Změny přístupu k péči o zdraví neskončí koncem pandemie

Mnozí manažeři firem si již uvědomují, že prevence není fráze, ale realita, říká generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR David Kostka.

Zaznamenali jste poslední dobou změnu přístupu klientů vaší zdravotní pojišťovny jak ke svému zdraví, tak obecně ke zdravotnictví?

Myslím, že většina z nás si za uplynulý rok uvědomila, že tolikrát vyslovovaná formulace „hlavně to zdraví“ je víc než jen formální přání. Nyní se logicky soustředíme na zvládnutí jednoho konkrétního zdravotního problému, ale mnohým dochází, že s koncem pandemie neskončí potřeba změny našeho přístupu k péči o zdraví. A to u každého z nás, v rodině i ve firmách. Právě manažerům začíná být zřejmé, že zdravotní stav jejich spolupracovnic a spolupracovníků rozhoduje o výkonnosti a úspěšnosti firmy i jich samotných.

Můžete to rozvést?

Mluvím s mnoha manažery, kteří si uvědomili, že prevence a péče o zdraví není fráze, ale realita. Nechcete mít v týmu zbytečně nemocné lidi a hledáte způsoby, jak takovému nebezpečí předejít. Každý z nás je jedinečný a vyžaduje tedy i osobitý přístup ze zdravotního hlediska. To je u početnějšího týmu samozřejmě náročné. Manažeři chápou, že péči o zdraví ve svých firmách musí věnovat větší a promyšlenější pozornost, ale také, že taková starostlivost je velmi náročná a vyžaduje propojení více oblastí, na což už nejsou kapacity. Zjednodušeně řečeno, potřebují jedno telefonní číslo, kam mohou zavolat a kde jim odborně, komplexně a spolehlivě pomohou. Zde vidím novou roli zdravotních pojišťoven. Pro nás v ZP MV ČR je koncept Corporate Health Responsibility a spolupráce s firmami důležitým strategickým cílem.

Změní epidemie výrazně politiku firem z hlediska zdraví?

Epidemie ukázala, že zdraví zaměstnanců je oblast strategického významu. Samozřejmě za svůj zdravotní stav jsme zodpovědní především sami. Ale prozíravá firma bude volit trochu jiné zaměstnanecké benefity než dosud. Jsou to propojené nádoby.

Jakou roli za této situace mají či by měly mít zdravotní pojišťovny?

Kdo jiný, než právě zdravotní pojišťovna zná přesná čísla o přímých nákladech na léčbu nemoci, o důsledcích zanedbání zdravotního stavu až po náklady na zvládnutí lokální epidemie, pokud k rozšíření infekční nemoci dojde na úrovni jednoho pracoviště?

Nejenže toho víme hodně o systému, ale známe i efektivnější cestu, jak vše zorganizovat, a dokážeme zaměstnavatelům účinně radit při odstraňování mnoha rizik spojených s nemocností pracovníků.

Zdravotní pojišťovna může hrát roli konzultanta při návrhu celého řešení, může úspěšně propojit svět zdravotních expertů a konečného příjemce prevence.

Péče o zdraví zaměstnanců je více­oborový problém. My máme odborné,
organizační i ekonomické zázemí. Může­me společnostem na míru vytvořit zdra­­votní manuál, systém, jak postupovat při ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Máme už konkrétní příklady takové spolupráce. Můžeme společně včas zabránit mnoha nepříjemnostem. I zde platí, že být aktivní a připravený se vyplatí.

Jaká je reakce firem na vaše aktivity?

Zdaleka ne všichni zaměstnavatelé investici do zdraví zahrnuli do své korporátní strategie. Málokdo taky reálné přínosy zjišťuje a měří. Naše argumenty pak někdy zní jen jako doporučení.

Ale díky již uskutečněným projektům jsme ve ZP MV ČR schopni zaměstnavatelům ukázat, že nejde jen o to, vyčlenit navíc prostředky na podporu zdraví. Musí za tím stát jasné byznysové zadání, reálně definovaný problém. Jde o to, aby zaměstnanci důležitosti jednotlivých kroků rozuměli a ještě lépe, aby se mohli na mnohé jimi řešené problémy zeptat a aby viděli dlouhodobost a udržitelnost této strategie.

Říká se, že z krizí vzejde i nějaký přínos, poučení. Získáme či můžeme získat nějaké plusy z této velmi nepříjemné doby?

Že prevence není něco navíc, co když neuděláme, tak v případě problému přijde technologicky a odborně připravený systém, který vše zachrání. Prevenci si můžeme představit jako připravenost na problémy. Bez této přípravy můžeme nakonec potíže zvládnout, ale vždy s daleko většími následky, ztrátami i úbytkem sil.

Přečtěte si také