TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Lukášem Ševčíkem

Managing partner Kinstellar odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Za poslední tři roky se se svět vyrovnává s mimořádnými změnami – nejprve to byla pandemie koronaviru, teď je to válka na Ukrajině a související ekonomická krize. Jak tyto události ovlivnily právní trh v Česku?

Covid překvapivě negativní dopad na právní poradenství větších advokátních kanceláří neměl, i když na začátku panovaly veliké obavy. Tam, kde vůbec došlo k nějakému snížení příjmů, se to podařilo opatrností u nákladů často více než kompenzovat. S válkou na Ukrajině se ale otevřela úplně jiná kapitola, a to je mnohem rozsáhlejší ekonomická krize, spojená s vysokou inflací a nárůstem cen energií – a to vše s nejistotou, jak dlouho tato situace potrvá. To má významný dopad na trh s advokátními službami, přičemž lze očekávat zesílení poptávky po službách spojených s krizí a úbytkem klasických investicí a transakcí, s výjimkou distressed assets.

Jak se v souvislosti s aktuální situací na trhu v posledním roce proměnily poptávka klientů a vaše služby?

Výrazně roste tlak klientů na vyšší efektivitu poskytovaných služeb a význam technologií, které to podporují a usnadní práci s nabývajícím objemem a složitostí informací. U investic vidíme, že se nadšení zahraničních investorů směřovat peníze do oblasti, kde ‚před dveřmi‘ řádí válka, ochlazuje.  

Jak zasáhly do cen právních služeb inflace a všeobecné zdražování?

V minulých letech jsme na trhu mohli u mnoha poskytovatelů právních služeb zaznamenat něco jako ‚race to the bottom‘. Myslím, že už i ti, kteří spirálu roztočili, začali chápat, že tento vývoj je neúnosný. Z toho důvodu se domnívám, že se ceny za právní služby budou zvyšovat. Žádoucí by bylo, aby se tak stalo přinejmenším o inflaci.    

Co je podle vás v oboru právních služeb klíčem k úspěchu?

Reputace, zkušenost a důvěryhodnost na začátku, okořeněné špetkou štěstí a tou správnou chemií mezi advokátem a klientem. A pak udržování tohoto vztahu, na základě dlouhodobého poskytování rychlých, jednoznačných a byznysových právních rád, jako hlavní nástroj úspěchu.

Nejlepší firmu dělají nejlepší lidé. Jak motivujete lidi u vás v kanceláři?

Jako vždy je to mix zajímavé a práce pro významné klienty, profesní a intelektuální výzvy, přátelského a příjemného pracovního prostředí, firemní kultury a na neposledním místě i finanční odměny. Pokoušíme se všechny tyto aspekty udržet v balanci. Když máte atmosféru v kanceláři pod psa, tak to nedoženete ani nejvyšším platem – a naopak vám nejlepší firemní kultura je na nic, když nejste alespoň ‚in the same ballpark‘, co se týče odměn.   

Jak vnímáte konkurenci na českém trhu? Je pro vás v něčem inspirativní?

Konkurence na trhu je vzhledem k velikosti trhu doopravdy veliká. Inspirativní asi není to správné slovo, ale určitě je motivující. 

Kdybyste se měl podělit o nejdůležitější radu, kterou jste kdy v byznysu dostal, jaká by to byla?

Oslovily mě tři byznysové rady, nebo spíše principy: 1. No guts, no glory. 2. Z h** bič neupleteš, a když upleteš, tak s ním nepráskneš. 3. 3P – pozdrav, popros a poděkuj!

Jak bude vypadat právní trh v roce 2030?

Na jedné straně budeme více využívat technologie a určitě postupy se budou automatizovat a komoditizovat. Na druhé straně budou v oblasti komplexního poradenství, transakcí a sporů advokáti ještě důležitějšími poradci svých klientů, než jsou dnes, a budou mít tu možnost být opravdovými ‚boardroom advisor‘ resp. ‚consigliere‘.

Lze označit váš byznys model za inovativní?

Ano, považuji náš byznys model za inovativní, a to v mnoha aspektech. Za prvé naše zaměření na ty ‚exotičtější‘, menší, ‚divočejší‘ trhy. Kanceláře jsou buď mezinárodní a případně i ‚mimo jiné‘ na některých z našich trhů, nebo jsou spíš lokální. My se naopak na tyto trhy soustředíme a vidíme v nich potenciál. A samozřejmě pak naše organizační struktura, kterou ve střední Evropě asi nemá žádná jiná kancelář. Ale to je za a) na dlouhé povídání a za b) obchodní tajemství.

Co je pro vás v oblasti práva obor budoucnosti?

Bude to jakési rozhraní mezi právem duševního vlastnictví, soukromým právem (smluvní právo, náhrada škody) a veřejným právem (regulatorikou). Zkrátka tak, jak se bude technologie, IT a i AI promítat do nových produktů a služeb, tak bude nutné je i z právního hlediska uchopit. Jsou to třeba otázky související s odpovědností za činnost AI – příkladem je odpovědnost za nehodu samořiditelných aut, za špatně provedený lékařský zákrok… Pro advokátní kanceláře pak též vyvstane ve větším měřítku nutnost do poskytování právních služeb zapojit více technologií, včetně použití umělé inteligence, která se promítne do zlepšení, zefektivnění a zrychlení poskytování právních služeb klientům.

Jakým způsobem vám pomáhají v poskytování právních služeb nové technologie a digitalizace?

Trh s novými technologiemi pro právníky aktivně sledujeme. Používáme pokročilé technologie v oblastech jako jsou: digitální management transakcí, automatizovaná analýza dokumentů a ustanovení smluv pro referenci při práci na nových případech, software pro práci s automatizovanými vzory, automatizovaný software pro správu a analýzu komunikace s klienty, automatizovaná analýza finančních dat, automatizované překlady dokumentů a sledujeme oblast umělé inteligence a její aplikaci při poskytování právních služeb.

V byznysu jsou stále úspěšnější ženy, vnímáte sílící pozici žen i vy jako právní poradci?

Toto v našem případě nevnímáme jako nový trend, v naší kanceláři byl vždy poměr mezi ženami a muži na klíčových pozicích značně vyrovnaný a považujeme to za standard.

Přečtěte si také