Velký revival dřeva nastává

Česko se stále nenaučilo naplno využívat potenciál svých lesů, přitom velká éra dřeva je teprve před námi.

Společný cíl lesního hospodářství i dřevo­zpracujícího průmyslu je jasný – zajistit prosperitu lesů. Ta slučuje environmentální, hospodářské i kreativní výhody. Výrobky ze dřeva často dekorují domovy. Vyspělé státy zase stále více investují do jeho produkce jako udržitelné a obnovitelné suroviny. Z těchto důvodů bývá označované za jednu z nejperspektivnějších. Česko má se svým bohatým lesním fondem předpoklady stát se významným hráčem a udavatelem trendů v dřevozpracovatelském odvětví.

Lesnatost poroste

Lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl má v Česku dlouhou tradici. Do jisté míry to souvisí nejen s bohatstvím jeho přírodního fondu, ale i s tím, že k tomuto bohatství přistupuje od konce druhé světové války velmi opatrně. Zařazením dřeva mezi strategické suroviny následovala značná omezení v jeho využívání. Přírodní podmínky dnes ale naznačují, že máme v tomto ohledu doposud nevy­užitý potenciál.

Stěžejním ukazatelem je lesnatost, která udává podíl lesních pozemků vůči celkové rozloze státu, přičemž u nás v současnosti přesahuje 34 procent a podle předpovědí expertů v příštích letech nadále poroste. S tím se zvyšují i zásoby dřeva, které máme k dispozici. Průměrně se u nás totiž dřeva ročně vytěží zhruba 14 až 15 milionů metrů krychlových, zatímco více než 18 milionů každoročně přiroste.

Od roku 1990 se dřevozpracující segment v tuzemsku obrozuje. Dřevo už nespadá do omezené kategorie strategických surovin, navíc byly prolomeny mantinely svobodného podnikání. Po celém Česku začaly vznikat malé pily a drobné závody na zpracování dřeva. Papírnictví, výroba nábytku, hraček nebo hudebních nástrojů, automobilový průmysl, zemědělství, stavebnictví, energetika – ve všech těchto odvětvích se s dřevem pracuje jako s nezbytnou surovinou. Dřevozpracující průmysl u nás poskytuje práci přibližně 207 tisícům lidí, přičemž dalších 24 tisíc zaměstnává lesní hospodářství.

Investoři

Pokud existuje oblast práce se dřevem, v jejíž souvislosti se Česko zmiňuje v celém světě, pak je jí papírenský průmysl, například nebělená buničina vyráběná v tuzemsku se řadí mezi nejkvalitnější na evropském trhu. I to je důvod, proč zde zřizují závody významné světové společnosti.

Jednou z nich je Stora Enso, přední světový poskytovatel obnovitelných řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných konstrukcí a papíru, jehož centrála sídlí ve finských Helsinkách. Jde přitom o jednu ze tří největších dřevozpracovatelských firem na tuzemském trhu, jejímž středobodem u nás je především závod ve Ždírci nad Doubravou z divize Wood Products.

„Naše společnost může ve Ždírci co nejlépe využívat dostupné prostory, průmyslovou infrastrukturu pro efektivní logistiku, místní dodávky dřeva pro optimalizaci zdrojů a vysoce kompetentní pracovní sílu. Lokace Ždírec má také výhodnou polohu v blízkosti našich evropských trhů a má vynikající možnost exportu do zámoří,“ vysvětluje František Vícha, jednatel společnosti Stora Enso.

A poukazuje i na rezervy na trhu: „Dlouhodobě se v Česku neinvestovalo tolik, kolik by tento průmysl potřeboval. Nyní se zdá, že nové investice začínají vyrovnávat propad a určitou zaostalost v investicích do nových technologií a inovací, které jsou v tomto oboru potřeba. Tato část průmyslu se potřebuje proinvestovat do situace, kdy se pozastaví neefektivní vývoz dřeva do zahraničí a bude se lépe a s vyšší přidanou hodnotou využívat v současných či nových dřevozpracujících kapacitách v Česku.“

Sázka na moderní technologie a digitalizaci byla vždy důležitým aspektem rozvoje závodu ve Ždírci, proto společnost navázala spolupráci s technologickou společností ABB, s níž ji vedle skandinávských kořenů spojuje lokální výroba.

„Při nové investici ve Ždírci vidíme široký záběr na automatizaci a robotizaci, kde nová technologie nahrazuje zaměstnance a minimalizuje opakující se fyzicky náročné operace. Zvyšuje bezpečnost práce, což je v každodenní činnosti naší prioritou. Kromě jiného je důležitým trendem i sběr energetických dat, abychom byli schopni činit opatření na snižování spotřeby energií a emisí oxidu uhličitého,“ dodává Vícha.

Preference se mění

V uplynulých letech byla vidět řada trendů, které ovlivňují změnu celého průmyslového odvětví. Jedním z nich je stále častější využívání dřevoobráběcích strojů, což se ani zdaleka netýká pouze firem vyrábějících nábytek. Prodeje těchto technologických řešení každý rok navyšují, což však neznamená, že by zmizelo tradiční řemeslo. Sériová výroba zcela nenahradí zakázkovou výrobu. I firmy a jedinci, kteří se jí zabývají, však modernizují své vybavení, jež jim pomáhá urychlit především některé manuálně náročné a rutinní úkony.

Výroba produktů ze dřeva na míru je klíčovým aspektem, který už mnoho let žene růst dřevozpracujícího průmyslu. Výrobci pracující se dřevem nabízejí spotřebitelům dostupnou a žádanou alternativu k výrobkům, které jsou výsledkem přednastaveného programu v rámci sériové výroby. Při rekonstrukcích domů a bytů má každý jasnou představu, čeho chce dosáhnout – a nábytek vyrobený na zakázku je většinou správnou volbou, jak své přání naplnit.

„Klíčem k budoucnosti v lesním a dřevo­zpracujícím hospodářství je dnes především Zelená dohoda. Trendy snižování emisí, cirkulární ekonomika a biodiverzita jsou k prosperitě tohoto odvětví stěžejní a v zájmu Země,“ komentuje Vícha trendy v odvětví. V tomto duchu se proměňuje i spotřebitelská poptávka.

Do módy přichází vybavení v rustikálním stylu. Jde o trend na pomezí dřevozpracovatelství a interiérového designu, přičemž obě tyto linie musejí souviset, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Obrovskou výhodou dřeva je, že pokud se s ním správně pracuje, lze získat produkt, který sice není novinkou, ale vypadá vkusně a především originálně. Další výhodou je důraz na udržitelnost. Používání recyklovaného nebo rekultivovaného dřeva totiž odpovídá moderním požadavkům na šetrné hospodaření s materiály.

„Můžeme potvrdit vyšší zákaznickou preferenci produktů z obnovitelného materiálu a celkové snižování emisí. Velcí zákazníci i retailoví zákazníci jsou v této oblasti stále více zainteresovaní a vzdělaní. Je jim jasné, že výrobek ze dřeva může na dlouhou dobu uchovat oxid uhličitý pod kontrolou lépe, než je tomu pouze v prostředí lesů.

Jsme na dobré cestě stále více používat tento potenciál. Dalším zákaznickým trendem je využití lokálních zdrojů k výrobě a distribuci produktu. Lokální zákazníci obecně přibývají, a to jak v Česku, tak v regionu střední Evropy,“ uzavírá František Vícha, jednatel společnosti Stora Enso.

ABB v České republice, partner cyklu Lesy v růstu, sází lesy nové generace: „Chováme se udržitelně ve všem, co děláme.“

Přečtěte si také