Investiční svět v proměnách: Nové výzvy a příležitosti

Nastává správný čas pro přehodnocení portfolií, říká Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční skupiny Arete.

Jaké faktory momentálně ovlivňují investiční svět?
Investiční svět je neustále pod vlivem různých faktorů, které mají zásadní dopad na rozhodování investorů. Jedním z hlavních je samozřejmě hledání příležitostí k maximalizaci výnosů. Avšak v dnešní době musí investoři zohlednit i další aspekty, jako je likvidita a především riziko. Likvidita hraje důležitou roli zejména na veřejných trzích, kde je možnost rychlého nakupování a prodeje aktiv. Investoři pak musí být ostražití ohledně rizika, které může zahrnovat možné ztráty či nenaplnění očekávaných výnosů. Proto je nutné, aby investoři přistupovali k tvorbě svého portfolia s ohledem na vyváženost mezi výnosem, likviditou a rizikem.

Jaké jsou klíčové rozdíly mezi veřejným a privátním trhem a jaký mají vliv na investiční rozhodování?
Veřejný (společnosti kótované na burzách) a privátní trh (fondy kvalifikovaných investorů, podílové fondy, privátní společnosti) se liší nejenom v dostupnosti a likviditě instrumentů, ale také v míře volatility. Instrumenty obchodované na veřejných burzách jsou obecně likvidnější. Nicméně s touto likviditou přichází také vyšší míra volatility, což může být pro některé investory nežádoucí. Naopak privátní trhy mohou být dlouhodobě stabilnější a méně náchylné ke krátkodobým kolísáním, což může být pro řadu investorů preferujících jistotu atraktivní. Investiční rozhodování je proto ovlivněno tím, jaký typ trhu jim lépe vyhovuje v závislosti na jejich investiční strategii a toleranci k riziku.

Lubor Svoboda, spoluzakladatel investiční skupiny Arete.

Jaký je stav akciových trhů a jaké jsou hlavní trendy, které v nich pozorujete?
Akciové trhy zažívají za poslední rok období raketového růstu. Přestala platit „stará“ pravidla a investoři se snaží najít bezpečné přístavy pro svůj kapitál a zároveň eliminovat ztráty z roku 2022, které byly ve většině světa dvouciferné. To vede k nerovnováze na trhu a tlaku na poptávku, což způsobuje rychlý růst cen. Zejména americké akciové trhy zažívají historicky vysoké hodnoty indexů, jako je například S&P 500. Ten za loňský rok vykázal růst o 26,06 procenta. Takový stav je však doprovázen výrazným nárůstem ukazatele P/E neboli poměrem ceny k zisku. Jde o jeden ze základních parametrů, jenž napomáhá posoudit hodnotu a potenciální návratnost investice do konkrétního akciového titulu.

Jak by měli investoři přistupovat k investicím do komerčních nemovitostí v současném prostředí?
Komerční nemovitosti prošly za poslední dva roky ve většině západní a střední Evropy výraznou cenovou korekcí, což nám v některých regionech Evropy nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti. Vezmeme-li v potaz pozitivní trend zlevňování nákladů na dluhové financování, růst objemu distresových aktiv, objevují se nám výborné investiční příležitosti.

Jaký je momentální pohled na akcie a reálná aktiva a jak by měli investoři reagovat?
V současné době se zdá, že akcie jsou velmi drahé, zatímco reálná aktiva výrazně zlevnila a zlevňují. To může být příležitost zejména pro investory, kteří hledají dlouhodobé investice a dlouhodobou stabilitu. Je důležité, aby investoři prováděli důkladnou analýzu a vyhodnocovali své investiční strategie s ohledem na aktuál­ní situaci na trhu, přeskupovali část aktiv do budoucích růstových aktiv.

Jaké jsou hlavní trendy a vlivy očekávané v budoucnu v investičním prostředí?
V budoucnu lze očekávat pokračování dynamických změn v globální ekonomice. Tyto změny mohou být způsobeny faktory, jako jsou změny v dodavatelských řetězcích, změny ve struktuře výroby a logistiky, klimatické změny, geopolitické napětí a ekonomické důsledky pandemie covidu-19, rostoucí ekonomický izolacionismus. Investoři budou muset být ostražití a flexibilní, aby se přizpůsobili novým podmínkám a hledali nové investiční příležitosti.

Jaké jsou klíčové faktory, které by měli investoři sledovat při investicích do reálných aktiv?
Při investicích do reálných aktiv by měli investoři sledovat různé faktory, jako jsou makro­ekonomické trendy, změny v regulaci a politické prostředí, lokalita a také specifické faktory týkající se daného aktiva, jako je dlouhodobá výkonnost a stabilita emitenta, podíl vlastních a externích zdrojů financování – ukazatel LTV. Taktéž by měli sledovat výsledky běžného hospodaření. Důkladná analýza a sledování relevantních ukazatelů mohou pomoct investorům minimalizovat rizika a maximalizovat jejich výnosy.

Jaká je doporučená strategie pro dlouhodobé investice v současném prostředí?
Pro dlouhodobé investice je důležité sledovat dlouhodobé trendy a hledat investiční příležitosti, které mají potenciál růstu v dlouhodobém horizontu. Aktuální pohled na akcie naznačuje jejich vysoké ceny, zatímco reálná aktiva se zdají být relativně cenově dostupnější, v některých distresových situacích i podhodnocena. Dá se dovodit, že postupně nastává správný čas pro přehodnocení portfolií a nakupování reálných aktiv, jako jsou komerční nemovitosti.

Přečtěte si také