Firmám dodáme celou elektrárnu na klíč

„Naše společnost není jen realizační společností, klienti oceňují komplexnost služeb,“ říká Petr Ondřej, ředitel firmy Andrew Solar Energy stavějící fotovoltaické elektrárny.

Na trhu jste již od roku 2009. Kolik elektráren jste už instalovali?
V České republice a v zahraničí jsme dosud instalovali nižší stovky fotovoltaických elektráren (FVE) pro rodinné domy a desítky fotovoltaických elektráren pro firmy a investory. Odhaduji, že jsme mohli nainstalovat celkový výkon blížící se hodnotě 50 MW.

Jaký byl váš prozatím největší projekt? A jaký byl nejsložitější?
Největší projekt byla fotovoltaická zemní elektrárna v Maďarsku o výkonu 15 MW. Jako nej­náročnější se ukázal projekt zemní fotovoltaické elektrárny 2 MW v Rumunsku, kdy jsme po několika týdnech od realizace dostali soudní příkaz zastavit stavbu a opustit staveniště. Přestože jsme měli zpracované právní due diligence s vlastnickými vztahy, objevil se člověk, který tvrdil, že mu pozemky pod elektrárnou patří. Rumunský soud po několika týdnech odblokoval zastavení stavby a po pár měsících potvrdil naše vlastnické právo k pozemkům.

Máte za sebou projekty nejen v Česku, ale také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Nizozemsku. Jak se tyto země liší v přístupu k FVE?
Každá země, ve které jsme působili či působíme, je velmi odlišná. Přístup dané země k obnovitelným zdrojům, respektive k fotovoltaice je či byl poplatný době, ve které jsme elektrárnu v této zemi instalovali. Stejně jako v České republice, kdy jsme na fotovoltaický trh v roce 2009 vstoupili a zachytili první solární boom a nyní je zde k FVE jiný přístup zhruba od roku 2021. Ve všech zemích byl vždy přístup podmíněn dotačními podmínkami a podmínky byly časově omezeny. V Česku byla v letech solárního boomu nastavena vysoká, až nesmyslná hodnota provozní podpory. Pokud by byla tehdy politická vůle počkat, případně využít i tehdejší regulační nástroje, nemusel být roční náklad na provozní podporu tak vysoký a solární byznys nemusel být tak politicky zprofanován – a na téměř deset let zastaven.

Co nabídnete firmám, když vás osloví, a to menším, středním i velkým?
Naše společnost není jen realizační společností. Náš tým spolupracovnic a spolupracovníků nabízí klientům unikátní rozsah činností. Naši klienti oceňují komplexnost služeb, což není standardem. Zpracujeme analýzu velikosti FVE, zajistíme smlouvu o připojení, pomůžeme s dotací a stavebním povolením, stavbu provedeme. Následuje kolaudace, zajistíme licenci na výrobu elektrické energie, povolení od distribučních společností i proplacení dotace. Nicméně tím naše služby nekončí, klientům nabízíme záruční a pozáruční servis.

Jak vypadá typický postup, projekt, harmonogram, instalace a provoz?
V okamžiku, kdy klient obdrží smlouvu o připojení, což v současné době není zcela jisté, pracujeme několik měsíců na získání stavebního povolení. Délka jeho získávání je velmi individuální, záleží na kreativitě úředníků stavebních úřadů, koho budou do stavebního řízení požadovat zapojit. Vlastní výstavba poté trvá jednotky dnů až několik týdnů u velkých projektů. Kolaudační řízení a získání licence trvá pak již jen dva měsíce. V současné době je časově nedefinovatelné získání povolení od distribučních společností ke zkušebnímu provozu a k následnému uvedení do trvalého provozu.

Podporuje stát obnovitelné zdroje a FVE pro firmy? Jak je tomu reálně?
Mám radost, že stát v podobě ministerstva životního prostředí i ministerstva průmyslu jednoznačně podporuje obnovitelné zdroje. Všechny nastartované programy Nová zelená úsporám, Modernizační fond i Národní plán obnovy jsou jednoznačně správné cesty ke splnění závazků ČR v oblasti energetiky a klimatu.
Nicméně samy programy by nestačily, pokud by nedošlo ke změnám v legislativě. V případě stavebního zákona došlo k posunutí hranice pro stavební povolení či zřízení nového Dopravního a energetického stavebního úřadu zjednodušujícího výstavbu OZE. Stejně tak díky několika novelám energetického zákona došlo k posunutí hranice pro licenci, otevírá se komunitní energetika a podobně.

Co plánujete do budoucna?
Rádi zůstaneme v České republice, ačkoliv dostáváme nabídky realizací FVE v různých zemích po světě. I nadále se chceme specializovat na firemní klienty a více se orientovat na spojení fotovoltaiky a bateriových úložišť. Věříme, že pro stabilitu sítě a maximální využití energie z FVE dává toto spojení smysl. V návaznosti na komunitní energetiku či systémové služby chceme vyvinout vlastní řešení pro firemní klienty, které umožní zvýšit využitelnost získané elektrické energie z fotovoltaiky u našich klientů.

Přečtěte si také