Řízení elektrizační soustavy se mění

Některé nové technologie nejdříve testujeme inovačními projekty, říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

Společnost ČEPS během minulého roku oznámila zapojení nových technologií do řízení elektrizační soustavy. Co si pod tím představit?
Není žádnou novinkou, že energetika se výrazně mění, a tento trend bude sílit. Decentralizace a dekarbonizace se projevují také změnami v řízení elektrizační soustavy a v udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie.

To mají na starosti dispečeři ČEPS a využívají k tomu služby výkonové rovnováhy (SVR), které stále poskytují zejména velké klasické elektrár­ny a teplárny. Ty za úplatu rezervují část výkonu svých zařízení a na základě našich pokynů výrobu buď zvyšují, nebo snižují. Do řízení soustavy se však postupně zapojují nové technologie typu baterií či malých zdrojů nebo odběratelé, kteří jsou schopní řídit vlastní spotřebu.

Jak technicky náročné je zapojení těchto nových subjektů do poskytování SVR?
Jde o změnu celého paradigmatu fungování elektrizační soustavy. Místo menšího množství velkých poskytovatelů ji musíme do budoucna připravit na velký počet menších nebo i malých subjektů, které náš dispečink nebude řídit přímo, ale takzvanými agregátory – společnostmi, které sdružují flexibilitu od více výrobců a/nebo spotřebitelů do agregačního bloku a přeměňují ji do standardních produktů, jež pak nabízejí na trzích s elektřinou či SVR. Některé nové technologie nejdříve testujeme inovačními projekty. Za všechny mohu zmínit třeba projekt Dflex, ověřující možnosti využití strany spotřeby, nebo projekty BAART a Eflex, které řešily či řeší využívání bateriových systémů.

Co následuje poté, když ČEPS zapojení nových technologií do řízení soustavy ověří?
Po praktickém ověření zahajujeme proces úpravy Pravidel provozování přenosové soustavy, tzv. Kodexu PS, která mimo jiné obsahují požadavky pro připojení uživatelů a podmínky pro poskytování SVR. Po schválení změn Energetickým regulačním úřadem následuje certifikace konkrétních nových zařízení, tedy ověření jejich faktické způsobilosti. Po ní již mohou jejich provozovatelé vstoupit na trh a nabízet své služby.

Jaké nejvýznamnější úpravy Kodexu PS ČEPS v poslední době provedla?
Mezi hlavní změny Kodexu PS, které vstoupily v platnost 1. ledna 2021, patří zavedení integrovaného agregátora, který je zároveň dodavatelem elektřiny. Dále se rozšířilo využití technologie bateriových systémů akumulace energie, konkrétně v režimu stand-alone, a snížila kodexová minima pro poskytování SVR na hranici jednoho megawattu (MW) potřebného minimálního výkonu, což otevřelo dveře na trh SVR i malým zdrojům. V neposlední řadě přinesla tato úprava možnost nabízet volné nabídky, kdy certifikovaní poskytovatelé SVR mohou nabízet regulační energii, i když neuspějí ve výběrovém řízení na rezervaci SVR.

Jak se to projevilo v praxi? Vstoupili na základě uvedených změn na trh SVR noví poskytovatelé?
Řady poskytovatelů SVR se během loňského roku rozšířily o nové integrované agregátory, společnosti Innogy Energo, Nano Energies a PRE, jež získaly certifikaci na službu 15minutová záloha. Současný účastník trhu SVR, společnost E.ON, zase o stejnou službu rozšířil svou nabídku.
Začátkem letošního roku nám přibyl pátý agregátor, skupina UCED s agregačním blokem o celkovém výkonu jeden MW. S novými agregátory se nám velmi dobře spolupracuje, navíc máme nyní schváleno zhruba deset studií provozních možností, což avizuje zasmluvnění dalších nových poskytovatelů v průběhu roku 2022.

Které další významné změny Kodexu PS vaše společnost chystá?
Velkou změnou bude momentálně připravovaná úprava s platností od 1. ledna 2023, která zavede baseline a typovou certifikaci. Baseline umožní rozšířit agregační bloky o menší jednotky s obtížněji předvídatelnou výrobou či spotřebou v průběhu dne, jelikož více respektuje skutečný průběh výroby, respektive spotřeby daného zařízení. Momentálně jsou SVR poskytovány na základě garantovaného výrobního výkonu, případně odběru na hodinové bázi. Baseline přinese možnost pracovat s aktuálními daty vztaženými podle typu služby k minutám, nebo dokonce vteřinám.

Pokud jde o typové certifikace, ty usnadní přidávání jednotek flexibility do agregačních bloků – při jejich rozšiřování již nebude muset nové zařízení, jehož typ v minulosti certifikaci obdržel, znovu projít certifikací. Agregátor předloží požadované údaje pro kontrolu a stanovení příspěvku nového zařízení k celkové flexibilitě a po našem odsouhlasení pak jen proběhne rozšíření agregačního bloku o daný výkon.

Přečtěte si také