Vinaři představili Road mapu pro budoucnost českého vinařství

Během včerejšího jednání pracovní skupiny zřízené ministrem zemědělství představili vinaři dokument navrhující postup při řešení aktuálních problémů českého vinařství.

Cílem tzv. road mapy je zajištění komplexní revize a systémové reformy v oblasti vinařství a vinohradnictví. Nedílnou součástí plánu je také dialog a podpora vinohradnického a vinařského sektoru v prostoru EU s ambicí celé řady hospodářských a legislativních změn, včetně harmonizace spotřebních daní a dalších opatření určených k ochraně veřejného zdraví.

Během činnosti pracovní skupiny byla identifikována technická i legislativní kritická místa, která prakticky znemožňují okamžitou aplikaci spotřební daně. Jedná se zejména o nedostačující stav aktuální legislativy, obavy z přílišného nárůstu byrokracie a také nejistotu ohledně reálného odhadu výběru daně na základě aktuálního vývoje trhu. Klesající spotřeba, stejně jako meziroční úbytek vinic signalizují negativní trendy, jimž musí české, ale i evropské vinařství čelit.   

„Členům pracovní skupiny jsme proto dnes představili „Road mapu pro budoucnost českého vinařství“, která pojmenovává hlavní problémy, jež je třeba prioritně vyřešit, a to včetně jejich zasazení v čase. Na jejím vzniku se podílely všechny vinařské organizace společně s odborníky zastupujícími dotčené obory. Odborné zemědělské pohledy na věc diskutujeme i za podpory ministra zemědělství, který si komplexnost problematiky tuzemského vinařského oboru uvědomuje,“ říká Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

„Road mapa v první fázi pracuje s novelizací vinařského zákona, včetně nastavení nových definic statutu vinaře, výraznější ochrany tuzemského pěstitele a producenta aj. Počítá rovněž s aplikací Minimální jednotkové ceny od 1. ledna 2026 a ve finální fázi také se sladěním daňových parametrů,“ upřesňuje Chlad a dodává: „Jsme rádi, že členové pracovní skupiny tuto myšlenku akceptují a mezi dotčenými subjekty panuje shoda o nutnosti řešit věci koncepčně. Čeká nás nyní spousta primárně legislativní práce, jejímž výsledkem bude win-win řešení pro spotřebitele, státní pokladnu a také celý vinařský sektor.“

Vinařské i další oborové organizace si uvědomují, že vzhledem ke komplexnosti tématu je potřeba řešit aktuální problematiku na celoevropské úrovni. Proto zároveň podnikají aktivní kroky k otevření diskuse o budoucnosti vinařství i na půdě institucí EU. Stěžejním bude v tomto ohledu poslední kvartál letošního roku, kdy bude známo kompletní složení Evropské komise a naplno se rozběhne také práce nově zvolených poslanců do Evropského parlamentu. „Evropské vinařství čelí řadě výzev, které je třeba správně pojmenovat a hlavně začít bezodkladně řešit. Jsme proto rádi, že jsme tento plán mohli na dopoledním setkání představit také panu premiérovi,“  uzavírá prezident Svazu vinařů.

Přečtěte si také