Přehřátí? Radikální politické návrhy ohrožují klimatické cíle

Volání po chladných hlavách a osvědčených technologiích na podporu klimatické strategie.

Evropa potřebuje urychleně instalovat desítky milionů kusů tepelných čerpadel v obytných a komerčních budovách. Je to politická priorita, požadavek společnosti a z hlediska udržitelnosti i naprostá nutnost. Technologie tepelných čerpadel pomůže domácnostem a podnikům výrazně snížit spotřebu energie. Sníží se tak emise a náklady na vytápění a chlazení domácností i komerčních prostor od továren po obchody a hotely.

Samotné vytápění představuje 50 % spotřeby energie v EU, přičemž 70 % této energie stále pochází ze spalování fosilních paliv. Rozsáhlé zavádění technologií je nezbytné pro řešení existenčních problémů, které spočívají ve snižování závislosti na dovozu fosilních paliv včetně ruské ropy a plynu, ve zvyšování energetické bezpečnosti a především ve zmírňování dopadů změny klimatu.

Proto jsou tepelná čerpadla tak významnou součástí plánu Evropské unie RePowerEU, který požaduje instalaci 60 milionů tepelných čerpadel v členských státech do roku 2030. Nyní jsme dospěli do okamžiku, kdy je nutné směřovat veškerou naši pozornost k čerpadlům, pokud chceme tento cíl splnit, včetně instalatérů, distributorů, stavitelů, majitelů domů, podnikatelů a politiků.

Klíčovou roli zde hraje také náš průmysl a naše vlastní podnikání. V našem případě jsme vyvinuli řešení pro vytápění a chlazení na bázi fluorovaných plynů, hydrofluoroolefinů, průmyslových, high-tech chladiv. Výzkumy ukazují, že hydrofluoroolefiny jsou v mnoha případech energeticky nejúčinnějšími chladivy s nejnižším potenciálem globálního oteplování. Jsou již široce využívány v řadě aplikací vytápění a chlazení od tepelných čerpadel až po průmyslové chladicí jednotky.

Lucian Boldea

Odhadujeme například, že bez hydrofluoroolefinů by jen v evropském sektoru supermarketů vznikly dodatečné náklady na elektřinu ve výši 10-30 miliard eur, a to z důvodu nižší energetické účinnosti alternativ. To by také vedlo k dodatečným emisím oxidu uhličitého v supermarketech v rámci Evropské unie až ve výši 24 milionů tun ročně. To odpovídá emisím, které ročně vyprodukuje 4,7 milionu benzinových automobilů.

Hydrofluoroolefiny jsou řešením navrženým speciálně pro zajištění naléhavých potřeb, kterým čelíme napříč společností a našimi ekonomikami. Navíc jsou navrženy tak, aby je bylo možné použít v případech, kdy jiné dostupné průmyslové alternativy, jako je propan, čpavek nebo chladiva na bázi oxidu uhličitého, nejsou vhodné z bezpečnostních či jiných důvodů.

Při nedávné velké instalaci analýza energetické účinnosti ukázala, že řešení na bázi hydrofluoroolefinů překonává alternativní čpavkovou variantu o 25 %, pokud jde o energetickou účinnost.  Kromě toho jsou hydrofluoroolefiny méně hořlavé, méně toxické a nepředstavují stejné riziko pro lidské zdraví, potraviny a provozy s nápoji. Jednoduše řečeno, hydrofluoroolefiny poskytují vyšší bezpečnost. Nesčetné další úspory, jako je standardní konstrukce, běžnější údržba a další, znamenají významné úspory nákladů pro všechny, kteří potřebují udržet své produkty čerstvé, ať už jde o pěstitele jablek, nebo pivovary. To vše v době vysoké inflace a rostoucích nákladů.

Podle našeho názoru bez hydrofluoroolefinů Evropská unie jednoduše nedosáhne ambiciózních cílů v oblasti klimatu a energetické nezávislosti stanovených v návrzích Komise týkajících se Zelené dohody, legislativního balíčku Fit for 55 a plánu RePowerEU. Kromě toho se hydrofluoroolefiny používají v aplikacích, které jsou pro společnost životně důležité v mnoha oblastech mimo tepelná čerpadla.  Od vytápění budov až po použití jako bezpečné pohonné hmoty, pro použití v inhalátorech, zdravotnických obalech a dalších, hydrofluoroolefiny poskytují bezpečné a osvědčené možnosti.

Abychom se vypořádali s výzvami, které před námi stojí, měli bychom poskytovat možnosti a využívat řadu inovativních technologií k uspokojení komplexní a velmi rozdílné škály požadavků – od udržování tepla majitelů domů v bytech v Berlíně až po chlazení rekreantů ubytovaných v hotelech v Barceloně. Namísto toho hrozí, že do této příležitosti, která je zcela klíčová v boji proti změně klimatu, vstoupíme s jednou rukou svázanou za zády.

V rámci probíhajících třístranných jednání o revizích nařízení o fluorovaných plynech jsme byli svědky diskuse o radikálním návrhu Evropského parlamentu, který by mohl účinně ukončit používání fluorovaných plynů. Je třeba poznamenat, že se jedná o postoj, který se poněkud vzdálil postojům Rady a Komise při vstupu do trialogu. Při projednávání v Parlamentu se proti němu postavila také značná menšina evropských poslanců a řada evropských obchodních sdružení zastupujících potenciálně postižené podniky od pěstitelů potravin až po hoteliéry. Patří mezi ně: zemědělci a zemědělská družstva zastoupená sdružením Copa Cogeca, podniky působící v oblasti chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel zastoupené sdružením EPEE a řemeslníci a malé a střední podniky v celé EU zastoupené organizací SMEUnited.

Probíhající regulační iniciativy, jejichž cílem je omezit používání průmyslových plynů a chemických látek, které nesplňují profil bezpečnosti, energetické účinnosti a udržitelnosti, který tvůrci politik, zákazníci a občané očekávají a požadují, vítáme a podporujeme nařízení o F-plynech, které tohoto cíle dosahuje.

Nezamýšlené důsledky odstranění hydrofluoroolefinů z trhu by však byly dalekosáhlé a závažné. Bylo by zvráceným důsledkem, kdybychom ve snaze o čistší ovzduší, vyšší energetickou účinnost a lepší kvalitu života pro všechny, kteří žijí v Evropě nebo ji navštěvují, zmařili právě tyto cíle tím, že bychom z trhu odstranili inovativní technologii vyvinutou za účelem jejich dosažení.

Výzva, před kterou Evropská unie, její podniky a občané stojí, je obrovská. Jsem přesvědčen, že chytré politiky a regulace, které ponechávají na stole všechny možnosti, nás k němu mohou dovést.

Lucian Boldea, prezident, Honeywell Performance Materials and Technologies

Přečtěte si také