TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Jaroslavem Havlem

Vedoucí partner Havel & Partners odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jaký očekáváte vývoj cen za právní služby v horizontu 13 let?

Obecně očekávám, že u špičkového poradenství s vysokou přidanou hodnotou do budoucna porostou ceny služeb. Je to logické – sazby v České republice jsou v porovnání se zahraničím stále významně nižší, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. Téměř celý trh profesionálních služeb včetně nás tak postupně přistupuje ke zvýšení cen. Důvodem je nejen inflace a růst nákladů, ale i to, že bez vyšších sazeb není možné investovat do nových technologií a inovativních řešení pro klienty a dál rozšiřovat tým špičkových odborníků, kteří poskytují služby na té nejvyšší úrovni.

Jaké používáte inovativní právní technologie?

Soustředíme se na využívání nejmodernějších systémů a softwarů, které maximálně zefektivňují každodenní jednodušší práci, což nám umožnuje naši kapacitu více koncentrovat na komplexní a složitá řešení pro klienta. Využíváme systém SingleCase, který slouží jako hlavní prostor pro klientskou práci. Na jednom místě kompletně online vedeme spisy, řídíme přístupová práva, vykazujeme hodiny, plánujeme pracovní kapacity, fakturujeme. Máme na míru vytvořený CRM systém, což nám umožňuje maximálně účinně pracovat s naší unikátní databází s více než 80 tisíci aktivními kontakty. Významně jsme v posledních letech investovali také do digitalizace i online marketingu. Vytvořili jsme rovněž digitálního notáře na blockchainu. Je to projekt Certoo, který umožňuje na pár kliknutí online získat nezpochybnitelný, bezpečný a neměnný důkaz o autorství dokumentů či dat.

Jakým způsobem budou poskytovány právní služby za 10 let?

Od firem i privátních klientů bude stále větší poptávka po komplexních službách. Jednotlivé oblasti byznysu jsou čím dál víc provázané. V oblasti práva to znamená, že se mezi sebou prolínají různé specializace. Klient tak bude potřebovat od právníků nejen vynikající znalost práva napříč všemi oblastmi provázanou se špičkovou daňovou expertizou, k tomu se poradci budou muset orientovat i v dalších službách, jako je například PR nebo bezpečnost či v technologických řešeních. Klienti budou stále více poptávat inovativní přístup, významný manažerský přesah a business inteligenci. Snažíme se být vždy o krok napřed, proto takto komplexní služby propojené do jednoho řešení nabízíme už nyní a snažíme se je neustále rozšiřovat a zkvalitňovat.

Nahradí právníky umělá inteligence?

Technologie vám pomůže s některými rutinními činnostmi, což může mnohé usnadnit. Nicméně advokacie tak, jak ji vnímáme my, bude vždy především o lidech. Ať už o talentovaných právnících na straně jedné a jejich profesionálním, osobním klientském přístupu, tak o klientech a jejich individuálních potřebách. Právě mezilidské kontakty a individuální řešení, která zohlední veškeré klientovy byznysové i privátní potřeby, hrají v našem pojetí advokacie klíčovou roli, a to dle mého názoru nikdy umělá inteligence nahradit nemůže.

Jak zaujmout novou generaci právníků? Jak lákáte talentované nové kolegy a jak pečujete o talentované kolegy?

Právníci u nás pracují na mimořádně zajímavých případech a projektech. Až 70 procent z nich má mezinárodní prvek. Jsou v kontaktu s úspěšnými klienty a manažery největších českých, slovenských i světových společností. Práce v takovém prostředí je v mnoha ohledech inspirativní a zajímavá. Obrovskou výhodou je naše komplexnost, kdy nabízíme služby napříč všemi právními odvětvími, kolegové zároveň pracují v týmech sestavených podle právních specializací nebo podnikatelských oborů. Mají tak šanci se specializovat na obory, které je baví. Kolegy intenzivně podporujeme v jejich odborném i manažerském rozvoji a v případě úspěšných talentovaných lidí nabízíme ve srovnání s jinými kancelářemi mimořádně rychlý kariérní postup, a to až do managementu firmy na pozici partnerů či společníků kanceláře. Pro mladou generaci právníků, kteří více hledají work-life balance, nabízíme flexibilní možnosti spolupráce, která vyhovuje oběma stranám.

Jaký je poměr v procentech mezi (a) fixní a (b) flexibilní kompenzací u právníků vaší kanceláře? Jak se tyto poměry pohybují u koncipientů a seniorních právníků?

