Nová kampaň Dr. Max: Zájem o obor i značku mají povzbudit reální lékárníci

Pod klíčovým mottem „Jsme lékárníci“ spustily lékárny Dr. Max v těchto dnech kampaň, která má na jedné straně přiblížit veřejnosti roli lékárníka ve zdravotním systému a povzbudit mladé lidi k zájmu o studium farmacie a na druhé podpořit nábor pro největší lékárenskou síť v ČR.

V zájmu posílení její autenticity se kampaň opírá o reálné lékárnické osobnosti – zaměstnance Dr. Max, které přestavuje nejen v jejich pracovním, ale i soukromém prostředí.

Právě proto, že kampaň dává nahlédnout do profesního i rodinného života lékárníků, pracuje s dvojím typem emotivních videospotů – v jednom oslavuje na konkrétních postavách profesi farmaceuta jako takovou, v dalších přibližuje jednotlivé lékárnické osobnosti. Na konkrétních aktérech kampaně staví i série vizuálů. Iniciativu má podpořit i webová stránka www.jsmelekarnici.cz, která přiblíží jak jednotlivé osobní příběhy, tak i síť Dr. Max a lékárnický obor jako takový. Kampaň se bude odehrávat převážně v digitálním prostředí.

„Existují jen dva typy vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických profesionálů“, říká Jan Žák, generální ředitel sítě Dr. Max, „a to absolventi farmaceutických a absolventi lékařských fakult. V obou případech mají za sebou velmi náročné studium a před sebou proces dalšího, celoživotního vzdělávání, protože oba obory se rychle rozvíjejí. Lékárníci jsou zdravotníci v první linii, což se plně projevilo v pandemických letech, ale k jejich životu to patří permanentně. A věřím, že se nám se nám za pomoci emocí a skutečných příběhů našich lidí podaří u veřejnosti zvýšit povědomí o jejich důležité roli ve zdravotním systému.“

Síť Dr. Max usiluje i o to, aby iniciativa „Jsme lékárníci“ nejen zvýšila zájem o studium na farmaceutických fakultách, ale i o profesní pokračování absolventů právě v lékárnách, které se v České republice obecně dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborného personálu. To v některých regionech významně snižuje dostupnost lékárenské péče. To platí i přes to, že na tuzemském pracovním trhu nachází uplatnění i řada absolventů slovenských farmaceutických fakult. „Věříme, že kampaň svým zaměřením a pojetím neposlouží jen naší síti,“ dodává Jan Žák, „ale lékárenství jako takovému. V konečném důsledku má ale prospět tomu, o co jde v lékárnách především, a tím je naplnění potřeb pacienta.“

Přečtěte si také