Krach Sberbank: konec dobrý, všechno dobré?

Zní to skoro až moc dobře na to, aby to byla pravda. Peníze ze zkrachovalé Sberbank CZ by se letos měly vrátit k věřitelům. Zatímco drobným klientům banky vyplatil Garanční systém finančního trhu jejich vklady už sedm pracovních dní po krachu, někteří věřitelé, jako finanční instituce nebo obce a kraje, si museli počkat. Peníze pro výplatu jejich prostředků bylo třeba získat v insolvenčním řízení, a to zejména prodejem portfolia padlé banky České spořitelně.

Insolvenční řízení s „českou“ Sberbank je historicky jedno z nejúspěšnějších. Běžné insolvenční řízení se zkrachovalou finanční institucí trvá totiž průměrně 15 let. Jen pro představu – žádné insolvenční řízení banky nebo družstevní záložny, které bylo zahájeno v posledních deseti letech, nebylo dodnes úspěšně dokončeno.

Historický úspěch se ale netýká jen rychlosti vyrovnání pohledávek, ale také celkové finanční výtěžnosti insolvenčního řízení, v němž věřitelé v průměru získávají pouze 38 procent ze svých prostředků. Ze Sberbank CZ získají v letošním roce minimálně 95 procent svých prostředků, zbylé peníze pak v nejbližších letech, půjde-li vše podle plánu.

Konečně i pro český systém pojištění vkladů, respektive Garanční systém finančního trhu, je to první případ, kdy by se do něj měly vrátit všechny prostředky, které vynaložil na výplatu náhrad vkladů. Je zřejmé, že naplněný Fond pojištění vkladů napomáhá klidnější náladě mezi klienty finančních institucí, a tím pádem i k větší stabilitě bankovního systému v Česku.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Klíčové v celém procesu bylo dosažení poměrně rychlé shody na způsobu prodeje portfolia banky v rámci insolvenčního řízení, čímž portfolio neztratilo na hodnotě a závazky věřitelů tak jeho prodejem a prodejem ostatního majetku mohou být uspokojeny v co nejvyšší míře.

Garanční systém finančního trhu spravuje dva fondy. Prvním je Fond pro řešení krize, který má za cíl zabránit krizovým situacím, ve kterých hrozí riziko, že některá ze systémově významných finančních institucí nebude schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám.

Tím druhým je Fond pojištění vkladů, který za dobu své existence vyplácel náhrady vkladů ve 24 případech, při nichž poskytl v podobě dvaceti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vkladatelům 14 bank a šesti družstevních záložen v celkové výši přes 71 miliard korun. Celkem fond od svého vzniku vyplatil náhrady již více než 440 tisícům klientů.

A právě ten druhý vyplácel klienty Sberbank CZ – tedy fyzické a právnické osoby, jež měly v bance uložené své vklady. Garanční systém z Fondu pojištění vkladů vyplácel tyto klienty až do výše 2,5 milionu korun na vkladatele. Celkem díky Garančnímu systému získalo už po sedmi pracovních dnech od pádu banky své prostředky zhruba 89 tisíc vkladatelů. Na výplatu padlo téměř 26 miliard korun, co do objemu vyplacených prostředků šlo o největší výplatu v historii českého systému pojištění vkladů.

Po výplatě náhrad vkladů je nyní ve Fondu pojištění vkladů 17,4 miliardy korun, což jsou dostatečné prostředky k výplatě vkladů klientů menší banky. Po návratu prostředků Garančnímu systému, což by mělo proběhnout do konce roku, bude ve Fondu pojištění vkladů zhruba 43,4 miliardy korun.

Klienti bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen tak mohou v klidu spát. Jejich vklady jistí Garanční systém, který nejenže může během několika dnů Fond pojištění vkladů naplnit skrze zákonem dané mechanismy (například vypsáním mimořádných příspěvků bank do Fondu nebo emisí dluhopisů), ale také spravuje pořádnou sumu peněz, která je k výplatě téměř okamžitě k dispozici.

Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu

Přečtěte si také