TÜV SÜD: Kybernetická bezpečnost je dnes pro fungování firem klíčová

Představte si internet jako silniční síť, po které se vozí zlaté cihly.

Zlaté cihly vaší firmy zajištěné vysokými ploty s bránami, které se otevírají jen povolaným návštěvníkům. Ty zlaté cihly jsou data, na něž si brousí zuby kdekdo a sleduje slabá místa od dopravy (šifrování informací) přes ploty (systém zabezpečení) až po chování jednotlivců, kteří s nimi (ne)opatrně nakládají.

Přitom nejde jen o vaše data, ale také data vašich obchodních partnerů. Kybernetická bezpečnost je proto nejvyšší prioritou pro prevenci finančních ztrát a udržování konkurenceschopnosti. A neplatí to pouze pro subjekty kritické infrastruktury a nadnárodní korporace, ale firmy všech velikostí.

„Naši auditoři nezávisle ověřují, jaké požadavky i s ohledem na zákon o kybernetické bezpečnosti vaše firma splňuje, a zároveň s tím odhalují zranitelná místa, kritické situace a oblasti pro zlepšení,“ říká Roman Prášek, manažer obchodní jednotky Cyber Security společnosti TÜV SÜD Czech. „Sledujeme plnění ISO/IEC řady 27000 a dalších profesních standardů ve všech oblastech, od systémů ochrany dat na počítačích i v úložištích přes zabezpečení komunikačních kanálů až po chování jednotlivců, kteří jsou často nejslabšími články – jak přímými pohovory se zaměstnanci, tak i jejich reakcí na phishingové testy.“

Foto: Shutterstock

Díky tomu budete mít pak snazší pozici při auditu Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost i při spolupráci se stávajícími či potenciálními obchodními partnery. „Klademe důraz na schopnost rychle reagovat na nové kybernetické hrozby a naši auditoři každodenně sledují vývoj v této oblasti,“ vysvětluje Roman Prášek s tím, že díky zkušenostem z auditování systémů v desítkách firem identifikují zranitelná místa a potenciální kritické situace. Toto pomáhá auditorům TÜV SÜD prověřovat lídry v oborech na bezpečnostní software či poskytování datových úložišť.

Přečtěte si také