Nákladové nádraží Žižkov čeká historická proměna

Hlavní město Praha, městská část Praha 3 a společnost FINEP podepsaly smlouvu o spolupráci na rozvoji brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov. Uzavřely tak historicky první trojstrannou dohodu o podobě výstavby a zároveň výši příspěvků developera v této pražské lokalitě. Ten přispěje přibližně 167 miliony korun na veřejnou vybavenost.

V oblasti dosud zanedbaného území vznikne do budoucna zcela nová městská čtvrť se sérií vzájemně propojených parků a veřejných prostranství. Zachována přitom zůstane památkově chráněná budova nákladového nádraží na Žižkově. Pro veřejnost tam budou průchozí zelené promenády, a to jak pro pěší, tak cyklisty. A nově rovněž v místě vznikne tramvajová trať s několika novými zastávkami.

Uzavření dohody je pro hlavní město velmi významné. Oblast bývalého Nákladového nádraží Žižkov je totiž jedním z největších brownfieldů v Praze. Jeho celková rozloha činí 71 hektarů, součástí lokality je též historická budova bývalého nákladového nádraží. Ostatní pozemky jsou převážně ve vlastnictví různých developerů. Pro zamýšlenou transformaci území jsou přitom zapotřebí rozsáhlé změny územního plánu. Podmínkou těchto změn je uzavření dohod s každým z vlastníků pozemků, ve kterých je specifikována nejen podoba výstavby, ale také kontribuce, tedy příspěvky developerů na veřejnou vybavenost. Investor podle dohody přispěje na vybudování veřejné infrastruktury, která souvisí s bytovými projekty – například jde o školy, školky, parky nebo dopravní obslužnost – částkou přibližně 167 milionů korun.

Praha 3 počítá s využitím části prostředků od developera na rekonstrukci základní školy na Havlíčkově náměstí, případně na výstavbu či rekonstrukci jiné základní školy. Investor také zajistí stavbu pětitřídní mateřské školy s kapacitou 125 žáků a zahradou jako součást jeho projektu a předá ji do vlastnictví a k provozování městské části.

Dále je součástí dohody předání pozemků pro vybudování a rozšíření Malešické ulice včetně potřebných chodníků a přechodů, předání části pozemků potřebných pro vybudování obecního bytového domu a pozemku včetně výstavby pěší zóny s alejí, jež povede podél nové tramvajové tratě. A konečně: počítá se rovněž s energeticky úsporným řešením domů, což pomůže k lepšímu životnímu prostřední v metropoli.

Přečtěte si také