Soukromému vysokému školství se blýská na lepší časy i ve vědě a výzkumu

Dva schválené projekty, které realizuje Anglo-americká vysoká škola, mají ambici obohatit mezinárodní vědeckou diskusi v humanitních a ekonomických oborech. Jeden grant získal výzkum role moderního státu, druhý je pro tým analyzující zkreslování výsledků vědeckého výzkumu.

Od letošního roku se začínají díky finanční podpoře Grantové agentury ČR realizovat výzkumné projekty soukromé Anglo-americké vysoké školy v Praze ( AAU), a to na témata „Morální autorita státu: důvěra, trh, souhlas“ a “Oddělení p-hackingu od publikačního zkreslení ve finančním výzkumu“.

„Oba projekty mají přinést své plody ve tříletém horizontu. Už nyní je však velkým úspěchem samotný fakt, že tímto byl autoritou Grantové agentury České republiky veřejně uznán vědeckovýzkumný potenciál soukromé vysoké školy. Vážíme si, že jsme tímto rozhodnutím byli přiřazeni k vrcholným českým vědeckým ústavům a veřejným univerzitám, k nimž v Česku tradičně směřují granty na základní vědecký výzkum,“ uvedl k získání obou grantů Jiří Schwarz, rektor AAU.

Řešitelkou výzkumného projektu o morální roli státu je Silviya Lechner, vedoucí katedry Political Science a seniorní vyučující na School of International Relations and Diplomacy na AAU. Její projekt má vstoupit do diskursu o autoritě státu jako problému, který formuje politickou filozofii liberalismu. Cílem výzkumu, v němž se mísí klasické kontraktualistické argumenty Hobbese, Locka a Kanta se současnými zásahy Thomase Nagela, Arthura Ripsteina a AJ Simmonse, je znovu prověřit morální základy státní autority (jako je důvěra, souhlas, závazek) a odlišit pojetí státu jako „občanského sdružení“ (Oakeshott 1975) od alternativních, voluntaristických koncepcí.

Projekt o p-hackingu a publikačním zkreslení v oblasti finančního výzkumu má jako hlavního řešitele Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Za AAU  jsou členy týmu Zuzana Havránková, garant studijního programu Business Administration, a Jiří Schwarz ml., děkan School of Business Administration. Projekt vyvíjí postupy pro odlišení p-hackingu, tedy datové manipulace, od publikačního zkreslení v meta-analýze, které následně použije na měření dopadů těchto problémů v literatuře věnující se důležitým finančním tématům. Zjištění pomohou vědcům pochopit základní příčiny replikační krize a pomocí meta-regresní analýzy změřit skutečnou sílu finančních jevů, investorům vyhodnotit citlivost investic na systematické riziko a regulátorům najít optimální způsob regulace finančních trhů a institucí.

Oba projekty jsou součástí vědecko-výzkumné strategie AAU, jejímž cílem je vytvoření kvalitního výzkumného prostředí, jak je zvykem na prestižních zahraničních soukromých univerzitách.

Přečtěte si také