MTX Group investuje více než 7 miliard do modernizace a udržitelných projektů

Největší česká průmyslová skupina MTX Group Petra Otavy bude v horizontu následujících šesti let investovat více než 7 a půl miliardy korun do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace svých podniků a technologií. Jedná se o naplňování dlouhodobé strategie MTX Group, která spočívá ve využívání nejmodernějších dostupných technologií, ale i v neustálém zvyšování efektivity výrobních procesů.

„Pro průmysl jsou obrovskou příležitostí zelené technologie a obnovitelné zdroje energií, recyklace a využívání odpadů, odpadové hospodářství, integrace výrobních procesů a efektivní logistika či šetření materiálů. A tímto směrem s MTX Group jdeme a připravili jsme projekty v hodnotě více něž 7 miliard korun, abychom se k tomuto cíli dostali. Do roku 2028 budou všechny hotové a v ostrém provozu. Není to pro nás každopádně nic nového. Naše fabriky modernizujeme dlouhodobě a záleží na tom, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí, svému okolí, společnosti i místním komunitám. Pokud chceme fungovat dlouhodobě, musíme fungovat udržitelně a s respektem k ostatním a přírodě. Jinak to nejde, pokud chceme stát mezi vítězi průmyslové transformace,“ říká David Bečvář, šéf strategie MTX Group.

Dlouhodobou ambicí MTX Group je snižování uhlíkové stopy a šetření energie svých podniků. Prostředky k jejímu naplňování jsou modernizace strojů a technologií, využívání průmyslových odpadů vzniklých z výroby, ale také intenzivní zvyšování efektivity procesu pomocí takzvané vertikální integrace. Vertikální integrace v kontextu MTX Group v praxi znamená sdružování veškerých výrobních procesů pod střechu jedné fabriky, kde se ze suroviny stane finální produkt připravený k odeslání zákazníkovi. Díky tomu skupina šetří životní prostředí odstraněním zbytečné logistiky a má kontrolu nad celkovým procesem i náklady.

Jedna z největších investičních akcí vertikální integrace je projekt ALFAGEN v areálu společnosti AL INVEST v Břidličné, kde chce skupina průmyslníka Petra Otavy investovat 4,2 miliardy korun. Vzniknou zde dvě nové průmyslové haly, které budou využívat současné nejmodernější technologie výroby hliníkových polotovarů, mj. hliníkových tyčí pro automobilový průmysl. Jedná se o součást dlouhodobě budované strategie skupiny MTX Group. 150 milionů korun bude skupina investovat už v letošním roce 2023.

„Díky novým technologiím ušetříme s MTX Group bezmála 24 000 MWh za rok, v celkovém rozsahu to činí 30 % spotřeby energií a díky nové možnosti využívání zeleného vodíku ušetříme ještě dalších 10 % oproti současnému stavu, takže celkem 40 %. Zároveň nám nové technologie umožní využít o třetinu více hliníkového šrotu než doposud. Při modernizacích se vždy díváme po aktuálně nejlepších technologiích, které současná věda a výzkum nabízí. Díky tomu se po modernizaci staneme světovou špičkou ve výrobě hliníkových polotovarů z pohledu spotřeby energie na kilo výrobků a rozsáhlými možnostmi využívání odpadů,“ doplňuje Bečvář.

MTX Group v horizontu následujících šesti let má v plánu celkem 25 investic do udržitelných projektů a modernizací. Mezi ty největší se vedle projektu ALFAGEN řadí investice za 1,5 miliardy korun do společnosti Povrly Copper Industries, kde dojde k modernizaci výroby zinkových a měděných polotovarů a zavedení výroby elektrovodné mědi. Skupina v následujících dvou letech také investuje miliardu a čtvrt do pozemků a stavby fotovoltaických elektráren a díky energii ze Slunce bude snižovat energetickou náročnost svých fabrik.

Více než 110 milionů korun bude skupina investovat do modernizace ostravských koksoven OKK. MTX Group se zaměří na odprašovací technologie, chce realizovat energeticky úsporná opatření a pořídí i jednotku na odvětrávající největšího zdroje fugitivních emisí v provozním souboru Benzolka. Zároveň MTX Group také připravuje investici ve výši 400 milionů korun do veřejného prostoru v Ostravě a rekultivace bývalé koksovny J. Šverma.

MTX Group chce také se svou společností ICE Industrial Services posouvat hranice výstavby rezidenčního bydlení a bude investovat 128 milionů korun do start-upu, který bude hledat nové cesty výstavby bytů a domů. Další 100 milionů korun poputuje do výroby vodíku z plastových obalů a MTX Group bude také díky 78 milionům korun hledat nové cesty snížení spotřeby zemního plynu ve společnosti AL INVEST v Břidličné.

Přečtěte si také