Společnost BSH dosáhla v roce 2023 obratu 14,8 miliardy eur

Společnost BSH Hausgeräte GmbH dosáhla ve fiskálním roce 2023 obratu 14,8 miliard eur. Po očištění o kurzové vlivy byl obrat na úrovni předchozího roku.

Po boomu vyvolaném pandemií koronaviru se obrat podle očekávání nominálně snížil, a to o sedm procent oproti předchozímu roku. Společnost BSH dokázala navzdory celkovému klesajícímu trendu v regionech zvýšit obrat a získat podíl na trhu v některých zemích a v produktové kategorii spotřebičů pro péči o prádlo. „Řídíme se jasným plánem do budoucna, který nám umožňuje zvládnout nejen současné výzvy, ale také dále rozvíjet naše silné stránky,“ zdůrazňuje generální ředitel Dr. Matthias Metz.

Přední evropský výrobce domácích spotřebičů se spolu s celým odvětvím ohlíží za náročným rokem. Geopolitické krize, napjatá ekonomická situace po celém světě a z toho vyplývající stagnace na světovém trhu domácích spotřebičů vytvořily obtížné podmínky. Zatímco v předchozích letech dokázala společnost BSH těžit z pandemického boomu v oblasti spotřebního zboží, vysoká inflace, masivní nárůst úrokových sazeb a následný celosvětový kolaps na trzích s nemovitostmi spotřebitelské klima v roce 2023 výrazně utlumily. „Přetrvávající globální ekonomická a geopolitická krize zásadně změnily podmínky pro celý průmysl domácích spotřebičů. Pro další posílení konkurenceschopnosti společnosti BSH a financování nezbytných investic je nutné pečlivě sledovat náklady a přizpůsobit související plánování personálních kapacit do budoucnosti,“ vysvětluje Matthias Metz. „V náročném prostředí společnost BSH opět prokázala svou odolnost a celkově dosáhla výrazně lepších výsledků než trh. Je to především díky obětavému nasazení přibližně 60 000 zaměstnanců po celém světě.“

Vliv směnných kurzů na obrat ve všech regionech

Navzdory stabilním tržním podílům došlo v regionu Severní Amerika (USA/Kanada) k poklesu obratu o 11,3 %, a to především v důsledku velmi slabé poptávky a vysoce konkurenčního prostředí.

Výrazný pokles obratu – o 10,5 % – v regionu Čína byl způsoben zejména negativními kurzovými vlivy a zpomalením čínské ekonomiky. Společnost BSH je i nadále největším nečínským výrobcem domácích spotřebičů v Číně, ačkoli čelí tvrdé cenové konkurenci ze strany asijských dodavatelů.

Počet prodaných domácích spotřebičů v regionu Evropa se také snížil v důsledku zhroucení trhů s nemovitostmi a následného negativního dopadu na prodej vestavných spotřebičů. Vyšší průměrné ceny dokázaly zmírnit pokles obratu na 6,3 %. Navzdory poklesu výkonnosti, zejména na domácím trhu v Německu, byly zaznamenány i pozitivní výsledky, kdy společnost BSH dosáhla zvýšení obratu například v jižní Evropě.

V regionu rozvíjejících se trhů, který zahrnuje oblasti jako východní Evropa, Blízký východ a africký kontinent, se obrat snížil jen mírně, o 2,2 %. Pokud neuvažujeme ve výsledcích Rusko, ze kterého jsme zcela odešli, tak společnost BSH zaznamenala v tomto regionu dokonce mírný nárůst obratu, a to zejména díky pozitivnímu vývoji v Turecku.

Jasný plán do budoucna a cíl růst ve všech regionech

Společnost BSH si je jistá ohledně budoucích plánů. „Náš cíl je jasný: s vynikajícími značkami a výkonnými, inovativními a trvanlivými spotřebiči chceme inspirovat spotřebitele a zároveň vést zákazníky a maloobchodní partnery k úspěchu,“ zdůrazňuje Matthias Metz. „Za tímto účelem je náš strategický plán do budoucna jasný. Chceme i nadále úspěšně růst ve všech regionech BSH a dále rozšiřujeme svou přítomnost na místních trzích. Kromě vývoje produktových inovací specifických pro daný trh jsme například investovali do nového servisního a logistického centra v Turecku a do nové továrny na výrobu trub pro africký trh v Egyptě. V naší nové továrně v Mexiku budou od poloviny roku sjíždět z výrobní linky první chladicí spotřebiče pro severoamerický trh. V našich zážitkových a designových centrech v různých severoamerických městech umožňujeme spotřebitelům získat lepší představu o našich značkách a spotřebičích a aktivně podporujeme zákazníky i partnery, jako jsou developeři, designéři a architekti.“

Růst v produktové kategorii spotřebičů pro péči o prádlo a zákaznického servisu

Pokles nákupů domů a bytů v loňském roce vedl k výraznému snížení prodejů kuchyní, a tím i k celkově nižší poptávce po domácích spotřebičích, zejména v segmentu vestavných spotřebičů. Tento fakt je patrný především v produktové skupině spotřebičů pro vaření, tedy u trub a varných desek, ale také v kategorii chladicích spotřebičů a myček nádobí.

