Policie prověřuje, kam zmizely peníze klientů REMA PV Systém

Klienti společnosti REMA PV Systém, a. s., by se měli mít na pozoru. Hrozí totiž, že přijdou o peníze, které společnosti zaplatili za likvidaci solárních panelů, a navíc budou muset najít a znovu zaplatit jiný subjekt, který jim zpětný odběr a následnou recyklaci jejich vysloužilých solárů zajistí.

Kolem REMA PV Systém totiž opět krouží policie. Odbor hospodářské kriminality konkrétně podezřívá její vlastníky, Karla a Davida Benešovi, že si přisvojili peněžní prostředky, které jim jako kolektivnímu správci finančních prostředků svěřili provozovatelé fotovoltaických elektráren.

Na kauzu kolem recyklace solárních panelů jsme upozornili již loni v listopadu. Podle informací z katastru nemovitostí byl totiž bratrům Benešovým obstaven jejich majetek v hodnotě několika milionů korun. Jedná se o pozemky a rodinné domy. V tu dobu ale nebylo jasné, z jakého důvodu k obstavení majetku došlo. Světlo do kauzy nyní vnesla policie. Zabavení majetku souvisí s prověřováním možné trestné činnosti právě v kauze se zálohami provozovatelů fotovoltaik na pozdější recyklaci solárů.

Foto: Shutterstock

Podle serveru iDnes.cz podalo oznámení na policii deset provozovatelů fotovoltaických elektráren, mezi které patří například společnosti LASTA SUN, FVE Triangle, WIS Energo, FVE Boeltice, APTPOWER. Ty se konkrétně obávají toho, že z kolektivního systému byly vyvedeny jejich zaplacené zálohy na recyklaci solárních panelů. Jen firmám, které oznámení podaly, měla vzniknout škoda ve výši přibližně 24,5 milionu korun. Podle police má ale REMA PV Systém, a. s., více než 3 000 klientů. Jde o provozovatele velkých solárních elektráren, ale i vyšší stovky fyzických osob, které mají vlastní solární elektrárnu na střechách svých domů. Reálně tak hrozí, že se celková škoda může vyšplhat na několik stovek milionů korun. Podle policie se přitom na účtu společnosti REMA PV Systém v době zahájení prověřování nacházelo pouze necelých 18 milionů korun. Z veřejně dostupných účetních rozvah firmy je potom patrné, že od roku 2018 jsou peníze na účtu firmy REMA PV Systém přesouvány do kapitoly dlouhodobých pohledávek.

Skutečnými vlastníky REMA PV Systém jsou podle registru skutečných majitelů Karel Beneš, David Beneš a Ladislav Dušek. Stejné osoby jsou skutečnými vlastníky i společnosti REMA Systém, a. s., která je podle informací redakce zároveň 90% vlastníkem právě REMA PV Systém. Vyplývá to i ze zápisu z valné hromady z 21.11.2022, který je založen u rejstříkového soudu.

Redakce serveru iDnes.cz se proto obrátila s žádostí o vyjádření na kontaktní emailovou adresu, která je shodná pro obě společnosti. „Dotazy směrující k solárním panelům a REMA PV Systému musíte adresovat do REMA PV Systému, a. s., REMA Systém a.s. je jiná společnost,“ sdělila pro iDnes.cz Julie Melnyková, tisková mluvčí REMA Systém. Na dotaz, na koho se má redakce obrátit s žádostí o vyjádření za REMA PV Systém následně pouze uvedla: „REMA Systém není s REMA PV Systémem jakkoli propojena.“ Na stejný opakovaný dotaz pak sdělila: „Stanovisko k REMA Sytému jsem vám již sdělila. Pokud ho nehodláte akceptovat a budete uvádět jiné údaje, budeme to nuceni považovat za úmyslnou a vědomou snahu poškozovat dobré jméno REMA Systém, a. s., a k tomu budeme činit příslušné právní kroky.“

Obě společnosti jsou kolektivními systémy, avšak každá se věnuje jinému oboru. Společnost REMA Systém, a. s., je kolektivním systémem zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, zatímco REMA PV Systém, a.s., je kolektivní systém zpětného odběru solárních panelů. Již dříve REMA Systém, a. s., pro iDNES uváděla, že výše uvedené problémy se týkají pouze REMA PV Systém, a. s.

Společnost Rema PV Systém prověřuje i MŽP. „Kontrola společnosti REMA PV Systém, a.s. stále probíhá bude a ukončena, až MŽP obdrží veškeré podklady od kontrolované společnosti a na jejich základě bude moci dojít k relevantnímu závěru. Kontrolovaná společnost poskytuje požadované podklady postupně, nekompletně, s časovými odstupy,“ uvedla za MŽP tisková mluvčí Lucie Ješátková, podle které kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro efektivní výkon kontroly. Dodala, že MŽP také poskytuje v případu plnou součinnost dle požadavků Police ČR.

Poznámka redakce: V době přípravy článku byli podle registru skutečných vlastníků bratři Benešové a nyní je vlastníkem RIAD CHARAWANI, nar. květen 1998.

Přečtěte si také