Český trh právních služeb je jednoznačně v dobré kondici

„Právnická firma roku je na českém trhu jedinečná tím, že je to jediný český žebříček advokátních kanceláří, který pracuje s reálnými daty o práci kanceláří a jejich transakcích. Věříme, že tak odrážíme skutečnou práci jednotlivých kanceláří a podle našeho žebříčku se pak zadavatelé dokážou dobře zorientovat při výběru vhodné právní kanceláře,“ říká v rozhovoru pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS zakladatel žebříčku, Miroslav Chochola z EPRAVO.CZ.

Zůstávají i v roce 2023 důvody, které vás vedly ke vzniku žebříčku?

Ano, důvody, které nás před 17 lety vedly k založení žebříčku, stále platí. Chtěli jsme, aby na českém trhu existoval kvalitní žebříček připravený přímo pro české zadavatele právních služeb. To stále funguje a i po těch letech jsme přesvědčeni, že Právnická firma roku dobře slouží českým klientům při výběru vhodné kanceláře.

Jak vnímáte, že se neúčastní řada velkých, zejména zahraničních AK?

Chápu, že se tato otázka každoročně vrací, ale upřímně ji nemám příliš rád, považuji ji trochu za zbytečnou. Neexistuje žádný žebříček na světě, kterého by se účastnily absolutně všechny kanceláře na daném trhu. Navíc tato otázka může být vnímána i jako určitá urážka pro menší a střední kanceláře nebo kanceláře butikového typu, které se také neúčastní.

Nicméně k vaší otázce samotné, abych se nevyhýbal odpovědi. Nikoho nenutíme k účasti v našem žebříčku, zapojení je zcela dobrovolné. Nemá smysl tlačit kanceláře do něčeho, co samy nechtějí. Dále je třeba zmínit, že jde především o český žebříček určený pro české klienty. Pokud tedy většina klientely dané kanceláře pochází ze zahraniční sítě, do které kancelář patří, pak pro ni nedává příliš velký smysl účast v našem lokálním žebříčku.

Kancelářím, které nemají primárně českou klientelu nebo těm, které portfolio klientů příliš rozšiřovat nechtějí, může připadat zbytečné věnovat čas a úsilí na vyplňování našich poměrně rozsáhlých dotazníků. Jsme si vědomi určité časové náročnosti a nechceme kancelářím způsobovat zbytečnou administrativní zátěž. Zároveň existují případy, kdy se kanceláře neúčastní, protože kvůli nedostatečným souhlasům klientů nemohou poskytnout potřebná data. S tím musíme počítat a respektovat to.

Jak kvalitní podklady dostáváte? Je těžké zajistit jednotnou kvalitu?

Jednotná kvalita podkladů je samozřejmě obtížná. Kanceláře zvyklé reportovat zahraničním žebříčkům mají zpravidla lepší podání. Pokud ale od nováčků dostaneme špatně vyplněné dotazníky, dáme jim zpětnou vazbu a příští rok je to většinou lepší. Snažíme se tedy průběžně zlepšovat kvalitu podkladů napříč všemi účastníky.

Jak náročné je „nesklouznout“ k tomu, že budu oceňovat zavedené výherce, ale každý rok se na ocenění podívám čerstvýma očima?

Snažíme se opravdu každý ročník hodnotit od nuly, bez ohledu na minulá ocenění. Nicméně musím přiznat, že u externích hodnotitelů je určitá setrvačnost patrná, to je z jejich hodnocení vidět. Za vítězi jednotlivých kategorií si ale plně stojíme, protože v daném roce vždy prokázali naprosto výjimečné výkony v dané oblasti.

Jak vybíráte nové kategorie? A není jejich množství někdy komplikací?

S novými kategoriemi nikdy nespěcháme, vždy vyčkáváme několik let, jestli se nejedná jen o krátkodobý hit. Dále se díváme na počet kanceláří v daném oboru, nemá smysl vytvářet kategorii pro 2–3 firmy. Nevnímáme počet kategorií jako problém, spíše bychom je ale do budoucna chtěli mírně snížit než navyšovat.

Dlouhodobě pracujete s daty. V jaké kondici je tedy trh právních služeb?

Řekl bych, že v jednoznačně dobré kondici. Vývoj na trhu právních služeb kopíruje ekonomický cyklus – v době růstu jedou například fúze a akvizice, v recesi zase spory, restrukturalizace a insolvence. Obecně se o zdraví právního trhu do budoucna neobávám.

Přinesl z hlediska dat letošek něco překvapivého?

Z pohledu hodnocení to byl poměrně standardní ročník. Z ekonomického hlediska jsme v našem EPRAVO Indexu20 zaznamenali mírný pokles tržeb na právníka, přestože celkové počty právníků i tržby rostly. Nevidím v tom ale zásadní signál, nezapomínejme, že jsme díky mimořádně vysoké inflaci prošli obdobím vysokého růstu nákladů, které se nemohly plně promítnout do cen pro klienty.

Chcete získat magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS v PDF zdarma? Zadejte svůj e-mail na odkazu ZDE a zašleme vám ho.

Přečtěte si také