Velryby na jižním cípu Irska ochrání umělá inteligence od Huawei

S ochranou velryb žijících na jižním pobřeží Irska pomůže umělá inteligence i cloudové úložiště. Takové jsou ambice projektu Smart Whale Sounds, jehož dosavadní výsledky a zjištění byly včera prezentovány v rámci Ireland OceanTech Summit konaném v irském Baltimore Castle.

Organizátor projektu, nezisková organizace ORCA Ireland, spojila síly s technologickou společností Huawei, přičemž výsledkem spolupráce má být spolehlivý systém monitoringu, detekce a identifikace zvuků kytovců, který lépe umožní plánovat vedení přepravních tras i výstavbu přímořské infrastruktury.

Autoři projektu Smart Whale Sounds došli k závěru, že jedním z hlavních producentů hlukového znečištění v oblasti Keltského moře, jehož nárůst má závažné dopady na mořský ekosystém včetně veškeré fauny a flory, jsou stávající přepravní trasy (nejen) nákladních lodí. Hluk v oceánu tak ohrožuje kvalitu života mnoha živočichů, včetně tuleňů, ryb a olihní. V případě velryb i dalších kytovců jde dokonce o jeden z faktorů, na kterých závisí přežití celých živočišných druhů. Předběžné analýzy navíc naznačují, že jižní pobřeží Irska je z hlediska výskytu kytovců tzv. hot-spot. Tito živočichové tvoří zhruba polovinu všech zvířat žijících v Irsku a jednu třetinu na celé zemi.

Luis Neves

„Hluková zátěž generovaná mořskou přepravou a jinou lidskou činností má velmi ničivý dopad na život v oceánech, značně ovlivňuje například kvalitu života velryb nebo delfínů. Nepřirozené zvuky, třeba konstantní tlumený hukot nákladních lodí, zastiňují velrybí volání a narušují jednak komunikaci mezi zvířaty navzájem, jednak jejich základní strategie pro přežití včetně koordinovaného krmení. V důsledku mohou tato narušení živočichy dokonce vyhnat z jejich přirozeného ekosystému,“ vysvětluje Emer Keaveney, spoluzakladatel a výkonný ředitel ochranářské neziskové organizace ORCA Ireland.

Luis Neves, výkonný ředitel globální digitálně-průmyslové iniciativy GeSI, která společně s irskou pobočkou firmy Huawei zajišťuje projekt Smart Whale Sounds

Účastníci iniciativy proto doufají, že real-time detekční systém založený na principu sběru akustických dat přispěje k ochraně moří a oceánu tím, že díky okamžitým notifikacím upozorní proplouvající lodě na bezprostřední výskyt ohrožených druhů. Zároveň půjde o cenný zdroj informací pro plánování výstavby mořské infrastruktury, například pobřežních elektráren na obnovitelné zdroje, aby tato byla co nejméně rušivá pro zdejší živočišná a rostlinná společenství.

„Monitoring zvuků v oceánu na bázi umělé inteligence a analýzy velkých dat je důležitým projektem, protože nám umožní lépe pochopit mořskou ekologii, její komplexnost, provázanost a potenciální rizika. Krom toho díky němu můžeme lépe komunikovat naše zjištění směrem k široké veřejnosti, což snad povede i k posílení ochranářských iniciativ, jejichž hlavním cílem je zajistit přežití a kvalitní život četných mořských druhů,“ podotýká Luis Neves, výkonný ředitel globální digitálně-průmyslové iniciativy GeSI.

Právě členové GeSi společně s irskou pobočkou firmy Huawei zajišťují projektu potřebné technologie. Na straně Huawei jde konkrétně o cloudové úložiště, systém ModelArts a řešení na bázi umělé inteligence a deep learning, která umožňují automatickou detekci a identifikaci přítomnosti živočichů z řádu kytovců.

„Díky cloudové technologie odpadají starosti související se zpětnou extrakcí vybavení z mořských hlubin, což tradičně vedlo k významným prodlevám a často i k poškozením nebo ztrátám. Věříme, že v digitálním světě by se nemělo na nikoho zapomínat, proto je naší hlavní misí právě digitální inkluze. Kromě projektů na ochranu přírody tuto filozofii uplatňujeme i v jiných oblastech, jde zejména o technologie typu umělé inteligence, cloudové infrastruktury nebo 5G. Digitální transformace tak probíhá rychleji a přispívá k udržitelnému společensko-ekonomickému vývoji, což přináší výhody nám všem,“ dodává Luke McDonnell, ředitel komunikace irské pobočky Huawei.

Organizace ORCA Ireland spustila projekt Smart Whale Sounds již v březnu 2021, jejím partnerem je i další nezisková organizace Rainforest Connection (RFCx). Irská Huawei se do něj aktivně zapojila v rámci technologické iniciativy TECH4ALL. Jde o vůbec první real-time mořskou bioakustickou studii realizovanou na území Irska.

Přečtěte si také