Umělá inteligence mění práci právníků

Advokáti a firemní experti by se měli přizpůsobit a naučit se využívat technologické nástroje ke zvýšení své efektivity a produktivity. Tak popisuje změny, které přináší, chatbot ChatGPT. A co na to lidé?

Stanou se v budoucnu právníci spíše zadavateli úkolů pro umělou inteligenci (AI), programátory nebo psychology? Pohledů, nakolik AI, zejména dynamický rozvoj jazykových modelů a strojového učení, promění tuto tradiční profesi, je mnoho. Navzdory tomu se více než 20 právních expertů shoduje, že již brzy lze čekat zásadní dopad. I když se nové technologie v poskytování právních služeb projevují již delší dobu, nástroje využívající umělou inteligenci vznikly podle partnera advokátní kanceláře Havel & Partners Dalibora Kováře teprve nedávno. „Vnímáme ale jejich obrovský potenciál,“ dodává.

Výchova nové generace

V drtivé většině případů oslovení právníci nástup AI vítají. Předpokládají, že jim pomůže vyřadit aktivity, které se často opakují, jsou časově náročné nebo mají nízkou přidanou hodnotu. Nejde jen o rešerše, formuláře, překlady nebo šablonovitá podání, ale i o chod právnických týmů a kanceláří, marketing nebo komunikaci s klienty. „Jde o to, aby měli právníci více času na řešení konkrétního případu,“ shrnuje šéf likvidace v pojišťovně D.A.S. Tomáš Smolík. Dopad takového zefektivnění bude obrovský. „Zažíváme zlom a velký posun. V budoucnu bude každý advokát automaticky šéf týmu. Jen koncipienty a juniorní právníky nahradí umělá inteligence,“ dodává Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát.

Odkazuje tím na jednu z oblastí, kterou vnímá řada právníků jako možnou hrozbu. A to budoucnost juniorních právníků, koncipientů nebo studentů, kteří v některých kancelářích připravují jednoduchá podání a věnují se činnostem, které nevyžadují větší strategické uvažování. „Taková změna zkomplikuje proces učení a získávání zkušeností, které juniorní právníci získávají při zpracovávání jednoduchých úkolů a rutinní činnosti,“ dodává Naďa Matušíková, hlavní právnička společnosti RWS Language Services. Také podle partnera advokátní kanceláře Bird & Bird Vojtěcha Chloupka je třeba, aby se měnícímu se technologickému prostředí přizpůsobilo i vzdělávání mladých právníků, které je dnes navázáno na činnosti, jež v blízké budoucnosti zvládne AI.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Hrozbu stagnace výchovy nových právnických talentů vidí také Petr Bratský z advokátní kanceláře Kinstellar: „Pokud budeme rezignovat a spoléhat na to, že studentské rešerše nebo shrnutí rozsudku ve složitější materii za nás udělá jen ChatGPT, těžko vychováme generaci nových talentovaných právníků, kteří umějí kriticky a v souvislostech samostatně uvažovat.“

Především obezřetně

I když se oslovení právníci shodují, že změna přijde a „ten, kdo se nepřizpůsobí, půjde z kola ven“, jedním dechem dodávají limity například jazykových modelů. Je proto podle nich potřeba obezřetnost. „Dnes jde v zásadě o blackbox s limitovanými znalostmi o jejím fungování, se zcela absentujícími zárukami a odpovědností,“ myslí si partner advokátní kanceláře Rowan Legal Josef Donát. Podle Petra Bratského jsou výstupy řešení na bázi AI často stále nedokonalé. „Nevíme, z jakých dat čerpají, jaké zdroje využily a jak si mezi sebou dílčí výstupy propojily,“ říká.
Jak upozorňuje Tomáš Ditrych z advokátní kanceláře Mavericks, jazykové modely si poměrně často sebevědomě vymýšlejí.

„Poskytovatelé těchto aplikací se pak zpravidla zříkají jakékoliv odpovědnosti za škody, které může vygenerovaný obsah způsobit. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti právním službám poskytovaným advokátem, který je ze zákona za rady odpovědný a musí být náležitě pojištěný,“ říká. Podle advokáta Martina Čapka, který působí v advokátní kanceláři KPMG Legal, to může být problematické i z pohledu spotřebitelů. „Bude stále složitěji rozeznatelná kvalita a důvěryhodnost různých, často neregulovaných AI služeb poskytujících právní rady. Kvalitu takových ,právních‘ rad a případnou související újmu vnímám jako potenciální hrozbu pro reputaci právníků u veřejnosti,“ dodává.

Další možné limity využití AI vidí Lucie Ottinger z advokátní kanceláře Eldison v ceně. „Víme, že bezpečné AI je a bude drahé. To zvýhodňuje velké advokátní kanceláře, které si budou moct dovolit AI efektivně začlenit do svého fungování,“ říká. To se váže s tématem, které zmiňuje Vladimír Krasula z Unie podnikových právníků – obezřetností, například u volně dostupných platforem. „Neměli bychom slepě důvěřovat generovanému textu z faktického obsahového pohledu. Již jsem viděl zadání, kde bylo požadováno shrnout obsah desítek dokumentů, interní praxe a firemní historie do několika řádků pro interní rozhodnutí. Zde je snadné ztratit důležitý detail,“ dodává další rozměr.

