Výroba kapalného uhlovodíku technickou stavbou roku

Kapalný uhlovodík je žádaným produktem s vysokou přidanou hodnotou a širokou škálou využití. Skupina ORLEN Unipetrol se řadí mezi čtyři jeho největší producenty v Evropě.

Jednotka na výrobu kapalného uhlovodíku di­cyklopentadien (DCPD), kterou skupina ORLEN Unipetrol vybudovala ve svém chemickém areá­lu v Záluží u Litvínova, byla oceněna titulem Nejlepší technická stavba roku 2022. Generálním kontraktorem stavby byla společnost Intecha. Soutěž letos již 19. rokem pořádala Inženýrská komora pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. V rámci hodnocení odbornou porotou bylo především technické provedení stavby, její funkčnost a použité technologie.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 74 inženýrských návrhů napříč odvětvími, přičemž do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Litvínovská jednotka na výrobu DCPD byla otevřena loni na podzim a hodnota investice do její výstavby dosáhla 831 milionů korun.

Moderní výrobní jednotka

„Z ocenění od Inženýrské komory máme velkou radost a vnímáme jej jako uznání celého týmu, který na výstavbě jednotky DCPD pracoval. Pro nás to neznamená pouze vítězství v soutěži, ale i uznání naší práce a snahy o inovace v chemickém průmyslu. Výstavbě jednotky předcházel mnohaletý výzkum a vývoj ve spolupráci s vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Námi navržený a realizovaný postup destilace dicyklopentadienu je docela unikátní. Jsem velmi rád, že jsme unikátnost tohoto výrobního řešení podtrhli výstavbou moderní, plně digitalizované výrobní jednotky, která je technologicky na vrcholu současných dostupných výrobních možností,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Odborná porota ohodnotila projekt Cenou Inženýrské komory 2022, protože jde o výjimečnou novou technologickou stavbu. Podle ní jde o rozsáhlé dílo v podobě kompletního vybudování nové jednotky na výrobu DCPD, zahrnující práci našich autorizovaných osob oboru Technologická zařízení staveb. To jsou atributy, které porotu zaujaly natolik, aby stavba získala hlavní cenu.

„Na začátku byla myšlenka využít odpadní produkt z ethylenové jednotky na výrobu vysoce žádaného produktu. Investor zadal požadavek na komplexní realizaci na klíč, tedy postavit celou výrobní jednotku včetně velínu, tréninkového simulátoru, skladovacích zásobníků a distribučního terminálu,“ řekl Richard Marcalík, vedoucí realizačního týmu společnosti Intecha, a přidal zajímavost: „Velké překvapení nám přichystala historie místa výstavby. Při hloubení základů výrobní jednotky jsme narazili na nevybuchlou 250 kilogramů vážící leteckou bombu z masivních náletů na konci 2. světové války. Celý areál ORLEN Unipetrolu bylo nutné eva­kuovat, přerušil se provoz mezi Mostem a Litvínovem a bomba byla policejními pyrotechniky zneškodněna.“

Inženýrské umění

Do soutěže vyhlašované Českou komorou auto­rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se přihlašují projekty napříč spektrem od staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po stavby techno­logické. Porota v letošním ročníku udělila čtyři hlavní ceny, šest čestných uznání a jednu zvláštní cenu za ekologický přínos. Do letošního ročníku se zapojily projekty ze všech krajů České republiky a tradičně byly z větší části oceněny stavby, jež lidem slouží od první chvíle.

Kapalný uhlovodík, který oceněná výrobní jednotka z litvínovského areálu vyrábí, je velmi žádaným produktem s vysokou přidanou hodnotou pro svoji širokou škálu využití například v auto­mobilovém průmyslu, stavebnictví, elektro­technice, lékařství nebo i farmacii. Skupina ORLEN Unipetrol ho vyrábí až 26 tisíc tun ročně, čímž se řadí mezi čtyři největší evropské producenty. Navržení a stavba složité provozní jednotky „na klíč“, včetně vybudování celé výrobní jednotky včetně velínu, tréninkového simulátoru, skladovacích zásobníků a distribučního terminálu na vymezeném prostoru závodu za pouhé dva roky shledala odborná porota ukázkou opravdového inženýrského umění.

Přečtěte si také