Bosch v Česku jede také ve vodíku

Vývojové centrum firmy Bosch v Českých Budějovicích rozšiřuje kompetence o vodík. Projekty jsou zaměřené na automobilové a průmyslové odvětví.

Vývojové centrum firmy Bosch v Českých Budějovicích je jedním z pěti center divize Bosch Powertrain Solutions na světě a největším svého druhu mimo Německo. Vývojářské centrum je součástí českobudějovické dceřiné společnosti Bosch s přibližně 3,5 tisíci zaměstnanci. Ta se zde zabývá výrobou a vývojem komponentů a systémů pro osobní a nákladní automobily.

Za uplynulých 30 let se českobudějovická pobočka Bosch posunula od továrny na výrobu automobilových komponentů k moderní komplexní společnosti s více než osmi sty inženýry v oblasti vývoje pro automobilové i průmyslové odvětví. Vynikající výrobní know-how se tady snoubí se špičkovými znalostmi v oblasti inovací, prototypování, validace, digitalizace a IT. Centrum Bosch v Českých Budějovicích poskytuje výjimečnou škálu zkušebních, měřicích a prototypových činností v nejmoderněji vybavených laboratořích. Výhodou je vlastní tým pro vývoj softwaru a umělé inteligence (AI), což umožňuje plně využít poten­ciál digitalizace a AI ve všech funkcích. Další výhodou je blízkost sériové výroby v digitálně řízené továrně, což umožňuje flexibilní a přímou výměnu informací a zkušeností mezi vývojem a výrobou. Bosch sem pozval v říjnu mezinárodní média a mimo jiné ukázal také projekty z vodíkového portfolia.

Připravenost na transformaci

Hlavní současné výrobní portfolio českobudějovického závodu Bosch tvoří moduly DNOX (systémy pro neutralizaci výfukových plynů v dieselových motorech), nádržové moduly, plynové pedály, sací moduly, škrticí ventily a letos nově diagnostické moduly pro netěsnosti nádrží. Zákazníky jsou především evropské, japonské, asijské a americké firmy a výrobci automobilů. Vývojáři zde však již pracují i na technologiích pro mobilitu budoucnosti.

„Více než osm set zaměstnanců vývojového centra je zapojeno jak do mezinárodních projektů společnosti Bosch zaměřených na inovace současného klíčového produktového portfolia komponentů pro spalovací motory, tak na budoucí klíčové produkty. Komponenty spalovacích motorů musejí být dále vyvíjeny a inovovány, aby splňovaly připravovanou legislativu Green Dealu, například normu Euro 7. Na druhé straně budoucí technologie potřebné pro mobilitu budoucnosti stojí na řešeních pohonu na elektřinu z baterií nebo palivových článků,“ řekl Alan Celić, který vede vývojové aktivity jako viceprezident pro vývoj divize Bosch Powertrain Solutions v Česku. A dodal: „Bosch prosazuje přístup z pozice technologické neutrality – to znamená, že v mobilitě splňuje několik různých řešení hnacího ústrojí několik různých účelů. Jízda ve městě má jiné nároky na pohony než jízda mimo město nebo v terénu. Na trzích po celém světě se také budou objevovat různé trendy. A různá řešení hnacího ústrojí si nekonkurují, ale vzájemně se doplňují.“

Navíc potvrdil připravenost firmy na transformaci v dopravě i v průmyslu. Patří sem i vodík. „Bosch uvažuje o vodíku holisticky. Naším cílem je vstoupit do celého vodíkového ekosystému – od čištění vody pro elektrolyzéry přes výrobu vodíku v elektrolyzérech až po různé mobilní či stacionární aplikace. V Českých Budějovicích se již podílíme na vývojových projektech systémů čištění vody, modulu Smart electrolysis pro výrobu vodíku a Fuel Cell Power Module pro výrobu elektřiny z vodíkových palivových článků,“ prohlásil Celić. Během prezentace si novináři prohlédli také stacionární řešení Bosch – jednotku palivových článků na bázi pevných oxidů pro vytápění a výrobu elektřiny.

Přečtěte si také