Firma ať je zelená, manažer zásadový. Průzkum ukázal, jak vypadá ideál českého šéfa

Zodpovědný, spravedlivý, schopný motivovat ostatní, a především s morálními zásadami, to jsou nejdůležitější očekávání, která mají Češi ohledně svých šéfů. Průzkum agentury Ipsos pro platformu odpovědného byznysu Business Leaders Forum zjišťoval, jaký vliv má pandemie na naše představy o osobnosti úspěšného lídra.

Čtvrtý ročník průzkumu Úspěšný leader a CSR ukázal, že zaměstnanci mají v otázce společenské odpovědnosti firem poněkud rozporuplné pocity. Oproti loňsku mírně poklesl požadavek, aby leader ve svém rozhodování zohledňoval udržitelnost a společenskou odpovědnost (pokles na aktuálních 21 %). Na druhou stranu důraz na ekologii a péči o přírodu jako součást firemních hodnot roste. Tyto změny ukazují, že Češi začali vnímat jednotlivá témata firemní udržitelnosti a společenské odpovědnosti, a namísto podpory celého konceptu si vybírají oblasti, která jsou pro ně nejvíce důležitá.

79 % lidí se domnívá, že by společenská odpovědnost měla být v agendě managementu firem. „Strategie udržitelnosti je něco, co by dnes v úspěšné firmě nemělo chybět. A žádná strategie nemůže fungovat, pokud není “srdcovou záležitostí” vedení.  Nestačí jen sepsat slovo úvodem do nefinančního reportu. Podporovat myšlenku udržitelnosti znamená zahrnout jí do firemní strategie, propisovat ji do procesů a uvádět ji v život ve firemní kultuře,“ upozorňuje Tereza Koucká, ředitelka platformy Business Leaders Forum.

To potvrzují i manažeři odpovědní za udržitelnost a společenskou odpovědnost. Do problematiky společenské odpovědnosti je potřeba vtáhnout zaměstnance na všech úrovních firemního žebříčku. „Základem je dobrá interní advokacie, vysvětlování. Není možné lidem nutit nějaký světonázor ve stylu „toto je teď dané.“ Výhodou při konverzaci o společenské odpovědnosti firem pak je, že dobrých argumentů je nepřeberné množství. Od požadavků regulátorů, přes média a sociální sítě až po tlak zákazníků. Lze tak říct, že CSR, ESG a udržitelnost již nestojí vedle businessu, ony se stali jeho organickou součástí. A to je fajn,“ uvedl k výsledkům průzkumu šéf vnějších vztahů skupiny Home Credit Jan Růžička.

Co od šéfů tedy Češi čekají?

Nároky zaměstnanců na management každoročně rostou a ani rok 2020 nebyl výjimkou. Pro spokojenost zaměstnanců jsou přitom nejdůležitější dobré vztahy na pracovišti, možnost růstu, etické jednání ve firmě i schopnost manažerů generovat zisky. „Situace kolem pandemie zaskočila celou řadu pracovníků, právě ti potřebovali nejvíce motivovat, o to více stoupla role leaderů. Lidé potřebují cítit, že leadrovi záleží na jeho zaměstnancích, že je spravedlivý a zodpovědný. Pochopitelně ruku v ruce se zásadovostí a morálkou“, uvádí Tomáš Macků, ředitel pro vnější vztahy ve společnosti Ipsos, která výzkum pro Business Leaders Forum zrealizovala.

Home office zvýšil poptávku po kvalitním pracovním prostředí

Otázka firemních hodnot je přitom pro Čechy důležitější než dříve. Vůbec nejvíce vzrostl počet těch, kteří za důležité považují příjemné pracovní prostředí. To bylo v loňském roce zásadní pro 60 % pracujících, letos už pro 73 %. A firmy dle všeho na přání svých zaměstnanců také reagují. Zlepšení pracovních podmínek se podle průzkumu dočkalo stejně tak 13 % zaměstnanců.

Očekávání ale vzrostla i ve všech ostatních tématech včetně ekologie, podpory osob v nouzi, otevřené komunikace nebo rovných příležitostí. „Pro pracující Čechy je důležité, aby se ředitel nebo majitel firmy choval eticky a ekologicky. Spokojenost s reálným etickým a ekologickým chováním ředitelů a majitelů je však nižší,“ upozorňuje Tereza Koucká.

O průzkumu Úspěšný leader a CSR

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos na reprezentativním vzorku ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 626 respondentů, sběr dat probíhal v červenci a srpnu 2021. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Přečtěte si také