Nejen udržitelnost, ale i odolnost

Svět se zbláznil. To si řekne každý, když se podívá na grafy vývoje mezinárodní obchodní výměny a zvláště pak přepravy zboží.

Křivka ceny dopravy letí strmě vzhůru. S tím je spojená stejně strmě stoupající křivka ceny hotových výrobků. Křivka výroby připomíná rozbouřené moře a důvěra výrobních manažerů se potápí jak loď, která se chvíli pokoušela ono rozbouřené moře zvládnout. Ve světě chybí díly do výroby i hotové výrobky, jen hlad po zboží zatím neustává. A tento trend má ještě nějakou dobu přetrvat.

Se vzrůstajícími tlaky ze strany přepravců a rostoucím množstvím objednávek se dopravní sektor snažil nacházet nová řešení s cílem přepravní řetězce optimalizovat, a tím při zachování rychlosti a spolehlivosti nabídnout stále více konkurenceschopnou (rozuměj nižší) cenu. Bohužel tato řešení byla stále komplikovanější, do hry se vtahovaly nové a nové subjekty a postupy, vícečetná kombinace se stala běžným přídomkem základní dopravní služby. Na základě predikce spolehlivosti pak byly tyto procesy a celý řetězec automatizovány. Nikoli náhodou byl logistický obor hned od počátku jedním z „pokusných králíků“ digitalizace.

A nyní, jak se zdá, je vše v troskách. Guma pokroku se přetrhla hned na několika místech a všichni se přou o to, od kterého konce začít s pokusy o nová navázání. Zvláště patrné jsou výpadky a ztráty právě na poli kombinované dopravy, protože jakmile se zde řetězec naruší v jediném spojení (například mezi rejdařem a přístavem nebo na trase přístav−zasílatel), celý systém se dominovým efektem zhroutí.

Řešení se nakonec dříve či později najde. Je možné, že cesta k němu povede přes drastická omezení nabídky mnohých výrobků, vysokou inflaci a krachy mnohých menších retailerů a e-shopů. To budou první padlí v tomto boji. Jejich místo však zaujmou jiní a rovnováha se opět obnoví. Mnohem větší oběť však přinese sektor v oblasti zavádění automatizovaných postupů a zapojení umělé inteligence „do hry“.

Celé systémy řídící odvětví kombinovaných přeprav (kam dnes spadá přes 90 procent globální dopravy zboží) se budou muset znovu naprogramovat tak, aby byly schopny efektivně pracovat a přežívat i v období vyšší míry nejistoty a chaosu, spolehlivě reagovat a znovu tak začít nahrazovat lidskou flexibilitu a přizpůsobivost. Pro příště je tedy nezbytná nejen udržitelnost/sustainability, ale především odolnost/resilience. To bude nová mantra kombinované přepravy a logistiky vůbec.

Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

Přečtěte si také