Stále máme co dělat

Aktivitu v oblasti fúzí a akvizic pohánějí fondy, v realitách sílí zájem o nájemní bydlení, potvrzují zástupci advokátních kanceláří Schönherr a Wolf Theiss.

Významné postavení mají společnosti rakouského původu i v oblasti právního poradenství. Zde k největším hráčům patří kanceláře Schönherr a Wolf Theiss (řazeno abecedně, ne dle velikosti či důležitosti). Tradiční doménou těchto kanceláří je mimo jiné právní poradenství v oblasti M&A a nemovitostí. „Zatímco standardní realitní transakce kvůli přetrvávajícímu drahému financování v zásadě zamrzly, převzetí firem stále běží, zde jsou mezi nakupujícími fondy soukromého a rizikového kapitálu, které transakce z velké části financují hotovostí. Navíc například v oblastech technologií, biotechnologií a IT firem vidíme ochotu prodávajících slevit. Dalším trendem je, že mnohé transakce běží v režimu Stop&Go, tedy se oproti sjednanému časovému plánu pozastaví ve fázi prověrky, jednání o ceně nebo financování a pak zase pokračují,“ říká Martin Kubánek, vedoucí partner české pobočky Schönherr.

Silné fondy a zajímavá logistika

„Zastupovali jsme na straně kupujících několik fondů soukromého kapitálu,“ doplňuje Kubánek s tím, že Schönherr radil například fondu Ampersand Capital Partners při získání české biotechnologické společnosti GeneProof, zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných infekčních a genetických onemocnění. Další zajímavou transakcí, při níž pražský tým Schönherr asistoval, byla akvizice podílu v českém online prodejci potravin Košík.cz ze strany obchodní společnosti Metro.

Tomáš Kren

V oblasti automobilového průmyslu probíhá také vlna restrukturalizací. „Jde o oddělování částí majetku nebo podniků pro budoucí prodej nebo již samotné odprodeje jednotlivých závodů nebo průmyslových areá­lů. Z těch často kupující vybuduje podnikání v jiném segmentu, například logistický park,“ vysvětluje Kubánek. „Pracujeme také na řadě lokálních financování, například pro Raiffeisenbank,“ říká Kubánek a dodává, že v případě realitních transakcí navzdory zmíněnému zamrznutí trhu stále běží development logistických parků a v prů­myslu dochází k přeprodeji průmyslových areálů zahraničním fondům formou Sale & Lease Back neboli zpětného leasingu. „Fond celý závod koupí a zpátky pronajme prodávajícímu třeba na 20 let. Firmy tak získají peníze na provoz a soustředí se jen na své podnikání,“ doplňuje Kubánek.

A dodává, že i kvůli recesi ekonomiky mají větší počet poptávek z oblasti pracovního práva, dodržování pravidel a sporné agendy. „Často jde o spory a někdy dokonce vzájemné žaloby mezi odběrateli, dodavateli a subdodavateli o náhradu škody kvůli opožděnému dodání komponentů v přerušeném dodavatelsko-odběratelském řetězci,“ říká Kubánek s tím, že roste i zájem o poradenství v soutěžním právu. „Jde například o přezkum na úrovni národních orgánů nebo orgánů Evropské unie dle režimu přímých zahraničních investic u akvizic evropských firem v definovaných strategických oborech ze strany investorů mimo EU,“ dodává Kubánek.

Vídeňská inspirace

Další významnou kanceláří rakouského původu je Wolf Theiss. Ta v Praze pokrývá veškeré oblasti komerčního práva včetně právního poradenství v oblasti fúzí, nemovitostí, financování a také silného týmu v oblasti dodržování pravidel, korporátních investiga­cí a sporné agendy. Zajímavou oblastí, kte­ré se v poslední době věnuje nemovitostní tým Wolf Theiss, je právní poradenství v oblasti nájemního bydlení. „Segment rezidenčního bydlení v rámci naší transakční agendy nyní převažuje, a to na úkor komerčních budov, které zažívají v posledních měsících útlum. Důsledkem nárůstu úrokových sazeb a útlumu ekonomiky je zamrznutí hypotečního trhu, a naopak růst zájmu developerů i investorů o projekty nájemního bydlení. Dostupnost bydlení se zároveň stává zásadní také z celospolečenského pohledu,“ vysvětluje counsel pražské kanceláře Wolf Theiss Tomáš Kren.

„V Praze již nyní máme krizi bydlení způsobenou zejména těžkopádnými povolovacími procesy. Je proto pozitivní, že se do řešení zapojuje i soukromá sféra, například náš klient Sekyra Group, který v současnosti staví projekt dostupného bydlení Opatov II,“ říká Kren s tím, že zásadní aktuální otázkou je, dokáže-li Praha podobně jako například Vídeň vytvořit právní rámec umožňující vznik fungujícího nájemního trhu.

Nezbytnou součástí bude zároveň nastavení podpory umožňující větší zapojení soukromé sféry. Ta je ale motivovaná primárně výnosy, jež v segmentu nájemního bydlení zaostávají za jinými investičními příležitostmi. V době nízkých úrokových sazeb dobře fungoval tradiční prodejní model, nyní by za určitých podmínek mohl fungovat model nájemního bydlení. Zásadní je cena peněz. Vznikne-li systém podpory umožňující snížení nákladů na financování, mohl by se segment nájemního bydlení stát pro investory zajímavým. „Investorsky je tento segment zajímavý pro subjekty s dlouhodobým kapitálem, jako jsou banky a pojišťovny, kterým nevadí dlouhodobější návratnost,“ říká Kren.

Pro dostupnost bydlení je klíčové, aby byl rezidenčních projektů dostatek a alespoň část byla vlastněna municipalitami, a tím byla zajištěna přijatelná úroveň nájemného. „V hlavním městě má tuto roli Pražská developerská společnost, nicméně například ve Vídni existuje podobných subjektů více než 150,“ říká Kren s tím, že i tento subjekt má zcela stejné podmínky než soukromé společnosti a je tedy třeba zrychlit a zjednodušit zejména povolovací procesy obecně. „Zároveň by měl stát přijít s legislativou umožňující velkým městům, zejména Praze, postupné vybudování portfolia bytů s cenově dostupným nájemným pro důležité profese a sociálně potřebné občany. Tomu by i značně pomohlo umožnit zapojení penzijních fondů, jak to funguje jinde v Evropě,“ uzavírá Kren.

Přečtěte si také