Zaměstnanci jsou srdcem letiště

Letiště Praha už teď shání kolegy na příští letní sezonu. Sázíme nejen na náborový den, říká šéfka HR Letiště Praha Dana Lörincová.

Po pandemii Letiště Praha konečně zažilo léto, které se podobalo těm před covidem-19. Jak jste tu silnou sezonu zvládli z pohledu počtu zaměstnanců? Měli jste dostatek personálu?
I když jsme neměli plný stav, zvládli jsme zajištění provozu bez větších komplikací. Podstav jsme řešili souborem provozních opatření pro maximální zjednodušení provozu, silnou edukativní kampaní pro cestující a motivací našich zaměstnanců a brigádníků, aby v souladu s platnou legislativou odpracovali co nejvíce hodin. Výpadky u neobsazených pozic se nám podařilo zajistit převážně dobrovolnými přesčasy našich stávajících zaměstnanců a dále formou brigád, kde byl stav na trhu práce příznivější. Situaci jsme zvládli hlavně díky společnému nasazení všech lidí v provozu, připraveností na nestandardní situace a díky skvělé spolupráci, která mezi týmy na letišti funguje. Za to zaměstnancům patří velký obdiv a slova upřímných díků.

Jak moc jste využili zkrácených úvazků a brigád?
Od začátku roku se zaměřujeme na masivní nábor hlavně takzvaných „dohodářů“ mimo pracovní poměr. Cílem je zajištění větší stability pro naše kmenové zaměstnance a zároveň flexibilní vykrytí provozu v nejvyšší sezonnosti, případně i výkyvů odbavení letadel během dne. Naší nejvyšší sezonou je období od června do září. Zároveň tento rok s létem nedošlo k poklesu zájmu o práci mezi brigádníky. Vedle pracovních poměrů měsíčně nastupovalo 60 až 100 nových brigádníků, kteří jsou výraznou posilou a díky nimž se nám, věřím, podaří zvládnout i zimní období.

Kde se nábor podařil a naopak, kde vám nejvíce lidí stále chybí?
Letiště je z pohledu různorodosti pozic opravdu rozmanité. Nástupy nových pracovníků se nám daří realizovat částečně. Od začátku roku jsme doplnili klíčové stavy u hasičů a ostrahy letiště. Podařilo se nám stabilizovat stavy úklidu a řidičů speciální letištní techniky a autobusů. Nadále máme otevřené pozice u bezpečnostní kontroly, kterou procházejí všichni cestující, a je tedy úzkým hrdlem při jejich pohybu v prostorách letiště. Logicky je tato oblast nejvíce senzitivní na nejrůznější zpoždění, která mohou vznikat v běžném provozu. Velkou část pracovníků tvoří kolegové na nějakou formu zkráceného pracovního úvazku, nabízíme práci studentům. Stále ale potřebujeme mít co nejvíce kolegů, kteří nám pomohou s vykrýváním sezonních i denních špiček ve zkrácených směnách. To se pak týká i lidí na odbavovacích přepážkách nebo při nakládce a vykládce zavazadel, kde se nám podařilo situaci stabilizovat. Další důležitou skupinou jsou technické pozice, nyní především provozní elektrikáři a dispečeři. S rozvojem letiště a investicemi zase rostou i potřeby kolegů do IT a do pozic projektových manažerů. Specifickou skupinou je stravování, které na letišti zajištují dvě restaurace pro veřejnost, restauraci pro zaměstnance a catering především pro letištní salonky.

Jak se současná situace liší oproti době, kdy letiště mělo rekordní počty odbavených cestujících, tedy v roce 2019?
Na jaře 2020 měla společnost Letiště Praha počet zaměstnanců, který odpovídal provozu z roku 2019, kdy jsme dosáhli rekordních téměř 18 milionů odbavených cestujících. Nárůst provozu jsme očekávali i v roce 2020, kdy i první dva měsíce byly rekordní. V souvislosti s pandemií pak provoz poklesl téměř na minimum. Letiště Praha tak muselo přistoupit k redukci pracovních míst vzhledem k odhadovanému provozu. Za loňský rok bylo odbaveno necelých 4,3 milionů lidí. I přes to, že se loni provoz začal postupně obnovovat, na počty odbavených cestujících z roku 2019 se dostaneme přibližně až kolem roku 2026. Nábor pracovníků je tedy postupný. Nábor na letní sezonu však probíhá každý rok.

Proč se vám nedaří nabrat dostatek pracovníků v určitých oblastech?
Letecké odvětví bylo jedním z nejvíce zasažených pandemií. Letiště všude po Evropě nestíhají tak rychle nabrat lidi. Řada z původních zaměstnanců změnila obor, začali se orien­tovat na oblasti, které nebyly tolik senzitivní z pohledu možných covidových restrikcí, a tedy výpadků jejich příjmů, typicky se jedná o kurýrní služby, logistiku, retail, online služby a státní sektor. Letiště Praha například během outsourcingu úzce spolupracovalo s Cizineckou policií Letiště Praha, kde také velká část našich bývalých zaměstnanců našla nové uplatnění.

