Industriál bez emisí? Od roku 2030 povinnost

Ekologické cíle možná znějí děsivě, ale nejsou nereálné. Program klimatické neutrality představuje příležitost pro zdokonalování technologií udržitelného stavitelství.

Dnes možná utopie, od roku 2030 standard a povinnost. Program Evropského parlamentu Fit For 55 vypadá tvrdě a nekompromisně, ale když bezmála 40 procent celosvětových emisí oxidu uhličitého připadá na stavebnictví, je ekologická transformace developmentu nevyhnutelná. Nová nařízení lze mnohdy vnímat jako omezující a negativní. V tomto
případě by tomu ale mělo být naopak, jelikož znamenají především prospěch pro naši společnost a její budoucnost. A vlastně i příležitost, jak dále zdokonalovat technologie udržitelného stavitelství.

Foto: Shutterstock

Evropa chce snížit celkové emise do roku 2030 o závratných 55 procent. Pro development to znamená, že již od roku 2028 by měla velká část novostaveb vznikat s certifikací nulových emisí. Platí to pro všechny nové budovy ve vlastnictví veřejných subjektů a všechny jiné než bytové budovy. Zní to děsivě, ale nereálné to není. Když k tomuto tématu všichni přistoupíme zodpovědně, je díky moderním technologiím téměř osmiletý časový horizont bez­emisní výstavby přijatelný. Fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny z CLT panelů, praktické využívání biotechnologií, vodíku, modulárních technologií, využívání obnovitelných materiálů ve výstavbě, to všechno můžeme buď okamžitě, nebo ve velmi krátké době zařadit do praxe.

Určitě to nebude levné, nicméně pořizovací cena by neměla být jediným elementem našich úvah. Je nutné především vidět věci v delším horizontu, a to i z hlediska úspor energií, vody nebo již zmíněné udržitelnosti. Program Klimatické neutrality EU nevnímáme jako zbytečnou „šikanu“ ze strany zákonodárců, ale jako investiční příležitost.

Lukáš Zrůst, spolumajitel, Progresus Invest Holding

Přečtěte si také