Slibný projekt revitalizace Nádraží Holešovice komplikují politické tahanice

Počátek projektu prvního joint venture mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) se soukromým investorem sahá až do roku 2016. Záměrem společného podniku je revitalizace severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a proměna jeho okolí v moderní městskou čtvrť v koordinaci s rozvojem celého území Bubny-Zátory.

Investory společného podniku jsou developerská skupina Karlín Group a realitní skupina CPI Property Group (CPIPG). Projekt už získal i veškerá potřebná povolení, schválení představenstva i dozorčí rady DPP. Jeho výhodnost potvrdilo i několik studií a posudků. Přesto nyní nepochopitelně naráží těsně před podpisem klíčové smlouvy na odpor náměstka pro dopravu, Zdeňka Hřiba (Piráti). A to dokonce i přes to, že Hřib má do projektu dlouhodobý vhled a sám pro něj hlasoval. V případě zrušení projektu je developer připraven žalovat hlavní město i DPP. Otázkou pak je, kdo za zrušení projektu ponese odpovědnost a kdo zaplatí případné škody. Nejistá je v takovém případě i samotná revitalizace stanice metra a přilehlého okolí.

V roce 2016 vznikla z iniciativy Karlín Group architektonicky-urbanistická studie revitalizace oblasti. O rok později developer projevil zájem o spolupráci s DPP. V červnu 2018 pak Rada hlavního města Prahy (RHMP) udělila souhlas se založením společného podniku a v září téhož roku byl pak společný podnik založen. V roce 2020 do projektu vstoupila dále developerská společnost CPI. Výhodnost vstupu dalšího investora a celého projektu pak potvrdila i ekonomická studie společnosti Deloitte. Na základě provedených ekonomických a právních analýz pak v roce 2021 představenstvo DPP uzavřelo smluvní dokumentaci s developerem, kterou potvrdila i dozorčí rada podniku.

Výhodnost společného podniku potvrdil i audit

V loňském roce si ještě zastupitelstvo hlavního města Prahy (HMP) odsouhlasilo a vysoutěžilo zpracování hloubkového auditu k projektu od společnosti StoneTurn, který také potvrdil, že varianta společného podniku se soukromými developery je ekonomicky nejvýhodnějším řešením. Audit navíc potvrdil, že závěry ekonomické studie vypracované společností Deloitte ke společnému podniku jsou správné.

Přesto se v médiích objevily informace, podle kterých audit v některých částech uvádí možná rizika spojená s projektem. Ze stanoviska, které si DPP v souvislosti s auditem nechal vypracovat od advokátních společností Portos (dříve AK Císař, Češka, Smutný, pozn. redakce) a Fröhlich & Partners však vyplývá, že auditor v některých případech pracoval se závěry, které jsou ve vztahu ke společnému podniku a akcionářské smlouvě s developery zavádějící, značně zjednodušující a nepodložené.

Konkrétně server lidovky.cz v únoru letošního roku uvedl, že auditoři StoneTurn kritizují menšinový podíl postavení DPP ve společném podniku. Podle stanoviska advokátů však velikost podílů zcela legitimně odráží povinnosti zúčastněných stran. A to zejména z důvodu, že jen na investorovi, nikoli na DPP, leží povinnost zajistit financování projektu, developerská i manažerská činnost. DPP navíc nebude pozemky do společného podniku vkládat bezúplatně, ale právě naopak je prodá za aktuální tržní cenu. Při určení hodnoty pozemků je také nutné zohlednit reálnou zastavěnost jednotlivých parcel, která je ovlivněna regulatorními podmínkami.

