Z DRFG se stává DRFG Investment Group. Fúze skupinu ekonomicky posílí a umožní další expanzi

V listopadu letošního roku byla dokončena fúze společností DRFG a DRFG Telco. 6. prosince 2023 tak vznikla společnost s názvem DRFG Investment Group. Ta bude pokračovat ve všech stávajících aktivitách a ještě intenzivněji pracovat na mezinárodní expanzi.

Spojení navíc přináší přehlednější organizační strukturu, ekonomické posílení a ještě větší transparentnost. Se změnou přichází rovněž přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS. V rámci fúze, jejíž přípravy trvaly téměř rok, došlo i k ocenění aktiv a závazků nové mateřské společnosti k rozhodnému datu 1. července 2023 na jejich aktuální tržní hodnotu. To přineslo zvýšení hodnoty vlastního kapitálu i equity ratio. Hlavními akcionáři DRFG Investment Group jsou David Rusňák a Roman Řezníček. Předsedou dozorčí rady se stal Martin Slaný.

„Smyslem procesu fúze je konsolidace všech aktiv a závazků do jedné ekonomické struktury. Tímto krokem dále posílíme ekonomickou stabilitu celé skupiny, zajistíme vyšší míru diverzifikace majetku a zároveň budeme ještě více čitelní pro investory i banky. Fúze tak není pouze administrativním procesem spojení dvou firem, ale strategickým krokem směrem k vytvoření silnější, stabilnější a lépe diverzifikované podnikatelské entity,“ vysvětluje fúzi David Rusňák.

Součástí procesu fúze bylo i ocenění aktiv a závazků na aktuální tržní hodnotu. Poté, co soudem jmenovaný znalec toto ocenění k 1. červenci 2023 provedl, došlo ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu celé skupiny o 329 milionů korun. Došlo také ke zvýšení poměru vlastního kapitálu k aktivům neboli equity ratio na úroveň 11,4 procenta. V příštím roce plánuje skupina další významný nárůst vlastního kapitálu a v roce 2025 má za cíl dosáhnout úrovně equity ratio nad 20 procent.

„DRFG Investment Group bude stejně jako její předchůdkyně finančně stabilní, zdravá, transparentní a investorsky perspektivní finanční skupina. Tomu nasvědčuje i ocenění aktiv renomovaným znalcem a hodnocení přední auditorské společnosti NEXIA AP. Už teď jsme mezinárodní skupinou, působíme na šesti evropských trzích a máme ambice dále expandovat. I proto přechod na Mezinárodní účetní standardy finančního výkaznictví IFRS, který fúzi doprovází, vnímám jako významný a kvalitativní krok vpřed,” říká generální ředitel a místopředseda představenstva Roman Řezníček.

S fúzí přichází také změna akcionářské struktury. Podíl Pavla Fráni, který byl od roku 2019 akcionářem společnosti DRFG a.s., odkoupili David Rusňák a Roman Řezníček. Oba tak navýšili svůj podíl v nově vzniklé společnosti, ve které David Rusňák vlastní 51 procent akcií, Roman Řezníček 44 procent akcií a 5 procent akcií je nadále v držení klíčových osob ve skupině. Do funkce předsedy dozorčí rady usedl hlavní ekonom společnosti Martin Slaný. 

„Čtyři roky v DRFG mně přinesly kromě přátel v osobě Davida Rusňáka a Romana Řezníčka také celou řadu cenných a nových zkušeností. Zároveň jsem měl možnost zúročit své profesní zkušenosti v rámci korporátních struktur, procesů a změn, které vyústily úspěšnou fúzí. Nyní se vracím naplno do advokacie. Se skupinou se neloučím, nadále s ní budu spolupracovat nejen v oblasti právních služeb,“ říká Pavel Fráňa. 

DRFG Investment Group bude nadále rozvíjet své tři strategické oblasti. Segment nemovitostí, který zahrnuje vše od developerské činnosti, pronájmu obchodních i logistických ploch až po facility management. V této oblasti spravuje aktiva v objemu přes 25 miliard korun. Dále telekomunikace, v rámci kterých   poskytuje v miliardových objemech komplexní služby telekomunikačním operátorům spojené s výstavbou, modernizací a údržbou telekomunikačních sítí ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Česku a na Slovensku. Mezi její klienty patří například Swisscom, Cellnex, Vodafone, T-Mobile, Ericsson a další. Třetím segmentem jsou finanční služby s více než 500 tisíci spokojenými zákazníky a stovkami vázaných zástupců.

Přečtěte si také