Bateriové stanice pronikají do průmyslu

Bateriová úložiště pro průmysl začínají mít stále větší technické i ekonomické opodstatnění. Inovativní řešení nabízí firma AERS z holdingu Fenix Group.

  • 11. června 2021

S rostoucí kapacitou bateriových stanic a ros­tou­cími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevují systémy určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty. Ve výrobních závodech jsou problémem pro automatizované stroje a robotická pracoviště nejen mikrovýpadky, ale i přepětí, podpětí či změny frekvence.

Od pilotního projektu k dalším aplikacím

S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS.

Díky spolupráci investora a týmu firmy AERS vznikla první špičkovací akumulační stanice (SAS), která funguje od roku 2018 ve výrobním
závodě firmy Fenix v Jeseníku.

Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace. Modulární koncepcí je zajištěna možnost navýšení provozního výkonu měničů nebo akumulační kapacity energetického zásobníku. Stanice SAS je vybavena řídicím systémem PMS (Power Management System), který zajišťuje řízení chodu celé technologie a dynamické řízení dle potřeb provozovatele a provozních stavů v distribuční soustavě.

2019−2021: Fotovoltaická elektrárna s baterií pro špičkování
ve Strojírnách Rumburk

Akumulační stanice od společnosti AERS byla součástí dodávky fotovoltaické elektrár­ny o výkonu 210 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala od podzimu 2019 do března 2020 v roli generálního dodavatele společnost Matru z Plzně. Instalovaný výkon špičkovací stanice byl 200 kW, instalovaná kapacita v I. etapě 204 kWh, po II. etapě se na jaře 2021 zvýšila na současných 408 kWh. Špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do cca 10 ms. Investor i generální dodavatel si u stanice cení spektrum aplikací, podporu ze strany dodavatele a modularitu řešení, které je otevřené pro další potřeby zadavatele.

„Výhodou jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a její tvůrci ji dokonale znají. Malou nevýhodou je vyšší cena, ale ta přidaná hodnota je o tolik větší, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí,“ říká Aleš Maškovský, jednatel firmy Matru.

A Ladislav Brada, majitel Strojíren Rumburk, k tomu v roli investora dodává: „Zařízení firmy AERS umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie nás trápí a způsobují škody a stanice je umí v řádu milisekund dokonale vykrýt.“

„Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení čtvrthodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtraci mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce a je tím na tuzemském trhu jedinečná,“ říká ředitel AERS Cyril Svozil jr.

Ve výrobním areálu Fenix Group v Jeseníku se sériově vyrábí domácí
bateriové stanice AES

Roste i poptávka po domácích systémech ukládání energie. Na situaci na trhu zareagovala i společnost AERS, jež od ledna loňského roku začala nabízet zákazníkům domácí bateriové stanice AES. Tyto stanice jsou kompletně českým řešením – know-how pochází od firmy AERS, samotná úložiště jsou pak sestavována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Zkušenosti prvních majitelů, v jejichž rodinných domech už bateriové stanice AES fungují, jsou pozitivní a naznačují, že stanice tohoto typu mají na trhu velkou perspektivu.

Více informací o průmyslových aplikacích a využití špičkovacích stanic najdete na www.aers.cz.

Přečtěte si také