Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kritizuje pražskou protihazardní vyhlášku. Nevylučuje pokutu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dospěl k prvním závěrům ve věci aktuální regulační vyhlášky hlavního města Prahy, zavádějící model tzv. nulové tolerance hazardu.

Posuzovaná obecně závazná vyhláška je legislativním počinem z dílny pražské radní Hany Kordové Marvanové (STAN). Zastupitelé reprezentující vládnoucí městskou koalici ji schválili už v dubnu 2020, ovšem za hlasitých protestů opozice z řad ODS a ANO. Právě z jejich podnětu se předpis dostal do hledáčku ÚOHS. Nejde o první případ, kdy se úřad pražskou regulací hazardu zabývá. A stejně jako tomu bylo v dřívějších případech, i teď nachází zásadní koncepční nedostatky.

Znovu do stejné řeky

„Úřad v souladu s judikaturou správních soudů zastává názor, že ačkoliv je možné vycházet ze specifik jednotlivých městských částí, je třeba aby úprava v rámci obce dopadala jednotně na všechna území, která daná specifika vykazují,“ stojí v oficiálním vyjádření ÚOHS. Reaguje tak na fakt, že již dříve vedení Prahy na možný problém upozorňoval. Navzdory tomu vyhláška tato upozornění nereflektuje, když zavádí odlišná pravidla pro jednotlivé městské části – někde razí cestu nulové tolerance, jinde z plošného zákazu umožňuje výjimky v podobě provozování živých hazardních her.

ÚOHS v předpise chybí jasná jednotící linka. Nezpochybňuje totiž možnost, že specifika konkrétních městských částí mohou odlišná pravidla ospravedlňovat, ale spíše absenci takového zdůvodnění přímo v textu vyhlášky. „Lze ji pokládat za nejednotnou, neboť městské části, které uplatňují nulovou toleranci, nevykazují společné charakteristiky, kterými se liší od městských částí, kde je provozování živé hry umožněno. Tím MHMP nestanovilo žádná kritéria, dle kterých by byly vybrány městské části, jejichž charakteristika ospravedlňuje plošný zákaz hazardních her,“ namítá ÚOHS. I v takovém případě by ale úřad stranou jednotnosti regulace posuzoval také dílčí kritéria a způsoby jejich aplikace.

Klíčem k úspěchu jsou jasná pravidla

ÚOHS navrhuje i možná řešení, která by mohla zhojit protisoutěžní charakter regulační vyhlášky. Jedním z nich je definice jasných, objektivních a nediskriminačních kritérií, ze kterých by bylo patrné v čem autoři předpisu spatřují specifika těch městských částí, na jejichž území jsou výjimky v podobě povolení provozování živých her umožněny. V současné době jde o 16 městských částí, ve zbylých 41 vyhláška razí princip striktní nulové tolerance. Úřad ale nevylučuje ani scénář, kdy k nápravě stávajících pochybení bude zapotřebí přijetí zcela nové regulace.

„Kdo jenom trochu sleduje rozhodování ÚOHS v této problematice, tak dopředu věděl, že vyhláška je špatně, byť předkladatel tvrdil, že ji s úřadem konzultoval. Vyhláška navíc nereflektuje vůli městských částí, je to čistý politický marketing pro pár postů na sociálních sítích a pro média. A také jde viditelně na ruku jedné části herního trhu v on-line prostředí, což si myslím není úplně náhoda. Segment problematických hráčů nikoho doopravdy nezajímal, to je jen obezlička politiků, když mají pocit, že zákaz „kamenného“ kasina s automaty, jim přinese zájem médií. A dokud to takhle bude fungovat, budeme zavírat jednu část trhu, zatímco druhá dramaticky poroste. Městům a obcím ubydou peníze, ale problematických hráčů neubývá, ti si mohou v klidu vychutnávat reklamní kampaně on-line kasin u sledovaných sportovních přenosů, aby si mezi nekontrolovatelným hraním automatů ještě případně mohli vsadit na nějaké utkání. Hlavně, že jsme posunuli svět k lepšímu,“ komentuje zjištění úřadu Stanislav Brunclík, prezident České komory loterního průmyslu.

Praha už v minulosti chybovala

Současná vyhláška není prvním pražským legislativním počinem, kterým se ÚOHS dopodrobna zabývá. Nadále probíhá i šetření ve věci předchozí vyhlášky, kterou tehdy vedení Prahy stanovilo konkrétní místa a časy, v jejichž rámci bylo možné provozovat hazardní hry. Regulace v praxi vypadala tak, že byl vypracován adresný seznam lokalit, které byly vyňaty z obecných pravidel. Úřad v obou případech ale nachází stejné nedostatky – absenci odůvodnění výjimek, což vede k tomu, že jsou podobné situace vyhodnocovány odlišně, a to pouze z důvodu jejich zasazení do kontextu různých městských částí.

ÚOHS v minulosti Prahu za tyto praktiky potrestal pokutou, a nevylučuje, že se stejně zachová i teď. Hlavní město Praha se proti závěrům úřadu v minulosti ohradilo. Aplikovanou metodu zdůvodňovalo zejména tak, že úplný zákaz hazardních her platí v těch městských částech, které jej vysloveně žádaly nebo se k věci nevyjádřily v připomínkovém řízení. „Požadavek nulové tolerance byl zpravidla zdůvodněn negativními vlivy hazardních her. V případě některých městských částí byl dán do souvislosti s vyšším výskytem škol na jejich území. Požadavek na umožnění provozování živé hry nebyl městskými částmi zdůvodněn,“ uvádí ÚOHS.

Přečtěte si také