Cena pozemků, která byla před třemi lety stanovena společností Equita Consulting na sumu 173 milionů korun, je podle informací serveru lidovky.cz dalším problémem. Podle StoneTurn měla cena vzrůst na 260 milionů korun. V daném článku však již nebylo uvedeno, že se nejedná o konečnou cenu, ačkoli již dříve náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib pro stejný server uvedl: „Původní posudková cena 173 milionů bude především navýšena o inflaci a dále proběhne její indexace dle objemu povolených staveb, protože k prodeji dojde až při vydání stavebního povolení. Nejde o výměru pozemku, ale o podlažní plochy budoucích staveb, se kterými pracuje územní studie. Prodejní cena pozemků tak vychází na 343 milionů korun.“

Hřib chce z projektu najednou vycouvat

Dalším krokem k realizaci společného podniku mělo být podepsání smlouvy o smlouvě budoucí, kterou měla schválit nad rámec představenstva a dozorčí rady DPP i Rada hlavního města. K podpisu mělo dojít již 29. února letošního roku. Náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) však tento návrh dosud nepředložil. Místo toho naopak vyzval předsedu představenstva a generálního ředitele DPP, Petra Witowského, aby připravil materiál na vystoupení DPP ze společného podniku. Jako důvod Hřib uvedl údajná nová zjištění o možných nekalostech v souvislosti s kauzou Dozimetr. Novým zjištěním měl Hřib na mysli konkrétně jeden článek z Lidových novin, podle kterého se údajně v policejních dokumentech týkajících projektu objevilo jméno podnikatele Tomáše Pitra. Pokud by město opravdu trvalo na vystoupení ze společného podniku, nabízí se otázka, zda bude vůbec někdy chátrající stanice metra Nádraží Holešovice zrekonstruována, kdo její revitalizaci zaplatí a co bude s brownfieldem a nevyužitými pozemky v jejím okolí.

Odpověď přišla záhy, DPP na projektu trvá

Petr Witowski obratem reagoval na Hřibovu výzvu dopisem, který zaslal pražským radním. Uvedl v něm, že na původním projektu i nadále trvá. „Představenstvu DPP není známo, že by z článku (…) vyplývaly jakékoliv nové skutečnosti ve vztahu k hodnocení ekonomické výhodnosti projektu společného podniku, ani nové skutečnosti ke kauze samotné,“ stojí v dopisu, o kterém informoval server Deník N. „Nové je v článku pouze tvrzení o neupřesněném vztahu pana Pitra ke kauze Dozimetr, o němž však žádnému z členů představenstva není nic známo,“ uvedl Witowski dále v dopisu a současně požádal Hřiba, aby materiál k projektu radě předložil.

V případě, že materiál předložen nebude a nedojde k realizaci tohoto společného podniku, a nejspíše ani žádného dalšího, když se město ukáže jako nedůvěryhodný partner, je otázkou, kdo za takový výsledek ponese odpovědnost a bude platit vzniklé škody. Je totiž reálné, že by se mohlo ukázat, že rada města, nepostupovala s péčí řádného hospodáře, a to by v konečném důsledku mohlo zajímat i orgány činné v trestním řízení.

 Developerům dochází trpělivost, DPP i Praze hrozí žaloby o stovky milionů

Aktuální dění kolem projektu revitalizace holešovického nádraží se pak logicky nelíbí majiteli developerské společnosti Karlín Group, Serge Borensteinovi. Ten v minulém týdnu pro Hospodářské noviny uvedl, že je v případě nepodepsání smlouvy o smlouvě budoucí, a tedy ukončení rozběhnutého projektu, připraven žalovat dopravní podnik i magistrát a právní cestou se dožadovat, aby DPP dostál svým závazkům z akcionářské smlouvy: „Už jsme jim napsali, že odmítáme konec joint venture. Odstoupením přijdou o hodně peněz a my také. Budeme chtít náhradu po tom, kdo to způsobil – to je město, které staví dceřinou společnost do neschopnosti plnit své závazky,“ uvedl Borenstein pro HN.

Podle HN si Dopravní podnik možné důsledky uvědomuje. „Projekt má pro DPP představovat budoucí výnos, nad rámec příjmu z prodeje pozemků, ve výši 400 až 600 milionů korun,“ stojí v dopise, který zaslal na magistrát. V něm také připomíná ekonomickou výhodnost holešovického projektu. Opírá se při tom o studii společnosti Deloitte z roku 2021 i doplňující analýzu StoneTurnu. Osudem slibného projektu se zastupitelé budou pravděpodobně zabývat i na nejbližším jednání zastupitelstva hl. města Prahy.

Přečtěte si také