Aktuálním investičním hitem je DIP, nový produkt spoření na stáří

Vyhlídky českého trhu komerčních nemovitostí jsou optimistické, říká Jaroslav Kysela z Investiky.

Investiční společnost Investika je díky svému stejnojmennému realitnímu fondu významným investorem na středoevropském realitním trhu. Jaroslav Kysela ve firmě působí od loňského podzimu na pozici ředitele útvaru obhospodařování, kde odpovídá za oblast portfolio managementu. Má za sebou zkušenosti z mezinárodního investičního bankovnictví a kapitálových trhů, zejména v rakouských bankovních domech, ale i v londýnské City nebo českých investičních společnostech. Pro týdeník Euro představil aktuální postavení společnosti Investika na českém a středoevropském trhu a hovořil mimo jiné i o celkové situaci realitních investičních trhů v Evropě.

Co společnost Investika nabízí lidem, kteří mají zájem o investování?
V rámci společnosti se zaměřujeme na správu pěti hlavních investičních fondů. Mezi ně patří Investika realitní fond, který je lídrem mezi nebankovními nemovitostními trhy určenými i pro drobné investory v Česku a na Slovensku. V investičních fondech rodiny Investika operujeme s celkovým objemem spravovaných investic v hodnotě blížící se miliardě eur. Vedle realitního fondu máme fondy peněžního trhu v korunách i eurech, které jsou investiční alternativou ke spořicím účtům, a v neposlední řadě také dynamický produkt investující do indexu S&P500 s předpokládaným průměrným výnosem devět procent ročně.

Co je podle vás aktuálně investiční hit?
Především jde o nový státem podporovaný produkt spoření na stáří, kterým chce stát umožnit dnešní střední a mladé generaci předejít propadu životní úrovně po odchodu do důchodu. Současný průběžný penzijní systém toho s ohledem na demografický vývoj v ČR nebude sám schopen. DIP neboli dlouhodobý investiční produkt nabízí historicky nejvyšší daňové zvýhodnění a zároveň motivuje občany, aby si odkládali dostatečné částky do výnosnějších investičních nástrojů, než doposud nabízely penzijní fondy. Již od začátku roku je tak možné investovat v rámci DIP do všech našich hlavních fondů a budovat si tak efektivně bohatství pro přilepšení ve stáří díky pěti- až devítiprocentnímu předpokládanému ročnímu výnosu.

V poslední době se v zahraničí hovořilo o poklesu hodnot některých realitních fondů. Kde vidíte příčiny a dotýká se to nějak českého trhu?
Českého trhu se to naštěstí nedotýká, a pokud mluvíme o zahraničí, ani tam to není problém celého trhu, ale spíše některých jeho segmentů či jednotlivých fondů. Za jejich problémy stojí obvykle tři hlavní důvody. V první řadě jde o vysokou úroveň zadlužení, která je častější u fondů zaměřených na kvalifikované investory. Druhým důvodem může být nedostatečná diverzifikace portfolia fondu. A třetím důvodem může být nízká míra obsazenosti budov v rámci jednoho investičního portfolia. V případě našeho realitního fondu ani jeden z těchto faktorů neplatí. Investika realitní fond aktuálně vykazuje průměrnou obsazenost na úrovni 95 procent, což je velmi vysoké číslo.

Jak chráníte své investory před negativními dopady kolísání na realitním trhu?
Strategií Investiky je především vysoká míra sektorové a geografické diverzifikace nemovitostního portfolia, které kromě klasických komerčních nemovitostí zahrnuje například i luxusní rezidenční projekty. Tyto projekty cílí na segment klientů s velmi vysokou úrovní příjmů a zároveň disponibilních prostředků. Taková klientela je zpravidla daleko méně citlivá na různé tržní výkyvy nebo fáze hospodářského cyklu. Díky tomuto přístupu si naše investice udržují svou hodnotu i v časech ekonomické nestability a přispívají ke stabilizaci výnosu našeho realitního fondu na úrovni 4 až 6 procent ročně.

Jaká vnímáte specifika českého trhu kolektivního investování?
Domnívám se, že český trh se vyznačuje dobře implementovanou regulací kolektivního investování, což přispělo mimo jiné ke vzniku a následnému růstu velmi silných domácích investičních fondů a ke stabilitě trhu komerčních nemovitostí. Tento faktor odlišuje český realitní trh od některých jiných trhů střední Evropy. Češi se již zhruba deset let aktivně zapojují do investování a také jejich finanční gramotnost se sice pomalu, ale přece jen rok od roku zvyšuje. Tento trend je součástí širšího procesu proměny na vyspělý trh se silným vlivem domácího kapitálu a představuje poten­ciál pro růst a stabilitu.

Přečtěte si také