Nejlepší nemocnice je v Třinci. Získala ocenění v anketě nezávislého sdružení Health Care Institute

Třinecká Nemocnice Podlesí, člen skupiny AGEL, je nejlepším zdravotnickým zařízením v České republice. Jako absolutní vítěz byla oceněna v kategorii Nejlepší nemocnice 2023 v rámci ankety nezávislého sdružení Health Care Institute (HCI).

Jsem velice hrdý na všechny své kolegy a zaměstnance nemocnice, kterým patří mé veliké poděkování. A také chci poděkovat s úctou i našim pacientům, protože vše co děláme, děláme kvůli nim. Chceme být lepšími i proto, abychom jim mohli poskytovat tu nejkvalitnější možnou odbornou péči,“  říká ředitel Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Radek Neuwirth, MBA, LL.M.

Projekt „Nejlepší nemocnice 2023“ probíhal od 1. února do 31. srpna 2023. V rámci porovnávání bylo osloveno 148 nemocnic s akutními lůžky v celé České republice. Respondenti i zaměstnanci hodnotili spokojenost se zařízeními, posuzovala se finanční stabilita i bezpečnost.

„Jsem velice ráda, že Nemocnice AGEL Třinec Podlesí je nejlepší Nemocnicí ČR za rok 2023. A jsem přesvědčena o tom, že toto ocenění si právem zaslouží díky všem zaměstnancům, pro které je nejen kardiovaskulární péče nejen náročným povoláním, ale posláním. Pro skupinu AGEL je potvrzením, že všechny pacienty, které doporučujeme a odesíláme k vyšetřením a především náročné léčbě do Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, posíláme do špičkové nemocnice. Hovořila jsem s mnoha pacienty, kteří měli možnost srovnání s jinými zařízeními v ČR. Oceňovali  především vlídný a profesionální přístup našich lékařů, sestřiček i veškerého personálu. Naši lékaři v Podlesí navíc velmi efektivně a rychle dokáží do své odbornosti přenášet nejmodernější poznatky vědy i techniky. Jsem přesvědčena, že v Třinci-Podlesí poskytujeme tu nejlepší péči na vysoké odborné úrovni v oblasti kardiologie a kardiochirurgie, navíc i ve velkém rozsahu ambulantní péče a s využitím telemedicíny a virtuální reality. Značné finanční prostředky účinně investujeme do zkvalitnění a medicínské úrovně péče o naše pacienty,“ řekla k ocenění MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M. místopředsedkyně představenstva AGEL. 

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením, které poskytuje špičkovou péči pacientům z celé republiky. Specializuje se na zdravotní péči v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, miniinvazivní chirurgie a léčbu onemocnění cév. Je součástí národní sítě Komplexních kardiovaskulárních center Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je plně akreditovaným pracovištěm, patřícím mezi špičková centra v ČR. Zaváděním nových a moderních způsobů léčby, zejména v oblastech katetrizační léčby kardiovaskulárních onemocnění a minimálně invazivních přístupů k léčbě, udržuje své  postavení špičkového centra v ČR a významného centra v Evropě. Více informací na https://nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz/index.html

Přečtěte si také