Zelené digitální dovednosti jako klíč ke klimatické neutralitě

V souvislosti s 28. konferencí OSN o změně klimatu (COP28) v Dubaji technologická společnost Huawei a aliance AE4RIA ukázaly na klíčovou roli tzv. zelených digitálních dovedností na cestě k nulovým emisím.

Slavnostně představená Bílá kniha vypracovaná ve spolupráci s předními výzkumnými centry a průkopníky v oblasti udržitelného rozvoje identifikuje nejen výzvy spojené s přechodem na zelenou energetiku, ale též navrhuje konkrétní kroky k získání potřebných dovedností a dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Bílá kniha nesoucí název Dvojí dovednosti pro dvojí přechod: Definice zelených digitálních dovedností a pracovních míst se zaměřuje na vytvoření nové klasifikace pro ty dovednosti, které spojují ekologický přístup a práci s digitálními technologiemi. Tyto tzv. zelené digitální dovednosti jsou extrémně důležité pro úspěšný přechod k více udržitelnému fungování lidstva. „Tato klasifikace určí postup pro přeškolování a zdokonalování dovedností, aby tito lidé mohli vyvíjet a šířit technologie nezbytné k dosažení cílů Pařížské dohody,“ uvedla Vicky Čang, viceprezidentka pro korporátní záležitosti ve společnosti Huawei.

Salvatore Moccia, ředitel oddělení pro vzdělání ve společnosti EIT Digital, upozornil, že více než tři čtvrtiny firem napříč Evropskou unií hlásí problémy při hledání pracovníků s vhodným profilem. „Se zrychlujícím se přechodem k digitálním technologiím a zelenému fungování je nutný zásadní posun v definici, identifikaci a rozvoji potřebné kvalifikace. Toto jde plně ruku v ruce s našimi programy na rekvalifikaci.“

V době, kdy se svět potýká hned s několika krizemi najednou, je extrémně důležité věnovat pozornost nejen ekonomickému růstu, ale také udržitelnosti. S příchodem digitálních technologií do všech oblastí našeho života se čím dál rychleji proměňuje fungování firem i lidí. V současnosti jde však o více než jen přechod k digitalizovanému světu. Posouváme se k revoluci v oblasti čisté technologie, jíž pohání potřeba výroby zelené energie. „Zelená energie má smysl pouze tehdy, pokud ji můžeme skladovat. Průmysl je světem vzájemných propojení a vyvážený rozvoj ve všech odvětvích je klíčový k urychlení zeleného přechodu,“ prohlásila Barbara Botos, velvyslankyně pro klima při maďarském ministerstvu energetiky.

S přechodem k celkové digitalizaci a udržitelnému rozvoji se také pojí výrazné změny týkající se pracovních míst. „V kontextu Zelené dohody pro Evropu urychluje tento dvojitý přechod strukturální změny na trzích práce. Zatímco EU vyvíjí novou bezemisní průmyslovou strategii pro posílení konkurenceschopnosti, může se stát, že narazí na nedostatek talentů,“ uvedla vedoucí výzkumu k Bílé knize Phoebe Koundouri, prezidentka EAERE a předsedkyně SDSN Global Climate Hub. Společným úsilím a rekvalifikací pracovní síly můžeme nicméně již nyní podnikat kroky k perspektivní budoucnosti. Základem je rozvíjení dovedností potřebných k využití potenciálu digitalizace a formování inovativních ekologických řešení pro globální výzvy.

Bílá kniha je ke stažení zde: https://www.europeandigitalskills.eu/white-paper/.

Přečtěte si také