TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Petrem Michalem

Společník Císař Češka Smutný odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Co je podle vás v oboru právních služeb klíčem k úspěchu?

Poptávka po bezvadných právních službách bude vždycky a je jedno, kolik poskytovatelů na trhu působí. Sami klienti moc dobře vědí, že najít stabilního a dlouhodobého partnera-poradce může být i práce na několik let. I my však stále vnímáme nedostatek dnes naprosto nezbytného poradenství napříč mnoha obory. To je zároveň servis, který našim klientům nabízíme. A na základě našich výsledků se domnívám, že to děláme dobře. Čili, klíčem k úspěchu je soubor základních přístupů k řešení problémů, mezi které patří kontext, kompetentnost, kreativita, konstruktivnost, komunikace a kultivovanost. 

Jakou největší výzvu jste ve vaší firmě museli v uplynulém roce překonat?

Jedna z největších výzev pro nás bylo a stále je téma ESG. Tento fenomén udržitelného podnikání se stává nutnou realitou každého podniku i veřejné organizace. Naším velkým úkolem je klienty s novým principem řízení společnosti podrobně seznámit a bezpečně je provést všemi pravidly a nařízeními, aby mu rozuměli a věděli, jak ESG správně uchopit a do své činnosti smysluplně implementovat. Toto téma je natolik zásadní, že nás a naše klienty bude provázet i v příštích letech.

Jak velkou je pro vaši kancelář výzva k rozšiřování nabídky právních služeb a poradenství v oblastech na pomezí práva a managementu – viz správa a řízení korporací (corporate governance), korporátní compliance (corporate compliance), ESG apod.? 

Naše kancelář se nikdy nesoustředila jen na jednu nebo dvě oblasti, ať již právní, či klientské, naopak jsme vždy nabízeli široký záběr služeb klientům z různých podnikatelských odvětví soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Tato naše deviza poskytla zásadní odolnost vůči výkyvům. Příkladem je právě ESG – na tuto oblast se zaměřujeme dlouhodobě a získané praktické zkušenosti nám umožňují provést klienty ne vždy jednoduchým rozhodováním. Navíc v oblasti, která pro mnoho firem v Česku začíná být naprosto klíčová. Zkrátka, zavedení přístupů ESG představuje fundamentální změnu v dosavadním řízení společností, rozdělení odpovědnosti za rizika a změnu priorit pro vedení podniků a organizací. A u této změny od počátku jsme a cítíme se silní, abychom s tím něco udělali a našim klientům efektivně pomohli.

Vyskytují se ve vaší kanceláři žádosti spolupracovníků o takzvaný sabatikl? Pokud ano, vyhovujete těmto žádostem?

Poskytnout našim advokátům a právníkům prostor pro osobní a profesní rozvoj považujeme za samozřejmost. Mnozí z nich aktivně přednáší na vysokých školách nebo mezinárodních konferencích. Advokátní týmy jsou složené z lidí, kteří publikují v odborných časopisech v Česku i zahraničí a pracují na rigorózních nebo disertačních pracích. Tvůrčí nebo studijní volno patří mezi naše základní benefity a vztahují se na každého našeho pracovníka.

Co si myslíte o přebírání právníků jiných kanceláří?

Přebírání právníků od jiných kanceláří pro nás není typické, není to naše filozofie. Zakládáme si spíše na opačném přístupu – vychovávat kvalitní advokáty a právníky ideálně od studentských let. Že je to správná cesta, dokazují příběhy mnoha lidí, kteří v naší kanceláři začínali jako studenti právnických fakult a dnes jsou v jejím vedení. Toto pravidlo však zároveň potvrzují výjimky několika odborníků, kteří k nám přišli z jiných kanceláří. Jsme otevření každému výbornému advokátovi a právníkovi, a pokud si nás někdo najde, tak nově příchozí neodmítáme.

Jaký je váš názor na veřejné zakázky na právní služby, kde jediným kritériem je nabízená cena za právní služby?

Jedná se o určitý paradox, protože vedoucím principem vztahu advokát-klient je princip vzájemné důvěry a její neporušitelnosti, a nikoli princip ceny za poskytnutou advokátní službu. V případě veřejných zakázek jsou ale ceny služeb zásadní téma současné advokacie. Hodinová sazba totiž často neodráží skutečnou hodnotu poskytnuté služby, reflektuje pouze čas strávený určitou prací. Efektivně vynaložená půlhodina však může být pro klienta užitečnější než deset hodin analýz bez výsledku. To je však stále složitě obhajitelné ve veřejném sektoru a bude to ještě běh na dlouhou trať.

Co je pro vás v oblasti práva obor budoucnosti?

Moderní advokacie již dávno není jen o sepisování právních analýz a stanovisek. Naši advokáti spíše řeší problémy v kontextu, aktivně spolupracují s předními odborníky neprávních oborů z Česka a ze zahraničí. Budoucností je tedy komplexnost všech právních oborů. Nepůjde již o jednu konkrétní nabízenou službu, jak tomu bylo dřív, ale přeměnu na kompletní právní poradenství, které bude mít přesah do mnoha klíčových ekonomických odvětví.

Přečtěte si také