Investory letos lákají energetika, technologie, média a telekomunikace

„Počet i objem transakcí v posledních měsících významně rostl. Přesto bude přetrvávat spíše obezřetný přístup prodávajících i kupujících,“ říká v rozhovoru pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS advokát Milan Sivý z PRK Partners.

Jak vnímáte aktuální aktivitu na trhu fúzí a akvizic v České republice?

Letošní rok je pro nás opět poměrně intenzivní z pohledu objemu i počtu transakcí. Ačkoliv první polovina roku obecně indikovala spíše zpomalení M&A aktivity v Česku, počet i objem transakcí v letošním třetím kvartále meziročně významně vzrostl. Dle dostupných dat byly ve třetím čtvrtletí 2023 v tuzemsku či se zapojením tuzemských firem uzavřeny transakce v objemu cca 42 miliard korun. Pro porovnaní, ve stejném období loňského roku objem uskutečněných transakcí činil přibližně 2,6 miliardy korun. Za tímto nárůstem přitom stojí zejména významné transakce v oblasti energetiky.

Které například?

Třeba prodej největšího tuzemského provozovatele podzemních zásobníků plynu RWE Gas Storage CZ. Německá energetická skupiny RWE tuto společnost prodala českému ČEPSu, který v tuzemsku provozuje elektroenergetickou přenosovou soustavu. Těší nás, že naše advokátní kancelář měla možnost se na této transakci podílet a v rámci celého transakčního procesu poskytovat právní poradenství skupině RWE. Další významnou tuzemskou transakcí, kterou nelze v této souvislosti nezmínit, je akvizice Net4Gas, jenž v tuzemsku provozuje a vlastní přepravní a vnitrostátní plynárenskou soustavu. Nabyvatelem byla opět společnost ČEPS.  

Jaká další odvětví jsou nyní pro investory nejatraktivnější?

Letos jsou v centru zájmů dále technologie, média a telekomunikace. Zajímavé může být i odvětví logistiky. Aktuální geopolitická situace a válka na Ukrajině rovněž mění pohled investorů na obranný průmysl, od kterého se historicky někteří investoři spíše distancovali.

Jaký další vývoj na trhu fúzí a akvizic očekáváte?

Pokud jde o dynamiku transakcí, očekávám, že bude přetrvávat spíše obezřetný přístup prodávajících i kupujících, kdy obě strany velice důsledně vyhodnocují a vyjednávají, zda a za jakých podmínek má pro ně smysl danou transakci realizovat. To se odráží mimo jiné v požadavcích kupujících na provádění podrobných due diligence prověrek cílových společností a komplexních diskuzích o kupní ceně, ohledně jejíž výše mají strany často výrazně odlišné představy. Tomu odpovídá i delší doba, kterou si průměrně realizace transakce vyžádá.

Jaké další trendy stojí za zmínku?

Na tuzemském trhu se začínají častěji využívat produkty transakčního pojištění, zejména W&I insurance, které byly dříve obvyklé spíše jen u private equity transakcí. To je dáno rovněž novými a dostupnějšími produkty, které se na našem trhu objevují a které mohou dávat smysl i v kontextu středně velkých tuzemských transakcí, a to zejména z pohledu prodávajících. Nadále však platí, že se nejedná o univerzální nástroj, který by byl vhodný pro všechny transakce. V každém konkrétním případě je potřeba pečlivě zvážit, zda resp. který konkrétní produkt je v kontextu dané transakce vhodný. A to rovněž s přihlédnutím k časové a finanční náročnosti sjednání takovéhoto pojištění, požadavkům pojišťovny a obvyklým výlukám z pojištění, které lze u těchto produktů očekávat. Důležitým tématem nadále zůstává udržitelnost a oblast ESG. Důraz se stále častěji klade i na intenzivnější používaní nových a moderních technologií a na kybernetickou bezpečnost, a to jak v rámci due diligence cílové společnosti, tak i v rámci transakčního procesu jako takového.

Jaké jsou podle vás aktuálně největší příležitosti či výzvy na českém trhu?

Domnívám se, že trh bude nadále ovlivňovat pokračující válka na Ukrajině a výše úrokových sazeb. Dalším významným faktorem je i připravovaný konsolidační daňový balíček, který mimo jiné zavádí omezení osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji podílů či akcií v obchodních korporacích, a to s odloženou účinností od roku 2025. Aktuálně platí, že pokud má prodávající – fyzická osoba – splněn takzvaný časový test, tedy vlastní akcie alespoň tři roky anebo podíl v s. r. o. alespoň pět let, při prodeji těchto akcií či podílu neplatí daň z příjmů. Zjednodušeně řečeno, připravovaný daňový balíček toto pravidlo mění a zavádí maximální částku pro osvobození těchto příjmů při splnění časového testu, a to ve výši 40 milionů korun na poplatníka na zdaňovací období. Tato změna může řadu stávajících vlastníků z řad fyzických osob motivovat k prodeji jejich firem před koncem roku 2024. A jelikož trh aktuálně táhnou spíše kupující, lze doporučit, aby se prodávající na transakční proces předem důkladně připravili.  

Chcete získat magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS v PDF zdarma? Zadejte svůj e-mail na odkazu ZDE a zašleme vám ho.

Přečtěte si také