Nepostradatelný pomocník pro všechny

Snad ve všech oblastech lidské činnosti je v současnosti na pořadu dne digitalizace. Nejaktivněji k ní přistupují především výrobní firmy, protože jim může poskytnout obrovskou konkurenční výhodu.

Firmy do digitalizace investují miliardy korun, na což reagují i tvůrci podnikových informačních systémů, kteří svoje produkty neustále inovují, aby tuto digitalizaci plně podporovaly. Výjimkou nejsou ani ERP systémy Helios z produkce společnosti Asseco Solutions. Vývojáři a producenti ERP se dnes intenzivně věnují i nejnovějším trendům, jako jsou umělá inteligence a strojové učení. Podle Jiřího Huba, výkonného ředitele Asseco Solutions, manažeři firem nutnost investic do této oblasti velmi dobře chápou. Dokládá to i loňský report Digitalizace podniků, který se stal prvním svého druhu v Česku. Z analýzy, kterou vypracovali odborníci z Asseco Solutions, vyplývá, že si podnikatelé stále naléhavěji uvědomují nezbytnost digitalizace firemních procesů. Jen v roce 2022 české firmy investovaly do ERP systémů osm miliard korun.

„Tato částka naznačuje rostoucí zájem firem o digitalizaci a implementaci ERP systémů. Firmy si uvědomují důležitost digitální transformace a investují do modernizace svých podniků. Tím chtějí zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost svých firem, auto­matizovat procesy a získat lepší přehled o svých aktivitách,“ shrnuje výsledky reportu Jiří Hub. Vzhledem k úspěchu, který report zaznamenal v roce 2023, má Asseco Solutions v úmyslu na něho v roce 2024 navázat. „Budeme mít čerstvá zajímavá data o trendech z nezávislého výzkumu agentury Median,“ doplňuje Hub.

Zaměřeno i na veřejnou správu

Digitalizace dokumentů však není pouze zdrojem rychlého a pohodlného přístupu k informacím, nýbrž nese také výrazné ekonomické a bezpečnostní výhody. Digitální transformace dokumentů proto představuje klíčový krok pro organizace, jež zpracovávají obrovské množství fyzických záznamů. A nezáleží, zda jde o subjekty veřejné správy, nebo o komerční organizace.

Digitalizace a elektronizace dokumentů pro organizace veřejné správy podléhají legislativním předpisům. Podle novely zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. musejí od začátku roku 2026 všechny organizace, které mají povinnost vést spisovou službu, takto činit v atestovaném elektronickém systému. Nově se povinnost používat atestovaný elektronický systém bude týkat také malých obcí, škol a školských zařízení. Pro tyto a mnohé další organizace je řešením například spisová služba Spiska, která umožňuje organizacím přejít na moderní způsob digitalizace. Kromě rychlého a pohodlného přístupu k informacím a dokumentům poskytuje také další ekonomické a bezpečnostní benefity.

„Digitalizace proces práce s dokumenty modernizuje a zrychluje – jak hledání záznamů, tak přístup k informacím. Tím se nejen zvyšuje efektivita práce týmu, ale též spokojenost klientů, kteří se požadované služby dočkají podstatně dříve,“ konstatuje Martin Kršňák, ředitel business development v Asseco Solutions.

Maximum pro kyberbezpečnost

Digitalizace pracovního prostředí přináší řadu výhod, ale též rizika. Největší z nich představují kybernetické útoky. Hackeři útočí na slabá místa digitální infrastruktury a cíleně se zaměřují na firemní data, protože jejich ztráta představuje pro firmy extrémní riziko, a to bez ohledu na odvětví, ve kterém působí. Data jsou totiž obvykle po know-how tím nejdůležitějším, co firma vlastní. Přitom nejvíce jsou ohroženy společnosti, které si myslí, že se jich to netýká.

Největším problémem však stále zůstává chování samotných zaměstnanců firem, protože podle statistik je minimálně 90 procent útoků provedeno zevnitř organizace. A právě jedním ze způsobů, jak riziko kyberútoků eliminovat, je využívání možností, které nabízí cloud. Dnes je již známo, že data takto uložená jsou ve větším bezpečí než na vlastním serveru.

Co dodat? Jako každý sofistikovaný nástroj i digitalizace je nepostradatelným pomocníkem kterékoli organizace, ale za předpokladu, že se využívá správně a s ohledem na zachování co nejvyšší bezpečnosti.

Přečtěte si také