Trendem je snižování daňové zátěže

Vyšší zdanění hazardu podpoří hlavně ten nelegální, říká Jan Řehola z Institutu pro regulaci hazardních her.

V posledních měsících rezonuje debata týkající se konsolidačního balíčku a s tím souvisejícího zdanění hazardu. Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) dlouho­době upozorňuje na nekoncepčnost návrhu s tím, že další zvýšení povede k nadměrné daňové zátěži s řadou negativních důsledků.

„V IPRH rozumíme nutnosti vyššího daňového výběru, nicméně už nyní je zdanění hazardních her v Česku jedno z nejvyšších v Evropě a další zvýšení povede pouze k nárůstu nelegálního hazardu. K úpravě daňových sazeb má docházet na základě odborné diskuse a vyhodnocení dopadů, nikoli na základě nepodložených návrhů, jako je tomu nyní,“ upozorňuje ředitel IPRH Jan Řehola.

V současné době legislativa směřuje k dalšímu zdanění hazardu. Co se konkrétně změní?
Novela počítá se stávajícím modelem dvou sazeb podle druhů her. V případě loterií a technických her navrhuje ponechat současnou daňovou sazbu 35 procent. Sazbu uplatňovanou u živých her, jako jsou například kostky, karty nebo ruleta, ale i bingo, kurzové sázky nebo tomboly, naopak plánuje zvýšit z 23 na 30 pro­cent. Kromě toho chce stát snížit limit pro zdanění výher v případě loterií ze současného milionu na 50 tisíc korun za rok. V případě dalších druhů her si sázející navíc povedou evidenci sázek, kdy si každý hráč bude muset schovávat účtenky a potvrzení o výhrách. Pokud totiž za rok překročí v čistých výhrách částku 50 tisíc korun, musí podávat daňové přiznání.

Foto: David Raub

Jaký dopad budou mít tyto změny pro hazardní trh?
Je potřeba zdůraznit, že navrhované změny se neopírají o expertní stanoviska ani diskuse a je vysoce pravděpodobné, že velká administrativní zátěž může v konečném důsledku vést k větším výdajům, než se tímto opatřením podaří na dani inkasovat. Také ministerstvem vypracovaná analýza Hodnocení dopadů regulace RIA 2015 potvrzuje, že takové snížení limitu výher je prakticky nevymahatelné. Reálným rizikem je proto přesun hráčů do nelegálního prostředí, kde nemusí danit nic, a stát kvůli tomu přichází o důležité příjmy. Žádný hráč totiž nebude chtít hrát tam, kde mu bude stát koukat pod ruce, a když náhodou vyhraje, přispěchá a sebere mu z výhry 15 procent.

Kde z vašeho pohledu leží ideální nastavení?
Obecně je nyní trendem snižování daňové zátěže, po přijetí zmiňované novely bude celkové zdanění hazardu v Česku nejvyšší v Evropě. Podle studie Kodaňské univerzity představuje optimální daňová sazba 20 procent. V takovém případě až 80 procent hráčů zůstává u legálních provozovatelů. Je třeba zdůraznit i nepopiratelný fakt, že vyšší daně nemají žádný vliv na spotřebu ze strany hráčů. Podle Lafferovy křivky maximální možná míra efektivního zdanění dosahuje úrovně 26 procent. Po přesáhnutí tohoto bodu dochází k poklesu legální nabídky, a tím pádem výběru daní. Tyto podklady má ministerstvo financí k dispozici z analýzy RIA 2015, přesto se jimi momentálně vůbec neřídilo.

Jaký je současný stav nelegálního hazardu v Česku?
Podle analýzy Černá kniha nelegálního hazardu nelegální byznys dosahuje velikosti téměř sedmi miliard korun každý rok. Stát a obce připravuje o 2,1 miliardy korun ročně na daních. Kdybychom dokázali nelegální trh snížit alespoň o 30 procent, vzrostlo by roční inkaso daně z hazardních her o téměř tři čtvrtě miliardy korun. Nebezpečí nelegálního hazardu tkví v nulové ochraně hráčů, a to i mladistvých. Na řešení problému však české zákony a současné nástroje nestačí. Proto je z našeho pohledu – vedle účinné legislativy a spolupráce s celní správou a ministerstvem financí – klíčová také spolupráce s technologickými giganty Google, Microsoft, Meta nebo Seznam. Například až polovina organického Google vyhledávání totiž nabízí webové stránky nelegálních provozovatelů.

Kam se vám v rámci IPRH podařilo situaci s hazardními hrami posunout?
Pod IPRH se nám podařilo sjednotit konkurenty na poli hazardního hraní a zavázat je ke krokům, které jdou nad rámec zákonné regulace. V rámci projektu Zodpovědné hraní podporujeme organizace pomáhající hráčům a vzděláváme a informujeme širokou veřejnost o tom, jak hrát hazardní hry zodpovědně. Společným úsilím vytváříme jednotný přístup legálních provozovatelů na českém trhu směrem k hráčům, a to mimo jiné v podobě nástroje IRIS na detekci rizikového chování hráčů. Za poslední dva roky se povedl velký kus práce, přesto stále máme řadu výzev před sebou.

Přečtěte si také