Velcí hráči předvedli v Maďarsku propojení konektivity a průmyslových inovací

Největší intermodální terminál Evropy East-West Gate (EWG) ve východomaďarském Fényeslitke hostil v minulém týdnu fórum inteligentních železnic a logistiky. Na něm odhalila Organizace OSN pro rozvoj průmyslu (UNIDO) svůj záměr vytvořit společně s Huawei a dalšími mezinárodními partnery Globální alianci umělé inteligence pro průmysl a výrobu.

Založení aliance je plánováno sdílení znalostí s cílem podpořit inovace a využití AI v průmyslu a výrobě, a sdílení znalostí s cílem podpořit inovace a využití AI v průmyslu a výrobě, a tím posílit digitální ekonomiku. „Jsme svědky toho, jak se mobilní konektivita a průmyslové inovace propojují,“ uvedl výkonný ředitel UNIDO Cch‘-jung Cou. „Technologie 5G v kombinaci s umělou inteligencí a cloud computingem přináší do odvětví dopravy a logistiky mnoho výhod. Výrazně se zvýšila efektivita a kvalita práce. Zlepšila se bezpečnost na pracovišti. Zvedlo se také zastoupení žen v pracovním prostředí, kde dříve dominovali muži.“

Přínosy technologických inovací jsou napříč průmyslovými odvětvími čím dál více vidět. Aby mohlo do budoucna mnohem větší množství podniků těžit z podobných řešení, je důležité nabízet firmám pomoc s adopcí digitálních technologií. „Cílem aliance je sloužit jako platforma pro spolupráci, sdílení znalostí a prezentaci osvědčených postupů,“ upřesnil Cou.

Díky rychlému rozmachu chytrých technologií založených na 5G, AI a cloudových systémech se především v průmyslových odvětvích začíná nabízet řada praktických řešení, která výrazně snižují náklady a zvyšují efektivitu i bezpečnost na pracovišti. Maďarský terminál byl pro toto oznámení vybrán cíleně – EWG je první průmyslovou lokalitou v Evropě využívající technologií 5G k ovládání jeřábů na dálku a ke svému fungování využívá i řadu dalších inovativních postupů. Privátní síť 5G vybudovala společnost Vodafone Hungary ve spolupráci s Huawei.

Terminál EWG, do nějž privátní subjekty investovaly 40 miliard maďarských forintů (cca 2,5 miliard korun), zahájil provoz v říjnu 2022 a jeho výstavba na „zelené louce“ byla započala v roce 2019. Díky nejmodernějším technologiím dokáže odbavit až jeden milion 20stopých kontejnerů (TEU) ročně, což z něj činí největší zařízení tohoto typu v Evropě, pokud jde o teoretickou kapacitu a plochu. Obrovský objem nakládaných a vykládaných kontejnerů klade extrémně vysoké požadavky na efektivitu i bezpečnost, právě zde však mají významný přínos technologie. „Jelikož 5G umožňuje propojení všech vnitřních komunikačních a technických zařízení, lze vysoce automatizované jeřáby terminálu ovládat na dálku a vykonávat s nimi jemné pohyby. To výrazně zvyšuje produktivitu a zároveň poskytuje pohodlnější pracovní prostředí pro operátory jeřábů,“ uvedl János Tálosi, generální ředitel společnosti East-West Intermodal Logistics Plc.

Fóra se účastnil také Radoslaw Kedzia, viceprezident společnosti Huawei pro region severní, střední a východní Evropy, který vyzdvihl EWG jako dokonalý příklad, jak lze na základě spolupráce celé škály partnerů a investorů vytvářet mimořádnou společenskou hodnotu. „Zdejší digitalizovaná, technologicky vyspělá řešení lákají mnoho mladých místních obyvatel k tomu, aby zůstali v této oblasti. Průměrný věk zaměstnanců je 23–25 let. Je zde vysoká bezpečnost, zdravé a čisté prostředí pro pracovníky, již žádné drsné podmínky,“ uvedl Kedzia. Nasazení moderních technologií v rámci areálu EWG také dle jeho slov dokazuje, že 5G aplikované v oblasti evropského železničního sektoru skutečně řeší běžné problémy a podporuje digitální transformaci. S tím souhlasí i János Tálosi. „Projekt představuje klíčový milník v rozvoji technologií 5G v Maďarsku a digitalizaci železniční nákladní dopravy,“ dodal závěrem.

Fórum inteligentních železnic a logistiky 2023 proběhlo ve čtvrtek 15. června v intermodálním terminálu East-West Gate (EWG), který se nachází nedaleko ukrajinsko-maďarských hranic na ploše 5 milionů metrů čtverečních, včetně terminálu, skladů a rozvojových zón. Jedná se o největší a nejmodernější intermodální terminál svého druhu a první soukromý železniční logistický uzel s podporou 5G v Evropě.

Přečtěte si také