TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Martinem Hrodkem

Vedoucí partner Baker McKenzie odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jakou největší výzvu jste ve vaší firmě museli v uplynulém roce překonat?

Po dobrých zkušenostech během pandemie jsme rozšířili možnost práce z domova i za normálních podmínek, na dva dny v týdnu. Musím ale říci, že práce z domova není příliš využívána, takže jsme rádi, že jsme při posledním prodloužení nájmu zachovali dosavadní počet pracovních stanic a každý zaměstnanec nebo advokát má vlastní pracovní místo, přičemž máme i dostatek atraktivních prostor pro coworking.

Převažuje ve vaší práci export, nebo import zakázek? 

Myslím, že obě oblasti jsou vyrovnány.

Co se vám v loňském roce v rámci firmy nejvíc povedlo? 

Vedení naší firmy nás pozitivně hodnotí za zlepšující se finanční výsledky, za dobré hodnocení v zahraničních žebříčcích a také za pozitivní hodnocení ze strany našich zaměstnanců a advokátů v pravidelných interních anketách.

Jaký je váš názor na veřejné zakázky na právní služby, kde jediným kritériem je nabízená cena za právní služby?

Myslím, že cena by neměla být jediným kritériem, vede k cenovému podbízení a následným snahám dosáhnout zvýšení ceny za právní službu vyšším počtem hodin nebo účtováním nepotřených víceprací.  

Jaké advokátní specializace mají největší budoucnost? Jsou nějaké, které v budoucnu zaniknou?

Již v minulosti jsem byl svědkem zániku některých specializací – například vyjednávání smluv na devizové obchody (např. swapy) si dnes klienti organizují sami. Postupně budou zanikat takové druhy práce, které mají generický charakter – obecně přijímaná vzorová dokumentace s omezeným počtem možných úprav neposkytuje příliš prostoru pro náročnější a kreativní právní práci, takže klienti si často budou takové transakce a případy řešit ve vlastní režii bez právních poradců, případně za pomoci jejich interních právních kapacit. Naopak při řešení komplikovaných sporů v jakékoli oblasti, v soutěžním právu nebo při přeshraničních transakcích bude více rozhodovat lidský prvek, takže tyto činnosti v dohledné době nezaniknou.

Mohou se AK plně chránit proti kyberzločinu?

Ano, jsme občasným cílem kyberzločinců, avšak naše IT infrastruktura a procesy jsou naštěstí dostatečně robustní.

Máte pevně stanovené klíče na určení flexibilní kompenzace (bonusů), např. získání práce v určitém objemu, počet odpracovaných hodin atd.?

Máme jak pevnou složku, tak flexibilní, která odráží výkonnost v různých oblastech, včetně počtu odpracovaných hodin, ziskovosti, vedení týmů a akvizice nových klientů.

Jak se díváte na roli profesionálního managementu ve vedení advokátních kanceláří?

Profesionální management má v advokátních kancelářích jistě své místo. Nicméně nelze přehlížet, že ani velké advokátní mezinárodní kanceláře nefungují jako standardní korporace, ve kterých je role akcionářů omezená, takže i profesionální manažeři musí respektovat specifika našeho způsobu podnikání.    

Nejlepší firmu dělají nejlepší lidé. Jak motivujete lidi u vás v kanceláři? 

Snažíme si vybírat co nejvhodnější uchazeče a během jejich kariérního růstu je různými způsoby motivujeme a zachováváme příjemnou přátelskou atmosféru. Říkáme tomu „kultura přátelství“.

Jak vnímáte konkurenci na českém trhu? Je pro vás v něčem inspirativní? 

Konkurence je vždy inspirativní – u naší konkurence se inspirujeme například v oblasti PR a marketingu.   

Přečtěte si také