Doprava ve městech může fungovat efektivně

Na řízení dopravy jsou potřeba inteligentní systémy a vysoce odborná práce. Naše firma disponuje obojím, říká jednatel Swarco Traffic CZ Bruno Wertlen.

Jméno vaší společnosti zní podobně jako výrobce šperků z křišťálu a optických přístrojů – firmy Swarovski. Je tato podobnost náhodná?
Není náhodná. Je to zajímavý rodinný příběh se začátkem v roce 1862 v Jiřetíně pod Bukovou, v Jizerských horách. Tam se totiž narodil Daniel Swarovski, zakladatel firem pod značkou Swarovski. Na Jablonecku se vyučil uměleckým sklářem a po cestách do Paříže a Vídně se usadil v Rakousku ve Wattens. Zakladatel skupiny Swarco Manfred Swarovski byl vnukem Daniela Swarovského. Přišel s nápadem upravit druhotný produkt z výroby křišťálu pro výrobu takzvané reflexní balotiny, která se využívá pro vodorovné dopravní značení. Tato myšlenka se ukázala komerčně velmi úspěšná. Dnes je Swarco globální firmou a jedničkou na trhu silniční telematiky v EU s více než padesátiletou historií.

Kde působí firmy skupiny Swarco?
Skupina Swarco působí ve více než 80 zemích světa, je v současnosti nej­větším dodavatelem řešení pro řízení dopravy v Evropě a je aktivní taktéž na trzích v USA, v Jižní Americe, na Středním východě a v Austrálii. Celkový obrat skupiny přesáhl v roce 2022 miliardu eur.

Jaké technologie v současnosti dodáváte na českém trhu?
Naše firma dodává zejména řešení pro řízení dopravy ve městech – řadiče (řídicí jednotky pro řízení křižovatek), dopravní ústředny (řídicí centra), proměnné dopravní značení (LED značky), systémy pro řízení parkování a další řídicí systémy v dopravě. V počtu řadičů jsme pravděpodobně největším dodavatelem v Čes­ku. Minulý rok byl pro nás úspěšný z po­hledu zavedení nových technologií, kdy jsme dodali v projektu Telematiky v Mladé Boleslavi nejnovější dopravní ústřednu skupiny Swarco s názvem MyCity, která se v současnosti implementuje například v Paříži v přípravě pro olympiádu 2024 nebo v Berlíně.

Které profese a odbornosti jsou potřeba pro implementaci systémů řízení dopravy do „života“ měst?
Na řízení dopravy jsou potřeba inteligentní systémy a vysoce odborná práce. Naše firma disponuje obojím – máme nejmodernější systémy na řízení dopravy ze skupiny Swarco a zajišťujeme kompletní dodání našich řešení včetně servisu vlastními kapacitami v Česku. Disponujeme dopravními inženýry a projektanty, programátory, pracovníky v inženýringu, techniky na implementace a servis našich systémů, systémovými integrátory a projektovými manažery.

Řízení dopravy ve městech je často diskutovaným tématem. Jaké jsou důvody pro to, že v mnoha případech není efektivně řízena?
Ve většině případů není hlavní problém v dopravních systémech, ale v údržbě a způsobu jejich využívání. Někteří zákazníci bohužel nejsou schopni zajistit ani základní údržbu a servis našich zařízení a SW, z čehož vznikají neefektivity v řízení dopravy nebo v některých případech dokonce i ohrožení bezpečnosti účastníků provozu. Ve většině evropských států jsou tato zařízení zahrnuta do kritické infrastruktury státu, což zajišťuje povinnost udržovat tato zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu.
Další problémy nastávají, pokud už zakoupené a nainstalované dopravní systémy jsou sice v rámci komunální politiky prezentovány veřejnosti, ale nejsou naplněny daty, aktivně využívány a dále rozvíjeny. Podstatná část problémů také nastává v důsledku průtahů ve schvalování dopravních projektů. A v neposlední řadě je to otázka koncepce řízení dopravy – preference individuální dopravy, hromadné dopravy, cyklistů nebo chodců. Každé město je v tomto ohledu specifické.

Je vůbec reálné dosáhnout stavu, kdy doprava ve městech funguje efektivně?
Ano, věřím, že toho dosáhnout lze. Na­příklad už zmíněný systém MyCity je holistický modulární systém pro řešení dopravy (mobility) v městech. Tento systém je schopen analyzovat a řídit provoz dle intenzity dopravy, stupně znečištění ovzduší, dojezdových časů, různých scénářů dle situací ve městě a podobně. Na květnovém evropském kongresu ITS v Lisabonu Swarco zahájilo inicia­tivu GoGreen, která umožňuje pomocí virtuál­ní reality navrhnout řešení pro individuální potřeby měst v souladu s dohodou Green Deal.

Jaká jsou vaše očekávání ohledně vývoje technologií řízení dopravy?
Trendy v řízení dopravy jsou zřejmé – využívání nízkoenergetických zařízení na křižovatkách, propojení vozidel a technologií na řízení dopravy datovou komunikací v reálném čase, propojování různých systémů na řízení dopravy a sdílení dat mezi nimi, vytváření komplexních algoritmů pro řízení dopravy s využitím predikce a prvků umělé inteligence, rozvoj systémů e-mobility. Ve všech těchto oblastech vyvíjí Swarco produkty a řešení a naše firma je připravena tato řešení v Česku zavést.

Přečtěte si také