Bývalí manažeři Bohemia Energy založili společnost dodávající fotovoltaiku

Na trh vstupuje nová společnost s fotovoltaickými elektrárnami PERSOLA. Primárně se zaměřuje na instalace fotovoltaik pro rezidenční budovy.

Za společností stojí bývalí manažeři z Bohemia Energy, kteří tak zůstávají v energetickém byznysu. Současně plánují přinést na trh nové možnosti pro zájemce o fotovoltaickou elektrárnu či chytrá řešení pro jejich vzdálenou správu. Instalace fotovoltaické elektrárny PERSOLA zpravidla zabere tři měsíce od podpisu smlouvy a první instalace fotovoltaické elektrárny jsou naplánované na červen letošního roku.

Zájem o fotovoltaickou elektrárnu je v současné době enormní díky prudkému růstu cen energii po celém světě. Lidé více přemýšlí nad energetickou soběstačností a zvažují investici do fotovoltaické elektrárny, která by jim přinesla nejen soběstačnost, ale i úspory. „Aktuálně vysoký zájem o fotovoltaické elektrárny je naprosto logický. Ceny energií raketově vzrostly a lidé se snaží zvýšit svoji energetickou soběstačnost díky obnovitelným zdrojům,“ uvedl Tomáš Vlaštovka, technický manažer PERSOLA.

Foto: Shutterstock

Společnost založili tři bývalí manažeři Bohemia Energy, kteří se rozhodli zúročit mnohaletou praxi v energetickém průmyslu a investovat do obnovitelných zdrojů. Za společností stojí konkrétně bývalý obchodní ředitel Libor Holub společně s Pavlem Patákem a Ondřejem Karáskem. „Po ukončení činnosti Bohemia Energy a mého působení ve skupině jsem chtěl využít své letité zkušenosti z působení v odvětví energetiky a zúročit je v soutěži o poskytování produktů a služeb koncovým zákazníkům v segmentu obnovitelných zdrojů. Stejně tak uvažovali i moji kolegové, kteří se přidali a společně jsme založili společnost PERSOLA,“ uvedl Libor Holub, předseda správní rady společnosti PERSOLA.

„Naším cílem je přinášet zákazníkům stabilní a udržitelná řešení a služby, které posílí jejich soběstačnost, nezávislost a cenovou stabilitu při zajišťování svých energetických potřeb. Současně chceme na trh uvést nové produkty a služby, které umožní instalaci fotovoltaické elektrárny všem, kteří pro ni mají vhodné podmínky,“ sdělil Libor Holub. PERSOLA svým zákazníkům bude dále nabízet i systém inteligentního řízení toku energií, tzv. Home Energy Management Systems (HEMS), který zajistí celkovou správu a monitoring elektrárny a k ní přidružených energetických zařízení, jako jsou wall boxy, tepelná čerpadla nebo topná tělesa. „Systém průběžně pracuje i s informacemi o předpovědi počasí a aktuálních cenách elektřiny na burze. Díky chytrému řízení toků energií lze také dodatečně ušetřit až 25 % nákladů za energie,“ vysvětluje Tomáš Vlaštovka.

Srdcem a hlavou běžné fotovoltaické elektrárny je střídač, který vyhodnocuje informace z měření o okamžité výrobě a spotřebě na jednotlivých fázích a o stavu nabití baterie, pokud je nainstalována. Podle pevně nastaveného režimu pak dodává elektřinu ke spotřebě, dobíjí baterii nebo dodává do sítě. „Pokud je součástí energetického systému v domě i bojler, wall box nebo tepelné čerpadlo, střídač o jejich stavu nic neví a s těmito zařízeními nespolupracuje. Stejně tak střídač neumí pracovat s informacemi o předpovědi počasí, aktuálních cenách elektřiny pro danou hodinu či o stavu a spotřebě nabíjení elektromobilu,“ vysvětluje Tomáš Vlaštovka.

„Omezené možnosti a funkce střídače řeší právě systém HEMS, který narozdíl od střídače zajistí celkovou správu a monitoring elektrárny a k ní přidružených zařízení. Pracuje s aktuálními daty o předpovědi počasí i cenách elektřiny na burze. Díky tomu dokáže optimalizovat výrobu, ukládání či prodej vyrobené elektřiny a dodatečně šetří náklady,“ uvedl Tomáš Vlaštovka.  

Přečtěte si také