Jak bezpečně elektronicky podepisovat

Správně zvolený podpis zajistí důvěryhodnou elektronickou komunikaci.

Nabízí se různé typy elektronických podpisů, ale jen jeden splňuje atributy požadované právními předpisy EU i ČR a mezinárodně uznávané technické normy. Příjemce dokumentu jej tak nemůže odmítnout ani zpochybnit, a to v celé EU. Je akceptován všemi úřady a institucemi v Česku. Je jednoznačně nejbezpečnějším typem elektro­nického podpisu. U ostatních vždy existuje nějaké riziko zfalšování nebo zpochybnění autorství. Data pro vytváření podpisu jsou uložena v bezpečném hardwarovém prostředku, který máte pod svou výhradní kontrolou, a soudy nemají při posuzování takových podpisů nikdy pochybnosti.

A který typ podpisu to je? Podle nařízení Evrop­ské unie známého pod zkratkou eIDAS se jedná o kvalifikovaný elektronický podpis. Ten je založen na kvalifikovaném certifikátu, který vám vydá jeden z kvalifikovaných poskytovatelů. Pro širokou veřejnost je vydávají tři poskytovatelé – První certifikační autorita, Česká pošta a eIdentity.
U poskytovatele si zjistěte možnosti vydání kvalifikovaného certifikátu bez osobní návštěvy, případně možnosti svěřit svá data pro vytváření podpisu poskytovateli a obejít se bez používání hardwarového prostředku.

Samozřejmě tento typ podpisu nepoužijete, pokud druhá strana vyžaduje, abyste se pomocí dotykového pera podepsali na tablet. Tento typ podpisu je však vhodný pouze pro některé situace a vždy zvažte, nakolik je pro vás rizikové na takový požadavek přistoupit. To platí i o dalších typech elektronických podpisů, jež nejsou založeny na kvalifikovaných certifikátech. Tyto typy podpisů nejsou upraveny žádným právním předpisem a při jejich posuzování nejsou soudy ve svých výrocích jednotné, spíše zdrženlivé. Vůči úřadům je použít nelze, v této komunikaci je vyžadováno použití kvalifikovaného certifikátu.

Už za pár let bychom měli kvalifikovaný elektro­nický podpis používat pomocí Evropské peněženky digitální identity (European Digital Identity Wallet, EUDIW).

Přečtěte si také