Udržitelné investování ESG je spíše příležitost než hrozba

Evropská směrnice o nefinančním reportingu CSRD výrazně ovlivní dodavatelsko-odběratelské vztahy i přístup k financování, upozorňuje řídící partner PRK Partners Václav Bílý.

Rakouská klientela je často důležitá i pro čistě české firmy. Patří mezi ně například česká advokátní kancelář PRK Partners, která s rakouskými klienty začínala a dodnes tvoří rakouští investoři jejich významnou část. Řídícím partnerem kanceláře se letos v červnu stal Václav Bílý. Týdeník Euro s ním hovořil o investování podle ESG (Environmental, Social, and Governance) kritérií i o právním poradenství v obnovitelných zdrojích energie (OZE).

ESG je dnes trochu zaklínadlo. Je to jen módní trend, nebo revoluce v podnikání?

V případě ESG se potkává na jedné straně pozice současných lídrů Evropské unie a z ní vyplývající politický tlak všemi směry, a na druhé poptávka části společnosti, zejména nastupujících generací. Podnikatelé jsou konfrontováni s tím, že se toto téma stává důležité pro nikoli bezvýznamnou část stakeholderů, přičemž nejde jen o koncové zákazníky.

ESG se stává důležitým tématem mladších generací, což lze třeba vidět u nově nastupujících zaměstnanců i některých větších korporací, jež vznikly ze startupů založených lidmi pod 40 let. Má potenciál, a především je v některých aspektech nezbytný, a i ti, kteří z ESG nejsou nadšení, se s ním budou muset vypořádat. Dle mne je třeba vnímat tuto záležitost spíše jako příležitost než hrozbu, zároveň je však třeba k tomuto tématu přistupovat uměřeně a s rozumem.

Promítá se ESG i do směřování kanceláře PRK Partners?

Pokud jde o klienty, vnímáme jejich růst zájmu o výhody, které jim může ESG přinést. A není divu, protože již dlouho poskytujeme služby v oblasti compliance, která se ve velké části překrývá s oblastí Governance v ESG. Zároveň díky našim specialistům umíme citlivě zavádět nové regulační požadavky, aby neměly negativní dopady na současný byznys, ale přinesly požadované benefity.

Téma udržitelnosti řešíme i v naší firmě. Vnímáme ho jako integrální součást podnikání, protože víme, že do budoucna se bez něho neobejdeme. Jeden příklad. Když jsme před třemi lety renovovali své kanceláře, velký důraz jsme kladli na omezení jejich energetické náročnosti a dnes, kdy čelíme energetické krizi, jsme za tyto tehdy zdánlivě nadbytečné investice velice rádi.

Vnímáte přístup ESG i u českých klientů kanceláře, nebo zatím zůstává spíše doménou firem se zahraničním kapitálem?

Čeští podnikatelé potřebují jasnou motivaci, aby na sebe brali omezení, která od nich zákon nevyžaduje, a tato motivace přijde s byznysovou potřebou. Zájem o ESG sledujeme ve vlnách. Aktuálně vrcholí u energeticky náročných provozů, jejichž majitelé už pochopili, že přístup k levnému ruskému plynu nemusíme mít navždy. Další vlnu zájmu vyvolává nastupující regulace evropské směrnice o nefinančním reportingu známá pod zkratkou CSRD.

Byť u nás máme jen málo společností, které CSRD zasáhne přímo, v druhém sledu může mít výrazně širší dopad, protože odběratelé začnou od svých dodavatelů vyžadovat naplnění stejných požadavků, aby je mohli zohlednit ve vlastních regulačních reportech. To si zatím uvědomuje málokdo, byť za několik let bude tento nepřímý dopad zásadně ovlivňovat nejen dodavatelsko-odběratelské vztahy, ale i třeba přístup k financování.

Cílem EU je zásadně snížit podíl fosilních paliv v energetice. Promítá se to i v poptávce po právním poradenství?

Vnímáme to intenzivně, zejména u klientů podnikajících v energetice a ve financování. U klientů z oblasti energetiky jsou to mandáty související s přípravou nových elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. V oblasti financování v poslední době také registrujeme zvýšený zájem našich klientů o právní služby při financování výroby elektřiny z OZE, především solárních. Jednak jsou refinancované staré solární elektrárny využívající provozní podporu, jednak financované akvizice současných elektráren.

Nové mandáty ale nyní máme v projektovém financování, v poslední době jsme zaznamenali řadu takových projektů. Trh úvěrového financování je ale živý i v jiných segmentech, nedávno jsme například pro naše bankovní klienty uskutečnili řadu transakcí v oblasti financování developerských projektů, což považuji při dnešní turbulentní situaci za velmi potěšující.

Přečtěte si také