Jak náročné jsou nabízené pozice z hlediska kvalifikace?
Nutné kvalifikace se samozřejmě odvíjejí od konkrétní hledané pozice. Z tohoto hlediska je jedna z nejnáročnějších pozic pozice elektrikářů, o které je obecně na trhu práce velký zájem. Kromě legislativních požadavků je k samostatnému výkonu práce nebytná dvouletá praxe na technickém zařízení. Nicméně i absolventům tohoto směru nabízíme podporu a potřebnou praxi jim rádi zajistíme. Další specifickou pozicí je pozice letištních hasičů, kteří kromě povinných legislativních kvalifikací pro státní hasiče musí splňovat specializované výcviky pro letištní prostředí. Naopak aktuální nejhledanější pozice na bezpečnostní kontrole je komplexní spíš z pohledu výběrového řízení, které je u nás dvoukolové. Zájemci bez praxe nejsou výjimkou. V prvním kole představujeme uchazečům pracovní podmínky, vysvětlujeme náplň práce a prověřujeme jejich možnosti a motivaci. Ve druhém pak probíhá nutná psychodiagnostika a testování pracovních předpokladů, například barvocit pro práci u rentgenů. Obě kola lze stihnout v jednom týdnu, termínů vypisujeme dost tak, aby nikdo nemusel dlouho čekat. Pokud se domluvíme na nástupu, žádá si uchazeč o nutné ověření spolehlivosti na Úřadu civilního letectví a současně řeší vstupní lékařskou prohlídku a podpis dokumentů. Celý proces od pohovoru po nástup lze stihnout za měsíc. Po nástupu trvá prvotní zaškolení zhruba měsíc, po kterém lze nastoupit do plného provozu. Noví zaměstnanci se mohou spolehnout na tým zkušených kolegů, kteří jim ze začátku pomáhají.

Jakým směrem se teď budete ubírat? Chcete v budoucnu v létě na brigádníky spíš nespoléhat?
Vzhledem k výkyvům během dne i během roku bychom chtěli pro naše zaměstnance na pracovní poměr zajistit větší stabilitu a na plánování špiček využít kratší úvazky a brigádníky. Proto bychom naopak rádi rozvíjeli spolupráci s pracovníky na dohody mimo pracovní poměr. Z toho důvodu upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci s brigádníky. Pracujeme na postupném rozšiřování portfolia odměňování a benefitů u této skupiny pracovníků. Na trhu práce jde o významnou skupinu maminek a studentů, kterých je v Praze nemalé množství. Ale mluvíme i o skupině pracovníků, která nově vznikla za covidu, kdy velká část provozních zaměstnanců zůstala po určitou dobu na překážkách z důvodu částečné nezaměstnanosti. Tito lidé si ke své standardní práci našli další přivýdělky, které si zachovali i po pandemii. Vzhledem k nelehké ekonomické situaci se dá zájem o přivýdělky mimo pracovní poměr očekávat i do budoucna.

Letní sezona skončila. Jaké plány máte ohledně náboru na příští rok?
Věřím, že se postupně daří vracet důvěru ve stabilitu práce na Letišti Praha, jež je unikátní. Základ tvoří srdcaři, kteří mají prostředí a práci na letišti opravdu rádi. A naopak lidé jsou srdcem letiště. Ve čtvrtek 10. listo­padu bude v prostorách letiště náborový den, zájemci o práci se tu seznámí s nabídkou volných pozic, promluví s konkrétními zaměstnanci a díky tomu třeba objeví pozici, která pro ně bude lákavá. Tento den bude stát na našich odbornících, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy našich potenciálních kolegů. Nabídneme krátké exkurze po konkrétních pracovních úsecích, aby zájemci získali rámcovou představu, jaké existují možnosti v rámci pracovního uplatnění na letišti. Bude možné projít stánky vybraných týmů, zúčastnit se panelových diskusí a rozhovorů na téma kariérních příběhů našich lidí. Chceme poodkrýt náš svět na letišti, který stojí za to.

Proč jste zvolili právě náborový den?
Představíme Letiště Praha jako stabilního zaměstnavatele v jeho jedinečném prostředí s velkou řadou zaměstnaneckých benefitů. Poprvé bude možnost nahlédnout do zákulisí letiště. Paleta pracovních příležitostí je skutečně pestrá. Věříme, že potkat se osobně a blíže vidět, co vše je u nás možné, získat informace, jak probíhá výběrové řízení, školení a adaptace, může být pro potenciální kolegyně a kolegy lákavé. Setkání bude stát za čas a energii, přijďte se podívat.

Inflace a situace ve světě jsou pro mnohé náročné. Staráte se v tomto
směru nějak o své zaměstnance?
Uvědomujeme si, že tlak v pracovním i soukromém životě po pandemii nepolevil, naopak roste a generuje řadu nových problémů a situací, které nás zatěžují a někdy nemusí být jednoduché si s nimi jednoduše a efektivně poradit. Letiště Praha si dlouhodobě zakládá na nadstandardní péči o zaměstnance, v čemž chceme dál pokračovat, a rozvíjet tak nejen tuto oblast jako konkurenční výhodu. Od léta 2022 byla za účelem prevence rizik a ochrany zdraví zaměstnanců včetně prevence stresu spuštěna externí prémiová konzultační služba ELA – osobní poradce, která je k dispozici všem zaměst­nancům a jejich rodinným příslušníkům pro komplikované životní situace. S touto péčí pro zaměstnance jsme získali certifikaci Human Employer.

Jaké benefity v současné době nabízíte?
Pět týdnů dovolené, prémiové stravování, což zahrnuje možnost odkoupení jídla domů za zvýhodněnou cenu pro rodinné příslušníky, využití e-shopu stravování letiště pro domácí oslavy; dále penzijní připojištění, zvýhodněné pojištění zodpovědnosti za způsobenou škodu, dopravu MHD na/z letiště a parkování zdarma, mateřskou školu pro děti zaměstnanců v nedaleké obci Kněževes, Multisport kartu, masáže pro zaměstnance, jazykové kurzy, volné softskillové kurzy a workshopy pro zaměstnance, Vitalpass pro zdravotně znevýhodněné, zaměstnanecké půjčky a sociální výpomoc, zaměstnanecké slevy ve freeshopech letiště, odměny při pracovních výročích, 13. mzdu (při splnění ekonomických výsledků letiště).

Přečtěte si také