Podivuhodná hra ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu

Státní zemědělský intervenční fond na přímý popud ředitele Dlouhého zrušil z údajných ekonomických důvodů výběrové řízení na realizaci kampaně na podporu Ekologického zemědělství a konzumace biopotravin. Ke zrušení přitom došlo ve chvíli, kdy po vícekolovém hodnocení ze strany odborné komise došlo k výběru vítězného uchazeče.

Dle našich informací o tomto rozhodnutí navíc nejprve nebylo informováno ani ministerstvo zemědělství. Zrušení výběrového řízení po oznámení vítěze je přitom jen poslední z mnoha podivných kroků, které celé situaci předcházely. Když bylo zmiňované výběrové řízení na jaře letošního roku zveřejněno, dostali uchazeči více než měsíc na přípravu svých nabídek. Souběžně s tím však zpochybnil ředitel SZIF Petr Dlouhý smysl marketingových kampaní SZIF zvláštními prohlášeními ve svém rozhovoru pro server iDnes.cz. Vše by asi zapadlo, kdyby 12 hodin před uplynutím lhůty pro podání nabídek nedošlo ke změně kvalifikačních kritérií a posunu termínu pro odevzdání nabídek o dalších 30 dní. Je přitom na místě se ptát, s jakou motivací došlo k této změně doslova za pět minut dvanáct.

Foto: JiriMatejicek/Wikimedia

Představte si situaci, kdy jako uchazeč měsíc zpracováváte nabídku dle stanovených kritérií a požadavků, abyste se v den odevzdání dozvěděli, že pravidla hry se změnila. Příprava zadávací dokumentace přitom probíhá v gesci SZIF a tak nic nebránilo tomu, přizpůsobit parametry zakázky požadavkům generálního ředitele hned na začátku. Celý příběh tak zanechává prazvláštní pachuť a šrám na důvěryhodnosti vedení SZIF. Fond přitom každoročně rozděluje miliardy korun zemědělských dotací, kromě toho má na starosti také marketingové aktivity na podporu domácích zemědělců. Stát prostřednictvím SZIF investuje do značek jako Klasa, Regionální potravina nebo Bio desítky milionů korun. Právě podpora bioprodukce je stran alokovaných prostředků v porovnání s ostatními jmenovanými kampaněmi spíše popelkou. Vznik předchozí kampaně na podporu ekologickým zemědělcům osobně inicioval tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka a během tři let získala kampaň několik ocenění a spokojenost s jejím průběhem vyjadřovali jak samotní ekologičtí zemědělci, tak i zástupci ministerstva. V letošním roce pak kampaň prošla kompletní kontrolou ze strany NKU bez shledání jakýchkoliv pochybení.

Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2021 přibližně 10,22 mld. Kč. Z toho celková spotřeba biopotravin (včetně dovozu) v ČR činila 6,15 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 2,8 %. Vývoz biopotravin potom vzrostl na cca 4,07 mld. Kč. Průměrná roční spotřeba na obyvatele činila 585 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů byl na úrovni 1,6 %. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2021, kterou pravidelně zveřejňuje ministerstvo zemědělství. Ve srovnání s vyspělou Evropou tak opět zaostáváme, a to nejen ve spotřebě, ale právě také v podpoře celému sektoru. K tomu se přitom ve svém programovém prohlášení zavázala také vláda. Na půdě EU je podpora biozemědělců vnímána jako jeden z klíčových nástrojů při snahách o zadržování vody v krajině, podpoře biodiverzity nebo zabraňování půdní erozi.  Dle Eurostatu se navíc jedná o jedno z klíčových témat pro mladší a střední generaci napříč EU ČR nevyjímaje.    

Přečtěte si také