, abychom si ověřili fakta deklarovaná prodávajícími. Kupující by se zkrátka měl mít vždy na pozoru.

Proč je due diligence důležité? V první řadě snižuje potenciální riziko, že o své peníze přijdeme. Může také výrazně snížit rizika, že zaplatíme za investici více, než bychom měli. Tím zvýšíme šance na návratnost vašich peněz. Ve WCA Holding věnujeme detailnímu due diligence velkou pozornost, protože nám poskytuje cenné informace, které nám pomáhají činit informovanější rozhodnutí.

Due diligence jako obrana

Due diligence má významná právní použití. Už v roce 1933 se tento termín objevil v popisu právní obrany v zákoně o cenných papírech. Jeho účelem bylo poskytnout makléřům obranu proti obvinění, že nezveřejnili všechny relevantní informace spojené s transakcí s cennými papíry. Pokud by totiž při průzkumu řádně provedli due diligence, nemohli by nést odpovědnost za informace, které neobjevili nebo jim byly záměrně skryté. Mimo jiné mělo due diligence zajistit i právní vymahatelnost a zdůraznit odpovědnost prodávajícího.

V oblasti investic má due diligence významný obranný charakter. Důvodem, proč této prověrce věnujeme takovou pozornost, je nutnost vyhnout se nepříznivému výsledku jakéhokoliv druhu, nejčastěji však finanční ztrátě z investice. Jednoduše předcházíme tomu, aby nás někdo „vzal na hůl“.

Prověřování startupů před investicí

Due diligence je dnes aplikováno na velký počet transakcí souvisejících převážně s obchodními a podnikovými financemi. Například hloubkové prověření provádíme, když se rozhodujeme investovat do startupu nebo chceme získat podíl v jiné společnosti. Pro tento druh prověřování využíváme dílčí audity partnerských dodavatelů a licencovaných profesio­nálů v několika oblastech, jako jsou kompatibilita obchodních operací, finanční operace, právní a regulační záležitosti, marketingové operace, audit výrobního zařízení a majetku, prověrka řídícího týmu a jejich kompetencí a právo duševního vlastnictví.

Proces due diligence

Proces prověrky tak, jak k ní přistupujeme ve WCA Holding, lze rozdělit na dvě složky, kterými jsou odvětvové due diligence, které odkazuje na celkový obraz odvětví a zahrnuje jeho pochopení včetně zjištění, kdo jsou zavedení hráči na trhu, jak na tom jako potenciální konkurence jsou, jakou konkurenční výhodu má startup, do něhož zvažujeme investici, jaké existují šance uspět na trhu a kolik to může stát.

Je důležité zjistit, zda existuje trh pro produkt nebo službu, kterou startup nabízí – například vynalézt úžasný nový fax nebude ten nejlepší nápad. Prověrka nás musí ujistit, že existuje trh a poptávka po produktu nebo službě. Je důležité rozpoznat překážky spojené se snahou proniknout na trh již přesycený nabídkou konkurence, což by se mohlo zvrhnout ke konkurenčnímu boji cenou a tomu se chceme vyhnout. Do této fáze zapojujeme odborníky na dané téma, ptáme se reálných zákazníků na jejich skutečné potřeby.

Druhou složkou je právní due diligence, které zahrnuje podrobné prošetření startupu, zakladatelů, smluvní dokumentace, duševního vlastnictví, podnikové struktury a produktu. Je nutné ověřit, že startup je tím, za koho se vydává a neexistuje bariéra ve formě již uzavřených smluv.

Důvody due diligence

I když se startupy nezabývají podváděním lidí, jejich problém je často v tom, že jsou příliš optimistické. Je tedy potřeba mít realistický přístup a určit, zda jsou jejich prognózy dosažitelné. Hlavní důvody pro provedení due diligence jsou:
• porozumět startupu,
• zabránit ztrátě peněz z investice,
• identifikovat investiční příležitosti, která může mít vyšší šanci na úspěch,
• určit vhodnou částky, kterou investovat.

Na závěr se musíme ujistit, že investovaný startup má potenciální exitové partnery. Protože pokud vše dopadne v rámci due diligence skvěle, ale nikdo jiný kromě vás o startup nemá zájem, tak máte skutečný investorský problém.

Matouš Polák, majitel investiční skupiny WCA

Přečtěte si také