Naše audity bezpečnosti a kvality potravin chrání jak spotřebitele, tak i firmy

Sektor potravinářství je prvkem kritické infrastruktury. Proto je pod kontinuální kontrolou státních dozorových orgánů, které sledují plnění zákonů ohledně hygieny, mikrobiologické i chemické bezpečnosti a výrobní praxe.

Tato oblast se ne­ustále posouvá vpřed a sám trh nastoluje nová témata jako riziko přítomnosti alergenů, dodržování deklarovaného původu, kvality a poměrů surovin a nově i výživové hodnoty potravin, tzv. Nutri-Score. „Poskytujeme certifikaci ve všech oborech potravinářství nad rámec povinné legislativy,“ vysvětluje Milan Kroutil, manažer divize Pro­duct Service společnosti TÜV SÜD Czech.

Foto: Shutterstock

„Soustřeďujeme se na mezinárodní normy GFSI (Global Food Safety Initiative) – nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Uznávají je retailové řetězce a mezinárodní výrobci, odborná veřejnost i státní kontrolní orgány.“ Primárním cílem je ochrana spotřebitelů před mikrobiologickými (dodržování teplot a časů zpracování) i chemickými a fyzikálními (vyloučení kontaminantů a cizích předmětů) riziky a dodržování parametrů kvality. Bilančními prověrkami nákupu surovin, jejich použití a expedice ve srovnání s tím, co je uváděno na etiketách potravin, lze odhalit falšování deklarovaného složení. Audity chrání i firmy samotné – náklady na jejich provedení jsou ve srovnání s finančními či reputačními ztrátami při nedodržení bezpečnostních a kvalitativních norem zanedbatelné.

„Naši auditoři mají patřičné vzdělání v daném oboru, nejméně tříletou praxi na odpovídající pozici ve výrobě a příslušné auditorské zkoušky. Díky technologickému rozhledu a zkušenostem z výroby i auditů jsou schopni odhalovat riziková místa, která díky ,provozní slepotě‘ firma často nevidí.“ Audity obvykle trvají dva i více dnů a jsou dnes stále častěji neohlášené, nelze se na ně tedy nijak připravit. Certifikáty shody pak představují vstupenku na globální trh i jasný signál pro orgány státního dozoru.

Přečtěte si také