Největší transformace za posledních 50 let. Sokolovská uhelná se mění na SUAS GROUP

Velkou změnou projde v následujících letech Sokolovská uhelná a její dceřiné firmy, které se začaly transformovat do SUAS GROUP. Důvodem pro rapidní změny je zrychlený útlum těžby a zpracování hnědého uhlí, které vyvolaly politická rozhodnutí evropských zemí omezit klimatické změny, ale hlavně zvyšující se cena emisních povolenek.

Oznámení o transformaci, která začala v lednu letošního roku, vydali představitelé společnosti v úterní tiskové zprávě. Nově vzniklá skupina by se měla zabývat obnovitelnými zdroji energie, zpracováním a likvidací odpadu, strojírenstvím a dopravou i developementem. Při procesu transformace, který bude pokračovat postupnými kroky zhruba do konce roku 2022, chce většinu svých zaměstnanců využít v nových společnostech skupiny SUAS GROUP.

Elektrárna Tisová.

Podle předsedy dozorčí rady a spoluvlastníka Sokolovské uhelné Jaroslava Rokose půjde o největší transformaci za posledních 50 let v regionu. „I nadále bude pro SUAS GROUP důležitá energetika, ale už ne spojená s uhlím. Po určitou dobu půjde o zemní plyn, což je také fosilní palivo, ale v krátkodobém horizontu jiné řešení nemáme. Do budoucna by pak mělo jít nejen o zemní plyn, ale i obnovitelné zdroje na bázi slunce a větru,“ nastínil Rokos.

Dalším oborem nové skupiny by mělo být zpracování a následná likvidace odpadu, a to nejen komunálního. SUAS GROUP už má mechanicko-biologickou třídírnu odpadu, ale po ukončení provozu paroplynové teplárny nyní chybí poslední část zpracovatelského procesu. Při developerské činnosti chce SUAS GROUP využít toho, že je největším vlastníkem pozemků v regionu. Dosavadní kapacity z údržby uhelné technologie, dopravy a dalších oborů využijí při vzniku sekce, která se bude zabývat strojírenstvím, elektromontážemi a údržbou a dopravou.

Jezero Medard.

Už loni, v souvislosti s ukončením provozu paroplynové teplárny ve Vřesové, muselo Sokolovskou uhelnou opustit asi 700 zaměstnanců. Díky nadstandardní kolektivní smlouvě ale měli nárok na vysoké odstupné i státní příspěvek na podporu propouštěných zaměstnanců uhelných firem. Změny v zaměstnanosti budou provázet i transformaci Sokolovské uhelné na SUAS GROUP. V polovině letošního roku by mělo odejít ze Sokolovské uhelné do nově vzniklých společností, které se budou zabývat údržbou a dopravou, prvních 700 lidí. Na konci roku pak přejdou pod novou strukturu pracovníci údržby elektrárny Tisová.

„Tlak na ukončení těžby a zpracování uhlí sílí a ceny emisních povolenek rostou. Zatímco ještě před rokem a půl stála emisní povolenka 25 eur, letos je za 50 eur,“ konstatoval Rokos.

V Česku by podle posledních úvah měla definitivně skončit těžba uhlí do roku 2038. Podle Rokose se tohoto termínu ale většina těžařských uhelných firem nedožije. Těžba v sokolovské pánvi prý skončí někdy mezi roky 2030 až 2035.

Přečtěte si také