Redakce

Šéfredaktor

Ondřej Hergesell

Zástupce šéfredaktora

Štěpán Etrych

Editoři

Luděk Bednář
Pavel Pokorný

Analytik a komentátor

Petr Fischer

Reportér

Jan Richter

Redakce

Veronika Dospělová
Erich Handl
Pavel Hanslíček
Vláďa Kočí
Vít Chalupa
Ondřej Kubala
Miloš Štěpař
Lukáš Vincent

E-mail na členy redakce: příjmení@tydenikeuro.cz.

Jazyková redakce

Kateřina Špačková
Simona Vondráčková

Grafické oddělení

Jakub Adamů
Vojtěch Velický
Štěpán Bejr

Stálí spolupracovníci

Marcela Alföldi Šperkerová
Klára Donathová
Pavel Hanslíček
Ondřej Matěj Hrubeš
Blahoslav Hruška
Marta Kolísková
Lukáš Kovanda
Radek Kovanda
Dominik Patzner
Martin Pánek
Pavel Procházka
Václav Rybář
Martin Rychlík
Petr Starý
Ondřej Stratilík
Matěj Široký

Fotooddělení

Jakub Frey
Marek Musil
Jan Rasch
Michael Tomeš
Matúš Tóth

Výroba a distribuce

Monika Matějková