Při stanovování výše individuální variabilní složky vždy zohledňujeme výkonnost každého z právníků, obecně se pohybuje kolem 5-25 %. U koncipientů a juniorních advokátů vyplácíme flexibilní složku dvakrát ročně. U seniorních, vedoucích advokátů, counselů a partnerů přidělujeme variabilní složku jednou ročně. Nejvýkonnější právníci mohou dosáhnout na bonus až k 30 %, partneři i více.

Fungujete nadále převážně v režimu home office a online setkávání, nebo jste už zpět v předcovidovém módu? Jaké vidíte výhody a nevýhody větší flexibility?

V době pandemie jsme v podstatě ze dne na den kompletně přešli na home office a ověřili jsme si, že celý tým je schopný pracovat z domova téměř stejně efektivně jako z kanceláře. I přesto, že jsme schopni být našim klientům maximální oporou i v případě vzdáleného poskytování služeb, zjistili jsme, že žádná technologie nikdy nemůže plnohodnotně nahradit osobní setkávání v rámci týmů a stejně tak i s klienty. Proto je pro nás pořád individuální práce a setkávání s klienty i kolegy základem. Po pandemii tedy znovu více lidé chodí do kanceláří. Vyšší míra využívání a podpora home office u nás nicméně přetrvala a budeme v ní pokračovat, protože chceme lidem umožnit větší flexibilitu.

Pozorujete pod vlivem aktuální hospodářské situace dopad na objem či skladbu práce?

Letos vývoj na trhu ovlivnil zejména začátek konfliktu na Ukrajině a jeho následné dopady. V prvním čtvrtletí řada investorů vyčkávala a vyhodnocovala novou geopolitickou situaci. To se projevilo dočasně hlavně v oblasti fúzí a akvizic. Postupně se ale trh s novými podmínkami srovnával a aktivita se ve zbytku roku opět dostala na standardní úroveň. Ekonomika ale stále čelí vysoké inflaci, firmy řeší i důsledky energetické krize. Klienti se v těchto nových podmínkách snaží fungovat, soustředí se na důsledné řízení finančních rizik. Pro mnoho firem je současná situace již nyní neúnosná, s tím bude do budoucna souviset i zvýšená poptávka po službách v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Kvůli aktuálním rizikům jsou pod enormním tlakem privátní aktiva, pozorujeme tedy u našich klientů také zvýšený zájem o řešení důslednějšího oddělení privátního majetku od toho podnikatelského a jeho efektivnější ochranu.

Mohou se podle vás advokátní kanceláře plně chránit proti kyberzločinu?

Podstatou právnické profese je často práce s velmi důvěrnými a citlivými informacemi týkajících se našich klientů. Naší prioritou je proto diskrétnost a zachování maximální důvěryhodnosti. I proto důsledně dbáme na to, aby zabezpečení technologií, dat a dokumentů dosahovalo maximální úrovně. Máme pro to ty nejlepší předpoklady: investujeme do sofistikovaných IT řešení a máme více než 30 právníků specializovaných na právo informačních technologií v integrovaném týmu s bývalými specialisty policie a renomovanými IT experty.  Praktiky hackerů se ale neustále zdokonalují, nedá se podle nás tedy vždy úplně zaručit, že ochrana je stoprocentní. Zásadní nicméně je mít ve firmě připravený krizový plán, aby každý věděl, co v případě kyberútoků dělat. Tím se dají zásadně minimalizovat případné škody.  

Jaký je váš názor na veřejné zakázky na právní služby, kde jediným kritériem je nabízená cena za právní služby?

U veřejných zakázek na právní služby takový postup nemůže zaručit výběr skutečně kvalitního dodavatele.  Když má člověk vážný zdravotní problém, bude hledat lékaře, který je nejlepší, má rozsáhlé zkušenosti a výborné výsledky, nikoli toho nejlevnějšího nebo nejsnáze dostupného. U právníků by to mělo být podobné.

Špičkoví právníci renomovaných advokátních kanceláří mají za sebou kvalitní studium se zahraničním prvkem, specifickou praxi a náročným transakcím a případům věnují obrovské množství času významně přesahující běžnou pracovní dobu. Zkušenosti, unikátní know-how a maximální pracovní nasazení jsou přitom těmi rozhodujícími kritérii, které pomůžou dosáhnout stoprocentního výsledku co do rozsahu a kvality služby s minimalizací jakýchkoli budoucích rizik.  Pokud totiž není právník specialista na konkrétní právní oblast a má s řešením daného typu případů jen omezené zkušenosti, práce mu ve srovnání se špičkovým odborníkem na danou oblast zabere významně více času. Stát pak ve výsledku zaplatí stejnou nebo dokonce vyšší cenu než v případě externího poskytovatele, který sice nabízí vyšší hodinovou sazbu, ale díky zkušenostem a unikátnímu know-how stráví řešením dané věci podstatně méně času.

Přečtěte si také