Z města za klidem do lesa

Lesy přinášejí i hodnoty, které nelze snadno kvantifikovat.

Česko patří mezi pouhých 44 zemí na světě, které nemají přístup k moři nebo oceánu. I navzdory tomu má však pobyt v tuzemsku rozhodně co nabídnout. Největším lákadlem pěší turistiky v Česku je naše bohatá a rozmanitá příroda, které dominují lesy. Jejich přínosu pro turistiku se věnujeme ve třetím díle seriá­lu Lesy v růstu, když v předchozích částech jsme se zabývali jejich vlivem na klima (Euro 22) a významem lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu (Euro 25–26).

Dědictví starých časů

Mnoho návštěvníků lesů si pro svou cestu stanovuje cíl, za kterým se mohou při procházce přírodou vydat. Často tak směřují na vrcholky hor a kopců, které skýtají kus historie v podobě hradů a zřícenin. Památkový katalog Národního památkového ústavu jich u nás eviduje neuvěřitelných 461, přičemž naprostou většinu tvoří zříceniny, jejichž zbytky si okolní lesy po čase typicky podmaňují.

Foto: Shutterstock

Tyto destinace pak bývají zvláště naučné pro děti, jež se na vlastní kůži seznamují s částí historie vlastní země. Téměř všechna tato místa mají jedno společné – abychom se k nim dostali, zpravidla absolvujeme alespoň malou část cesty lesem. Ať už se tedy za těmito staletými stavbami vydáváme proto, abychom zastřešili výlet do přírody, nebo jsou samotné hrady či zříceniny naším hlavním cílem, pobyt v lesích je s tímto kulturním dědictvím neodmyslitelně spojen.

Houbařská velmoc

Sběr hub nemá nikde na světě takovou tradici a oblibu jako u nás. Z průzkumů vyplývá, že průměrně sedm z deseti Čechů zavítá do lesa za účelem houbaření alespoň jednou ročně. V roce 2020 se přitom houby sbíraly v rekordních 83,5 procenta domácností. I díky tomu jsme si vysloužili označení „houbařská velmoc“.

Česká příroda má pro růst hub jedny z nejlepších podmínek – složení lesů, nadmořská výška, vláha či celková pestrost biotopu přispívají k tomu, že se u nás daří mnoha různým druhům, což z naší země tvoří unikátní mykologický ráj, který k výletu do přírody přímo vybízí.

Podle odhadu České zemědělské univerzity si ročně houbaři odnesou v průměru 22,5 tisíce tun hub v hodnotě 2,6 miliardy korun. Roční hodnota nasbíraných všech lesních plodů se pak pohybuje kolem čtyř miliard korun.

Přírodní oáza klidu

Procházky v přírodě nám však klid nepřináší pouze v sezoně sběru plodů lesa. To, že pobyt v přírodě působí pozitivně na naši psychiku, nejen většina z nás pociťuje, ale je to i vědecky prokázáno.

V 80. letech minulého století byl v Japonsku nárůst civilizačních chorob spojen s masivním přesunem lidí do měst a trávením většiny času v uzavřených prostorech. Zjištění, že za mnohými zdravotními potížemi stojí právě nedostatek přirozeného prostředí, dalo vzniknout nápadu takzvané lesní terapie, která je dnes celosvětovým trendem. Jedná se o účelné trávení času v lese pro zlepšení psychického a fyzického zdraví, přičemž cílem je vnímat les všemi smysly. Už po několika hodinách v lese klesá hladina stresových hormonů a stoupá obranyschopnost našeho těla. Po jednom dni v lese pak máme v krvi téměř o polovinu více NK buněk, které pomáhají v boji proti nádorovým buňkám a virům.

V krizi i pro teambuilding

I v pandemickém období, které pro všechny znamenalo změny a každodenní nesnáze, to byly právě naše lesy, na něž se obrátila pozornost mnohých z nás. Jelikož se v nejhorších chvílích o vyžití v městech nedalo hovořit, mnozí se za účelem změny prostředí vydávali z domovů do přírody, jež zůstala pandemií nedotčena. Lesy se tak staly vyhledávaným útočištěm. V roce 2020 les alespoň jednou měsíčně navštívilo 71 procent lidí, přičemž v roce 2019 šlo jen o 57 procent. Na jednoho obyvatele pak ročně připadlo rekordních 36 návštěv lesa, což bylo v průměru o 14 víc než v předešlých letech.

Fenoménem posledních let je firemní dobrovolnictví. „Péče o les je pro nás samozřejmostí. Nejenže společná práce v lese utužuje firemní kolektiv, ale přináší i různorodé benefity jednotlivci i celé společnosti: zdravotně-rekreační, sportovní, klimatické, podporuje krajinotvorbu i lesní hospodářství,“ uvedl Pavel Kutek ze společnosti ABB, která v oblasti Jizerských hor, v Jablonci nad Nisou, vyrábí vypínače a zásuvky a je partnerem projektu Sázíme lesy nové generace.

Pozitivním českým specifikem, které si mnozí z nás neuvědomují, je, že lesy jsou v Česku lehce dostupné. Je to díky jejich poměrně velké četnosti a rovnoměrnému rozmístění napříč republikou.

Přečtěte si také