Zajímají se i komory a unie

Česká advokátní komora podle Martina Maisnera, člena jejího představenstva, z těchto důvodů v současné době připravuje doporučení pro advokáty pro používání AI při poskytování právních služeb. „Tato doporučení by jim měla pomoci se v problematice orientovat. Problematika s tím spojená je široká. Týká se především zákonných povinností, které musí advokát dodržovat při poskytování právních služeb, včetně povinnosti mlčenlivosti, povinností spojených se zpracováním osobních údajů a povinností stanovených etickým kodexem České advokátní komory,“ upřesňuje.

Nástup AI pozorně sleduje také Unie podnikových právníků. „Nové nástroje v rozumné míře testujeme a dobrou praxi si s kolegy pravidelně sdílíme,“ říká Vladimír Krasula, který v unii působí v sekci IT a inovace. Tereza Rychtaříková z mobilního operátora Vodafone doplňuje, že využití AI pro podnikové právníky vidí zejména v oblasti znalostní báze. „Usnadňuje orientaci v mnohdy složitých interních předpisech, procesech a dalších pramenech, které je třeba aplikovat v rámci poskytování interních právních služeb,“ říká. Podle Michala Kalvody, který vede právníky v pojišťovně Kooperativa, je zajímavou výzvou využití AI v soudnictví. „V pozicích vyšších soudních úředníků pracují právníci, kteří vyhledávají informace a podklady pro soudce a navrhují jednoduchá rozhodnutí,“ popisuje.

Vytvořeno člověkem

Úplný konec právníků s nástupem AI podle oslovených zástupců advokacie a firemního segmentu nehrozí. Jejich úbytek ale zřejmě ano. Právě právníci totiž podle řady průzkumů patří mezi povolání, která budou nástupem AI nejvíce zasažená, a optimistický výhled jim nenabízejí ani zástupci byznysu. „Umělá inteligence může velmi zjednodušit život a eliminovat mnoho formulářů a reportů, které musejí firmy každý rok či čtvrtletí vyplňovat. Může vyřadit z celého cyklu právníky, kteří nám teď říkají, co máme dělat,“ říká Kateřina Havrlantová, operační partner ze společnosti Rockaway Ventures.

Podle Dalibora Kováře přinese AI exponenciální nárůst významu měkkých a méně ryze právnických dovedností. „Pro někoho může přestat v takovém prostředí dávat smysl právní služby poskytovat,“ říká. Jakub Šváb z J&T Banky tvrdí, že pro právníky spíše „klasického střihu“ bude nástup AI náročný. „Takoví právníci budou do určité míry ztrácet konkurenceschopnost. Úkoly, pro které budou jejich ,pokrokovější‘ kolegové používat umělou inteligenci, a tudíž je plnit rychleji, budou právníci ,klasického střihu‘ plnit pomaleji,“ myslí si.

Další oslovení právníci připomínají, že jejich hodnota se „přesune jinam“. „Poskytování právních služeb nespočívá jen v přípravě podkladů, jakkoliv sofistikované mohou být. Proto by správně uchopená AI měla být spíše nástrojem než konkurentem,“ říká Hana Gawlasová, partnerka a vedoucí oddělení digitálního práva (dříve TMT) advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zdeněk Kučera z mezinárodní právnické firmy Dentons nástup AI vnímá z tohoto důvodu pozitivně. „Činnosti, které může v právní profesi eliminovat, nejsou ty, pro které by měl klient služby dobrého právníka využít,“ říká.

Podle Jana Zvoníka, šéfa AI týmu technologické firmy SingleCase, se profese právníka týká zkušeností, byznysových vztahů, sociálního know-how, empatie a dalších lidských prvků, které technologie zatím nemůže napodobit. Partnerka kanceláře Novalia Iva Javorská doplňuje, že změna přináší především nové požadavky na pružnost právníků a přizpůsobivost novým technologiím. A dodává: „Upraví postupně také poptávku.“ „Bez ohledu na to, jak pokročilá je umělá inteligence, lidský faktor zůstává klíčovým prvkem úspěchu v jakémkoliv oboru. AI tu ale zůstane a bude se stále zlepšovat. To je fakt. Stane se součástí právnické profese,“ doplňuje Zvoník.

Podle ředitele kanceláře Frank Bold Advokáti Pavla France je budoucnost právních expertů v efektivním navázání tam, kde AI nestačí. „Při tomto spojení se bude zvyšovat efektivita vytíženosti právníka, kdy umělá inteligence předpřipraví informace, právník je ověří a především zasadí do širšího kontextu, ve kterém se klient pohybuje,“ říká. Optimistou je také Jakub Dohnal z advo­kátní kanceláře Arrows ETL Global. „Od­povídá to přirozenému vývoji v linii psací stroj–fax–internet. Je to stejné jako v jiných oblastech,“ uzavírá výhled právníků s tím, že v budoucnu bude mít klíčovou cenovku ve světě práva „vytvořeno člověkem“.

Přečtěte si také