Pozitivní výsledky zaznamenala produktová kategorie spotřebičů pro péči o prádlo a náš zákaznický servis se svým komplexním servisním portfoliem.

U kategorie malých domácích spotřebičů se obrat snížil o 7,2 %. Příčinou bylo mimo jiné přerušení výroby v našem slovinském výrobním závodě v Nazarje v důsledku povodní. Dodávky společnosti BSH byly od té doby plně obnoveny.

Inovace se skutečnou přidanou hodnotou pro spotřebitele

V rámci svého silného portfolia značek představila společnost BSH v roce 2023 nové inovativní produkty, které nabízejí řešení šitá na míru potřebám spotřebitelů.

Nejlepším důkazem toho je, že Bosch Cookit byl na konci roku 2023 označen uznávanou německou spotřebitelskou organizací Stiftung Warentest za vítěze testu, a tedy nejlepší kuchyňský robot s funkcí vaření.

Nová prémiová řada vestavných spotřebičů značky Siemens nabízí řešení pro dokonalé výsledky pečení. Trouba využívá umělou inteligenci a integrovanou kameru k automatickému rozpoznání pokrmů a navrhuje vhodné nastavení trouby.

BSH drží krok také s vysokými standardy designu a posunula minimalistický trend v luxusních kuchyních na další úroveň: Například nová indukční varná deska od luxusní značky Gaggenau společnosti BSH je prakticky neviditelná, protože se ztrácí v ultrakompaktní pracovní desce Dekton, čímž se architektům a designérům otevírají zcela nové kreativní možnosti.

Rekordní výdaje na výzkum a vývoj zajišťují základ pro růstové cíle

Díky proaktivnímu plánování stojí společnost BSH i v této náročné době na pevných ekonomických základech a může i nadále cíleně investovat do své budoucnosti. S kapitálovými výdaji ve výši 600 milionů eur, což představuje přibližně čtyři procenta obratu, se společnost BSH zaměřuje na realizaci své produktové a růstové strategie ve všech regionech. „S rekordní celkovou částkou kolem 850 milionů EUR investujeme do výzkumu a vývoje více než kdykoli předtím, čímž vytváříme základ pro dosažení ambiciózních růstových cílů jako jednoho z předních světových výrobců domácích spotřebičů,“ říká finanční ředitel Gerhard Dambach.

Udržitelné výrobky a výrobní procesy

Společnost BSH nadále investuje do udržitelnosti. Jen v loňském roce investovala více než 10 milionů eur do více než 270 opatření v oblasti energetické účinnosti, čímž ušetřila přibližně 35 gigawatthodin energie ve výrobě. Například v německé továrně na chladicí spotřebiče v Giengenu byl instalován systém rekuperace tepla a v Číně byl vybudován největší fotovoltaický systém celé skupiny Bosch.

Použití materiálů, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí, hraje důležitou roli už při vývoji a výrobě. Od září 2023 se myčky nádobí z továrny v německém Dillingenu vyrábějí částečně z nerezové oceli, jejíž uhlíková stopa je o 47 % nižší než u běžné nerezové oceli. Používá se v celé Evropě v myčkách nádobí v energetických třídách A a B.

Kromě toho se společnost BSH zaměřuje na kvalitu a trvanlivost. Aby podpořila opravy jako udržitelnější alternativu k výměně, prodloužila v loňském roce dostupnost náhradních dílů až na 15 let u velkých spotřebičů a až na 10 let u malých spotřebičů. Pro většinu spotřebitelů budou náhradní díly ve skutečnosti dostupné podstatně déle od data nákupu. V tomto ohledu výrobce domácích spotřebičů výrazně překračuje zákonné požadavky v EU i praxi většiny konkurentů.

Výhled na fiskální rok 2024

Přestože byl uplynulý rok náročný, společnost BSH hledí do budoucna s optimismem. „Naše společnost je úspěšná už více než 55 let a v současném ekonomickém prostředí má silnou pozici – má jasný plán do budoucna, vynikající značky, přesvědčivé inovace a silný tým,“ zdůrazňuje Matthias Metz. „I v roce 2024 se chceme aktivně podílet na utváření trhu, inspirovat spotřebitele a vést zákazníky k úspěchu, abychom dosáhli ziskového růstu ve všech regionech.“

Přečtěte si také